Aangepast zoeken

vrijdag 22 april 2016

Zoetermeer zet Big Data Innovatieconsortium op

Zoetermeer gaat een consortium opzetten van bedrijven, opleidingsinstituten en overheden rondom Big Data. De gemeente is door de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aangewezen als regionale trekker voor kennis en werkgelegenheid op het gebied van Big Data. Zoetermeer is door de combinatie van haar sterke IT cluster, kwalitatief sterk hbo IT-onderwijs en de reeds lopende opzet van een datacenter voor Big Data-onderzoek op het Dutch Innovation Park de meest logische locatie in deze regio.

Boost

De ontwikkelingen rondom 'big data' gaan razendsnel. Nog nooit eerder was er zoveel data beschikbaar voor bedrijven en overheid. Wethouder Mariëtte van Leeuwen: 'Regionale samenwerking is een van de pijlers in het Actieplan Economie dat Zoetermeer vorig jaar is gestart. De toekenning van dit project aan Zoetermeer is één van de resultaten van het Actieplan Economie. Zoetermeer heeft een voorsprong in deze ontwikkeling omdat wij de bedrijven als Atos en onderwijsinstellingen als de Haagse Hogeschool in de stad hebben. Bovendien beschikken we ook over de innovatieve kracht van het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Dat de 23 gemeenten binnen de MRDH bij dit belangrijke project voor Zoetermeer hebben gekozen zal de ontwikkeling van zowel werkgelegenheid en economie als de ontwikkeling van de positie van Zoetermeer in deze branche een flinke boost gaan geven'.

Voor innovatie in de zorg

Doel is het ontwikkelen van een duurzaam consortium van bedrijven, opleidingsinstituten en overheden dat middels de opslag en analyse van grote en complexe sets aan gegevens met actuele maatschappelijke thema's als eHealth, zelfzorg en digitale veiligheid aan de slag gaat. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de vitaliteit en zelfstandigheid van mensen. Data-onderzoek naar leefgedrag, gebruik van sensordata en sociale acceptatie spelen hierin een belangrijke rol, alsmede digitale veiligheid. Door inzicht in gedrag en het slim toepassen van technologie wordt het in de toekomst makkelijker en prettiger voor mensen om zelfstandig thuis te blijven wonen.

Werkgelegenheid

Voor de Big Data Innovation Hub, met een totale waarde van ruim € 800.000, maakt de MRDH als medefinancier € 295.000 vrij. Door de ontwikkeling van testfaciliteiten als deze te stimuleren versterkt de Metropoolregio het economisch vestigingsklimaat. Kennis en inzicht over het gebruik van big data in de praktijk opent een weg naar nieuwe economische bedrijvigheid, nieuwe vormen van het organiseren van diensten en de ontwikkeling van de beroepen van de toekomst, zoals data-analist. Daarnaast zorgen de activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in dit initiatief voor aantrekkingskracht op andere bedrijven en hebben zij een positieve invloed op de werkgelegenheid. Het project leidt tot samenwerking met overige sectoren, in de toekomst tot economisch rendement en heeft een belangrijke maatschappelijke impact op thema's als zorg en (cyber)veiligheid.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads