Aangepast zoeken

zondag 15 mei 2016

Dijkhoff: nieuwe opvangplekken asielzoekers en huisvesting statushouders urgent

Gemeentelijke plannen om opvang voor asielzoekers te organiseren en statushouders te huisvesten moeten sneller worden uitgevoerd en in meer gemeenten van de grond komen. Dit stelt staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met zijn collega Plasterk (BZK) schreef Dijkhoff dit ook in een brief aan gemeenten. Staatssecretaris Dijkhoff: “De situatie is urgent, anders ontstaat er weer een tekort aan opvangplekken. Het gaat er nu om op tijd van goede bedoelingen en plannen naar opgemaakte bedden te gaan. Dat moet snel gebeuren, want met het aantal bedden dat we nu hebben en het aantal dat we de komende tijd door de start van het toerismeseizoen moeten inleveren komen we anders in de knel.”

Rijk, provincies en gemeenten hebben vorig jaar november in het bestuursakkoord afspraken gemaakt om samen de verhoogde asielinstroom aan te pakken: per provincie 2.500 extra opvangplekken en per veiligheidsregio 500 extra noodopvangplekken. Deze plekken zijn bij lange na nog niet gerealiseerd. Daarnaast zorgt de aanhoudende onvoorspelbare asielinstroom door seizoensinvloeden voor een urgente situatie. Dijkhoff: “Het realiseren van voldoende opvang voor asielzoekers is een enorme maatschappelijke opgave. Dankzij de inspanningen van veel gemeenten hebben we tot nu toe iedereen fatsoenlijk op kunnen vangen. En de vele initiatieven die we nu bij gemeenten zien zijn ook hoopvol, maar het is nu nodig dat alle gemeenten hun steentje bijdragen en hun individuele verantwoordelijkheid nemen bij deze instroom. Het kabinet blijft werken aan lagere instroom en zo snel mogelijk mensen eruit filteren die geen recht hebben op opvang, maar voor de vluchtelingen die nog aankomen, moeten we genoeg bedden hebben.”

Naast het achterblijven van nieuwe asielopvanglocaties ligt ook het huidige tempo om statushouders in gemeenten te huisvesten te laag. Als gemeentelijke plannen niet snel worden uitgevoerd kan eind juni 2016 een groot tekort ontstaan. Daarnaast zitten op dit moment ruim 16.000 vergunninghouders in AZC-locaties, die bedden bezet houden voor de instroom van nieuwe asielzoekers. Omgerekend zijn dit tientallen AZC’s vol met statushouders die nog extra, vanwege deze achterstand, in gemeenten gehuisvest moeten worden.
(rijksoverheid.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads