Aangepast zoeken

vrijdag 13 mei 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) waarmee gemeenten banen in de huishoudelijke hulp kunnen behouden, te weinig gebruikt

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), waarmee gemeenten banen in de huishoudelijke hulp zouden kunnen behouden, is te weinig gebruikt. Dat blijkt uit een eindinventarisatie van VWS, schrijft Zorgvisie. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “In najaar 2015 was al duidelijk dat de HHT niet genoeg werd ingezet. Met de HHT kunnen dienstencheques of vouchers worden afgegeven waarmee cliënten tegen een lager tarief huishoudelijke hulp kunnen inschakelen. Nu blijkt dat er maar rond de 4.000 banen zijn gered met de subsidie, in plaats van de 14.700 banen die het had kunnen zijn.”

Rompslomp

Uit onderzoek van ANBO bleek vorig jaar reeds dat gemeenten terughoudend zijn in de inzet van de HHT. “Invoering van een cheque of voucher had voor veel gemeenten geen prioriteit,” zegt Den Haan. “Ook worden er vaak te veel eisen aan het gebruik van HHT gesteld. Het gebruikersgemak staat daardoor onder druk. Gemeenten zelf geven ook aan dat de HHT veel bureaucratische rompslomp met zich meebrengt, waardoor het niet altijd in het voordeel is van de cliënt.”

Vrij besteedbaar


Sinds januari 2016 kunnen gemeenten de HHT-subsidie vrij besteden. Den Haan: “Zo kan worden gekozen voor andere manieren om de huishoudelijke hulp te stimuleren. Gemeenten die de cheque of voucher geen goed middel vinden, kunnen het geld anders aanwenden om de burgers te helpen langer zelfstandig te wonen. ANBO ziet wel dat gemeenten te vaak tekort schieten in het bieden van zulke hulp, terwijl er juist budget overblijft. Beter communiceren en meer maatwerk durven leveren zijn de oplossing.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads