Aangepast zoeken

woensdag 18 mei 2016

Derde Wmo cliënten kan meeste problemen niet zelfstandig oplossen en heeft geen hulp uit sociale netwerk

Minder dan 10% van de mensen die een Wmo voorziening hebben kan alles zelf oplossen of ondernemen. Een derde van de Wmo cliënten kan de meeste problemen niet zelfstandig oplossen en heeft ook geen hulp uit het sociale netwerk ingeschakeld. Dat blijkt uit de Overallrapportage Sociaal Domein van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). “Helaas verbaast dit me niet,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “In ons onderzoek naar eigen regie en zelfredzaamheid kwam al naar voren dat één op de vijf (20%) van de ondervraagde senioren geen beroep kan doen op een sociaal netwerk. Dit onderschrijft wederom het grote belang van zorgvuldig onderzoek (een keukentafelgesprek) door de gemeente, waarbij naast aandoeningen ook het sociaal netwerk moet worden meegenomen.”

Huishoudelijke Hulp

Den Haan: “Uit de rapportage blijkt hoe essentieel hulp bij het huishouden is voor deze kwetsbare groepen. Het gaat om mensen die moeite hebben het sociale contacten te onderhouden, laat staan dat ze hulp in de directe omgeving kunnen mobiliseren. En daar komt nog bij dat mensen die een Wmo-voorziening nodig hebben vaak gezondheidsproblemen hebben: dat beperkt hun zelfredzaamheid.” Tenslotte blijkt uit het rapport dat er grote regionale verschillen zijn bij de behoefte aan Wmo voorzieningen. “In krimpgebieden en grote steden doen relatief veel mensen een beroep op Wmo voorzieningen en in gewone plattelandsgemeenten een stuk minder. Ook het CIZ, dat indicatieaanvragen voor toegang tot langdurige zorg behandelt, ziet regionale verschillen in aanvragen. Dit behoeft echt nader onderzoek!”

Uitspraak rechter over Wmo


In het licht van het SCP rapport is de uitspraak van de rechter van vandaag dat hulp bij het huishouden onder de Wmo valt van wezenlijk belang. Den Haan: “Als een algemene voorziening niet voldoende ondersteuning biedt moet de gemeente maatwerk leveren. Daarbij moeten de eventuele medische aandoeningen van de cliënt worden meegenomen. Te vaak krijgt ANBO signalen dat dit niet gebeurt. Het onderzoek (keukentafelgesprek) moet zorgvuldig plaatsvinden. Daarom heeft ANBO 30 spelregels voor het Wmo onderzoek opgesteld, dat gebaseerd is op juridische bronnen.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads