Aangepast zoeken

dinsdag 31 mei 2016

Slechts kwart ouders krijgt school op thuisbezoek

Slechts iets meer dan een kwart van de ouders in Nederland krijgt een docent thuis op bezoek, terwijl de helft van hen thuisbezoek door de school belangrijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van TNS/NIPO in opdracht van Verus. Volgens scholen die werk maken van thuisbezoek leidt dat tot meer begrip voor de leerling en een betere relatie tussen school en ouders. Docenten van vmbo-school Calvijn-Juliana in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld bezoeken alle brugklasleerlingen. “Zeker de eerste jaren hebben leerlingen de betrokkenheid en steun van hun ouders bij hun schoolcarrière hard nodig. Thuisbezoek helpt daarbij,” aldus onderwijsteamleider onderbouw Tamara Breur.

Ervaring stemt positiever
Waar thuisbezoek door scholen vroeger de normaalste zaak van de wereld was, is dit de afgelopen decennia steeds verder afgenomen. Het onderzoek van TNS/NIPO laat zien dat nu nog slechts 29% procent van alle ouders thuisbezoek krijgt, waar gemiddeld 53% van de ouders dat belangrijk vindt. Ouders die ervaring hebben met thuisbezoek zijn er bovendien veel positiever over dan ouders zonder die ervaring. Dat beeld is ook te zien bij docenten en schoolleiders.

Onzichtbare thuissituatie in beeld
Thuisbezoek past bij de maatschappelijke opdracht van scholen, vindt Verus-voorzitter Wim Kuiper: ‘‘Niet alleen brengt het school en ouders dichter bij elkaar; ook onzichtbare ouders en zorgelijke thuissituaties komen zo in beeld. Dat is winst voor school én kind. Ook voor bijvoorbeeld de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de ontmoeting tussen school en ouders in de vertrouwde thuissetting van grote waarde.’’

Docent begrijpt leerling beter
De respondenten van het TNS/NIPO-onderzoek zien als voornaamste pluspunten dat thuisbezoek zorgt voor een beter begrip van de persoonlijke situatie van de leerling, en dat het de relatie tussen ouders en school verbetert.. Docenten die thuis bij leerlingen op bezoek komen, zeggen daardoor beter in staat te zijn om hen samen met de ouders te begeleiden bij onderwijs en ontwikkeling.

Goed voor geslaagde schoolcarrière
Onderwijsteamleider Breur van vmbo-school Calvijn Juliana vertelt: “Voor een geslaagde schoolcarrière is het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun zoon of dochter. Thuisbezoek is een laagdrempelige manier om te investeren in een goede relatie met de ouders. Ze pakken daardoor makkelijker de telefoon als er iets aan de hand is met hun kind, en komen vaker naar school voor oudergesprekken. Thuisbezoek legt de basis voor positieve ouderbetrokkenheid.”

Voordelen groter dan nadelen
Huisbezoeken leveren niet alleen wat op, maar kosten de school ook wat. Uit het onderzoek van TNS/NIPO komt duidelijk naar voren dat thuisbezoek door docenten als tijdrovend wordt ervaren, en dat thuisbezoek om specifieke vaardigheden van de docenten vraagt. Ook is men van mening dat een thuisbezoek de houding van de docent ten opzichte van de leerling beïnvloedt. Toch zeggen scholen die thuisbezoeken afleggen dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

Thuisbezoek?
Meestal wordt in het onderwijs gesproken over ‘huisbezoek’. Verus kiest voortaan voor het begrip ‘thuisbezoek’. ‘Huisbezoek’ wordt in andere sectoren vaak ingezet als middel voor controle. ‘Thuisbezoek’ wordt vaker in verband gebracht met dienstverlening aan huis. Verus wil met de term ‘thuisbezoek’ benadrukken dat het doel ervan is om de band met leerlingen en hun ouders te versterken door persoonlijke interesse in hun leefwereld.

Thuisbezoek.nl
Verus lanceert op 31 mei de website www.thuisbezoek.nl. Daarop vinden geïnteresseerden een longread over thuisbezoek en diepte-interviews met zeven scholen en zes deskundigen, evenals tips en handreikingen voor scholen en docenten om thuisbezoek te organiseren en uit te voeren.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads