Aangepast zoeken

maandag 2 mei 2016

30.000 mensen jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik door mantelzorgers en professionele bewindvoerders

Er wordt geschat dat zo’n 30.000 mensen jaarlijks slachtoffer worden van financieel misbruik. De meeste zaken worden echter niet gemeld: het steunpunt Huiselijk Geweld ontving in 2014 slechts 430 meldingen van financieel misbruik. Dat gebeurt niet alleen door professionele bewindvoerders, zoals vanmorgen aan de orde kwam bij Goedemorgen Nederland, maar waarschijnlijk veel vaker wanneer mantelzorgers (deels) het beheer van financiën overnemen. Daarom heeft ANBO een flink aantal vrijwilligers opgeleid om voorlichting te geven over de risico’s en het voorkomen van financieel misbruik. Vooral de omgeving moet zich bewust zijn van de risico’s en onduidelijke signalen goed interpreteren. Daarnaast moeten mensen zich goed voorbereiden op het moment dat het zelfstandig beheren van de financiën niet meer lukt. Maak goede afspraken, leg deze op papier vast en maak niet één persoon eindverantwoordelijk, maar laat meerdere mensen meekijken.  

Wat is financiële uitbuiting?

Financiële uitbuiting is het ongepast gebruik maken van bezittingen. Dat kan zijn dat er extra geld gepind wordt tijdens het boodschappen doen, maar het kan ook zijn dat er sieraden, geld of spullen verdwijnen, dat er zonder toestemming of medeweten eigendommen verkocht worden, dat er zonder toestemming of medeweten diensten en producten gekocht worden of dat de bewindvoerder of mantelzorger iemand financieel kort houdt terwijl er wel geld beschikbaar is. Het onder druk veranderen van een testament of wilsbeschikking is ook een belangrijk signaal. Om dit te voorkomen moet ook de notaris scherp zijn op signalen van misbruik. 

Voorbereiding 

  • Denk alvast na aan wie u uw bankzaken zou willen en kunnen overlaten; 
  • Zorg dat u niet van één persoon alleen geheel afhankelijk word van uw geldzaken;
  • Hoe wilt u dat uw geldzaken zijn geregeld als u dat onverhoopt zelf niet meer kan? Welke afspraken wilt u daarover maken? En met wie? Bespreek dit met de persoon die u in gedachten heeft;
  • Leg vast wat u wilt op papier. Dat kan bijvoorbeeld via de notaris; 
  • Praktische maatregelen kunt u ook treffen met uw bank. Bij veel banken kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over machtigingen op uw bankrekening, zogenaamde ‘zakgeldrekeningen’ of opnamelimieten;
  • Als u geen vertrouwenspersoon heeft dan kunt u denken aan een mentor of bewindvoerder.

Bij vermoedens van financieel misbruik


  • Praat erover met iemand die u vertrouwt;
  • Praat met de betrokkene(n);
  • Bel Veilig Thuis op 0800-2000 en vraag naar een medewerker die deskundig is op het gebied van ouderenmishandeling;
  • Direct nood? Bel de politie op 112.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads