Aangepast zoeken

woensdag 18 mei 2016

Puinhoop bij Belastingdienst en Ministerie van Veiligheid

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de verantwoording door het kabinet over 2015 geeft een paradoxaal beeld: bij drie klassieke overheidstaken zijn ernstige onvolkomenheden vastgesteld: bij het Ministerie van Defensie, bij de Belastingdienst en bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar zijn pogingen om grip te krijgen op problemen onvoldoende succesvol. Daar staat tegenover dat het aantal onvol-komenheden voor alle ministeries opgeteld bijna is gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor - een verbetering dus van de bedrijfsvoering bij het Rijk. De rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten over 2015 is van hoog niveau, maar het schort op belangrijke beleidsterreinen aan informatie over de resultaten van de inzet van publiek geld. Dit staat in het Verantwoordingsonderzoek 2015, dat traditiegetrouw op de derde woensdag van mei aan de Tweede Kamer is aangeboden.
(rekenkamer.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads