Aangepast zoeken

zaterdag 7 mei 2016

Overschotten Wmo bij gemeenten 'niet te verkroppen'

Uit berekeningen van de NOS en Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeenten miljoenen overhouden op het Wmo budget. “ANBO wordt meer dan bevestigd in haar waarschuwingen hierover,” verklaart Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “Het is ongehoord: meer dan eens heeft ANBO aangegeven dat gemeenten een veel te terughoudend beleid voeren als het gaat om de Wmo. Vele gemeenten bliezen hoog van de toren dat ze te weinig geld kregen om goede ondersteuning te bieden, en nu blijken ze juist ruim over te houden. En dat terwijl er nog te weinig hulp wordt geboden uit de Wmo.”

Verschraling van zorg

Den Haan kan zo een aantal oorzaken opnoemen waarom gemeenten Wmo budget over houden: “Signalen over verschraling van zorg door een veel te beperkte toekenning van uren huishoudelijke hulp, dagbesteding die veel te algemeen gecontracteerd wordt in plaats van gericht op doelgroepen, te hoge eigen bijdragen waardoor mensen de aangeboden zorg mijden, het verdwijnen van casemanagers dementie, thuiszorgorganisaties die op hun tarieven worden afgeknepen en her en der omvallen en tenslotte een vaak gebrekkige communicatie over de Wmo-mogelijkheden naar de burger toe. Dat er geld overblijft uit de Wmo is in dat kader dan ook niet te verkroppen.”

Waarschuwingen ANBO: stapeling van bewijs

Uit onderzoeken van ANBO bleek al eerder dat gemeenten de Wmo nog onvoldoende in de vingers hebben. Zo hanteren gemeenten veel te strenge criteria voor Wmo-ondersteuning bij woningaanpassingen. Den Haan: “ANBO heeft zelfs een eigen hulpfonds opgericht omdat gemeenten onvoldoende steun leveren.” Uit ander onderzoek bleek dat gemeenten onvoldoende communiceren over de Wmo-mogelijkheden. “Om nog maar niet te spreken van hulpbehoevenden die naar de rechter moeten stappen voor huishoudelijke hulp, terwijl er gemeenten zijn die Wmo-geld oppotten. Dat kan echt niet.”

Oplossingen 


Volgens Den Haan moet de controle op het Wmo-budget flink worden opgeschroefd. “Er ligt hier een belangrijke rol voor de lokale Rekenkamers. Zij kunnen gemeenteraden steunen in hun controletaak. En vervolgens is het aan de Rijksoverheid om duidelijke kaders te scheppen zodat het helder is voor gemeenten hoe zij het beleid uit moeten voeren. ANBO zal in elk geval niet rusten voordat Wmo geld juist wordt besteed: om mensen langer zelfstandig te laten leven.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads