Aangepast zoeken

vrijdag 13 mei 2016

Partij voor de Dieren: Maaien in broedseizoen door provincie ontoelaatbaar

Den Haag, 12 mei 2016 – In het weidevogelgebied in de Zuidpolder, dat in beheer is bij de Groenservice Zuid-Holland (GZH), is gemaaid in het broedseizoen. Dit heeft vernieling van weidevogelnesten tot gevolg gehad. De Groenservice Zuid-Holland maakt onderdeel uit van de provincie Zuid-Holland.

Bij de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is een melding binnen gekomen over het maaien in het broedseizoen in een weidevogelgebied. Het betreft het gebied de Groene Jonker langs de N470 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Door het maaien zijn bevruchte eieren en nesten van weidevogels vernield.

Het gebied is een compensatiegebied voor natuur, in dit geval voor weidevogels, vanwege de aanleg van de weg Provincialeweg N470 en de wijk Keizershof in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In dit gebied zouden weidevogels ongestoord moeten kunnen leven. Maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft naar aanleiding van de melding vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS). De partij wil weten of GS op de hoogte zijn dat er in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is gemaaid tijdens het broedseizoen in het betreffende weidevogelgebied en dat er weidevogelnesten vernield zijn.

Er zou volgens informatie gemaaid zijn tijdens het broedseizoen om de kwaliteit van het weidevogelgebied nota bene te verbeteren. De partij vraagt daarom aan het College of de kwaliteit van het aangewezen natuurcompensatiegebied voor weidevogels niet voldoende is.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de provincie aan de ene kant miljoenen euro’s uitgeeft aan de verbetering van de weidevogelstand en tegelijkertijd als opdrachtgever verantwoordelijk is voor maaien in het broedseizoen waarbij weidevogelnesten zijn vernield. Dit is absoluut ontoelaatbaar.”

Daarom wil de partij weten welke maatregelen getroffen worden om dergelijke misstanden in de toekomst nooit meer te laten gebeuren.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads