Aangepast zoeken

donderdag 19 mei 2016

High Impact Crimes op laagste niveau in afgelopen tien jaar

Het aantal High Impact Crimes, misdaden met een grote impact op het slachtoffer, is gedaald naar het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. ‘Ik ben tevreden met deze daling die het gevolg is van de gezamenlijke aanpak door publiek-private partijen. Ik heb veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen. Voor de komende jaren is de belangrijkste opdracht om de bereikte resultaten ten minste vast te houden en te voorkomen dat meer mensen het slachtoffer worden van dit soort ingrijpende strafbare feiten. Voor deze opdracht staan alle partijen gezamenlijk aan de lat onder regie van het lokaal gezag’, aldus minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie).

Bijzonder in de gezamenlijke aanpak zijn de nieuwe vormen van publiek-private samenwerking, zoals de samenwerking met Samsung en de telecomproviders om het aantal straatroven terug te dringen. Hierbij is er voor gezorgd dat het eenvoudig wordt je telefoon “Boefproof” te maken, zodat deze na diefstal op afstand onklaar gemaakt kan worden en de dader getraceerd kan worden. Een ander voorbeeld is de samenwerking bij de aanpak van heling, waarbij partijen als Marktplaats, de Mediamarkt en het Ministerie de handen ineen hebben geslagen om consumenten duidelijk te maken dat zij hun gekochte goederen moeten registreren, zodat deze bij diefstal moeilijk door te verkopen zijn.

Ook bij de aanpak van overvallen wordt intensief met het bedrijfsleven samengewerkt. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerking ontstaan met de federatie Goud en Zilver, waarbij medewerkers van de Federatie juweliers bezoeken en met hen de veiligheidssituatie in de winkel bespreken en tips geven hoe deze verbeterd kan worden, door bijvoorbeeld track en trace apparatuur te plaatsen. Onder andere als gevolg van deze inspanning is het aantal overvallen op juweliers sterk teruggelopen van 86 in 2011 naar 11 overvallen in 2015. Daarnaast zijn er convenanten gesloten tussen de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de vier grootbanken en de geld- en waardetransporteurs en depots om de veiligheid van de gehele geld- en waardeketen te verbeteren. Mede hierdoor is onder meer het aantal ram- en plofkraken significant gedaald. Ook de samenwerking met het publiek, bijvoorbeeld door de inzet van Whatsapp-groepen tegen woninginbraken, draagt bij aan het terugdringen van het aantal High Impact Crime (HIC)-delicten.


Jaar Overvallen Straatroof Woninginbraken Geweld
2006 1.905 11.020 71.740 106.300
2007 2.165 10.070 68.080 108.895
2008 2.395 8.910 70.770 105.400
2009 2.898 8.390 74.130 105.365
2010 2.572 8.190 82.520 98.810
2011 2.272 8.400 88.960 98.050
2012 1.982 8.050 91.930 95.735
2013 1.633 7.050 87.720 89.265
2014 1.267 5.460 71.230 84.920
2015 1.239 4.731 64.560 83.106

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads