Aangepast zoeken

donderdag 19 mei 2016

College Zoetermeer heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het Noord Aa gebied

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het Noord Aa gebied: het ontwerpbestemmingsplan Noordelijk Plassengebied 2015. Het plan met bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 27 mei 2016 zes weken lang voor iedereen ter inzage.

De afgelopen maanden heeft de gemeente gesproken met bewoners en belanghebbenden over het voorontwerp. Zo heeft de Raadscommissie Stad enkele aandachtspunten meegegeven voor het ontwerpbestemmingsplan. In november 2015 heeft iedereen tijdens een inspraakavond gelegenheid om op het plan te reageren en hierover van gedachten te wisselen. Daarna heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Enkele inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.

Wijzigingen

Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn: het bekrachtigen van nu al toegestane jaarlijkse evenementen, het mogelijk maken om de huidige horecalocatie aan het Lange Land te verplaatsen naar het aangrenzende parkeerterrein en het parkeren en groen van dit terrein te verplaatsen naar de horecalocatie, het toestaan van vijf camperplekken op een parkeerterrein en het mogelijk maken van bebouwing voor de reddingsbrigade.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Noordelijk Plassengebied 2015 ligt vanaf 27 mei weer zes weken ter inzage. De aankondiging hiervan volgt ook in de huis-aan-huis-kranten en op www.zoetermeer.nl/noordelijkplassengebied.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads