Aangepast zoeken

vrijdag 22 april 2016

Zoetermeer heeft 2015 financieel positief afgesloten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening over 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. Zoetermeer heeft het jaar 2015 kunnen afsluiten met een positief resultaat van 5 miljoen euro. Wethouder Paalvast (Financiën): 'Afgelopen jaar kende de begroting een grotere onzekerheid door de overgang van taken van zorg, jeugd en participatie van het rijk naar de gemeente. Ondanks deze onzekerheid zijn we erin geslaagd het jaar met een positief resultaat af te sluiten'.

De jaarrekening laat een relatief beperkt overschot zien: de totale uitgaven waren € 367 miljoen en de inkomsten € 372 miljoen. Het overschot van 5 miljoen is voornamelijk ontstaan door een hogere vergoeding van het rijk dan verwacht, lagere lasten van bijstandsuitkeringen en door een lager beroep op zorg. De doorlooptijd van de controle door de accountant is dit jaar langer vanwege de nieuwe taken in het sociaal domein. Naar verwachting kan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 4 juli een besluit nemen over de jaarrekening. Onder voorbehoud van dat besluit wordt in het voorjaarsdebat bepaald waar het overschot naartoe gaat.

Werken en onderwijs

Het afgelopen jaar zagen we een sterke groei in het aantal banen (bijna 1.000) en bedrijven (ruim 300) in Zoetermeer. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leverde lessen op die afgestemd zijn op het werk in de toekomst. Zo doen leerlingen praktijkervaring op bij de Zetacom Academy en de Cadenza-bouwplaats in het Stadshart.

Bijstand en zorg

Zoetermeer scoorde ook vorig jaar weer hoog op de landelijke meter qua uitstroom uit de bijstand. Na de overgang van de AWBZ naar de Wmo is de goede zorg voor de cliënten voortgezet. Een digitaal loket met informatie over eetstoornissen, echtscheidingen, relatie & seksualiteit levert een grote groep mensen specialistische kennis en ondersteuning. Verder zijn er inloopcentra met dagbesteding in de wijken ontwikkeld.

Duurzaam en wonen

Zoetermeer had de landelijke primeur met de eerste particuliere nul-op-de-meter-woning: woningrenovatie waarna energieopwekking en -verbruik in evenwicht zijn. Ook nieuwbouwwoningen worden gebouwd volgens dit principe. In de sociale huursector zijn 55 kwalitatief hoogwaardige jongerenwoningen gerealiseerd om aan de grote vraag naar jongerenwoningen tegemoet te komen. Ook in leegstaande kantoorcomplexen gaat dit gebeuren. In Buytenwegh en Seghwaert zijn bewoners betrokken bij groenprojecten bij hen in de buurt.

Ontwikkeling van de stad

Het college hecht veel waarde aan het samen met de inwoners besturen van de stad. Wel merkt het college dat bestuur en inwoners moeten wennen aan deze groeiende betrokkenheid. Deze samenspraakactiviteiten zijn samengebracht in de digitale samenspraakkaart. Voor de ontwikkeling van de visies voor het Stadshart, de Entree van Zoetermeer, het Noordelijk plassengebied, het Buytenpark, de platanen in Seghwaert en de lintbebouwing aan de Voorweg en Zegwaartseweg zijn participatietrajecten geweest.

Evenementen, Sport en Cultuur

Met de voortzetting van de het budget voor bruis konden de vertrouwde Zoetermeerse evenementen blijven bestaan. Ook kwamen er nieuwe sportevenementen bij, zoals het NK paratafeltennis en discgolf dat via een burgerinitiatief is gestart. Daarnaast zijn de accommodaties van Taverzo en MHCZ vernieuwd. Met een gemeentelijke vergoeding aan de ouders konden zij hun kinderen het zwemdiploma A laten halen. Op het gebied van cultuur is een belangrijke stap vooruit gezet met het vaststellen van de cultuuragenda. In 2015 werden de eerste resultaten daarvan zichtbaar met verhuizing van het filmhuis naar het Stadstheater.

Veiligheid

Woningcorporaties en inwoners hebben ervoor gezorgd dat ruim 3.000 woningen beter beveiligd zijn tegen inbraak. Het aantal woninginbraken is in 2015 ook gedaald. Jeugdgroepen en radicalisme zijn integraal aangepakt met diverse partners.

Eind 2015 heeft Zoetermeer na een aantal Stadsgesprekken een aantal dagen bijna 150 vluchtelingen opgevangen in sporthal De Veur.

Verbouwing Stadhuis

In 2015 is de gemeente gestart met de aanbesteding van de renovatie en verduurzaming van het Stadhuis. Ook is de gemeente in 2015 begonnen met het omvormen van wijkposten tot gemeentelijke balies.

Dienstverlening en informatievoorziening

Zoetermeerders hoeven minder vaak naar het Stadhuis te komen, omdat diverse aanvragen zijn vereenvoudigd. In 2015 is ongeveer 80% van de verschillende aanvraagformulieren geschikt gemaakt voor mobiele apparaten. Vanaf juli 2015 kunnen de officiële bekendmakingen ook ingezien worden in de Omgevingsalert app. Via deze app kunnen inwoners automatisch worden geïnformeerd over bekendmakingen in hun buurt.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads