Aangepast zoeken

zondag 17 april 2016

Column: Waar blijft de gemeentebelasting?, Eerst een ijstadion, een Outlet Mall en nu een gymhal van bijna 10 miljoen

De inkt voor de plannen van het enorme ijshal en een Holland Outlet Mall in Zoetermeer is nog niet droog, of er staat al weer een nieuw plan voor een enorme gymhal met de naam Gymworld in de steigers.

Dat de gemeente Zoetermeer en in het bijzonder de achtereenvolgende colleges en politici in het stadhuis het hoog in de bol hebben is inmiddels oud nieuws. Ooit wilde voormalig burgemeester Luigi van Leeuwen de hoogste wolkenkrabber in Zoetermeer neerzetten. Die is er nooit gekomen. Evenals het grootste overdekte pretpark Adventureworld van NL, de diepste duikput (Indoor Dive)van NL, de grootste overdekte Golfbaan van de wereld, een Factory Outlet Center, Holland Hall, een tweede baan voor Snowworld,  een Stadsforum en het Transportium. En niet te vergeten een Floriade die men weer wilde binnen halen. Allemaal plannen van de grote denkers in het stadhuis die steeds weer op niets uitdraaien. De plannen kosten echter wel tonnen aan belastinggeld voor allerlei onderzoeken naar haalbaarheid door externe partijen.

We zijn nog niet bekomen van de ellende rond het zwembad Keerpunt dat de gemeente zonodig moest dumpen uit oogpunt van bezuiniging, en niet te vergeten de soap rond Dutch Water Dreams dat uiteindelijk geen Dream maar een Nightmare bleek te zijn. Het heeft veel , heel veel belastinggeld gekost. Dan is er onlangs toestemming gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de Holland Outlet Mall. Ook zo'n plannetje van de politici dat nu al meer dan 2 ton kost. De externe onderzoeksbureaus varen er wel bij. Als je geld wilt verdienen als advies bureau moet je zeker in Zoetermeer zijn. Daar ligt het belastinggeld voor het oprapen.

Je vraagt je af of ze in het stadhuis nog wel enige realiteitszin met zich meedragen. Al die luchtkastelen en onzalige tegenstrijdige plannen zoals die Holland Outlet Mall (terwijl er zo'n enorme steeds meer toenemende winkelleegstand is!) kosten een vermogen. Dat is wel het geld waar voor veel inwoners van Zoetermeer krom liggen. Ieder jaar weer valt de envelop van de gemeente in de bus met de mededeling dat we gemeente belasting moeten betalen. We weten in ieder geval waar het geld blijft. Bij de adviesbureaus.

Waar de plannen vandaan komen is onduidelijk. Komen ze uit de politiek of uit de vastgoedwereld? De politiek en de vastgoedwereld lijken steeds meer met elkaar verweven. Er gaan miljoenen om in dit grijze gebied. Iedereen werkt eraan mee en wil er zijn zakken mee vullen. Vastgoedontwikkelaars, architectenbureaus, onderzoeksbureaus, bouwbedrijven enz verdienen hier bakken met geld mee. En de politiek maakt het mede mogelijk. Politieke facilitatie en vriendjespolitiek vieren hoogtij! Iedere dombo weet dat als hele bergen grote en kleine winkelbedrijven bij bosjes omvallen, dat het bouwen van een Holland Outlet Mall een absurt plan is. Daar is geen onderzoek van 250.000 euro voor nodig. Het gaat tenslotte alleen maar om het geld. Gewoon neerzetten die enorme extra winkeloppervlakte. Als het straks leeg staat kijken we wel verder en wassen de plannenmakers en politici hun handen in onschuld. De miljoenen zijn dan immers allang verdwenen in de zakken van de vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven en andere vriendjes. De burger heeft er niks over te zeggen, heeft er ook niks mee te maken, krijgt er geen cent van en plukt de vruchten niet. De Zoetermeerder zit straks met een uitgestorven stadshart omdat politici alleen maar willen bouwen en niet kijken hoe ze de problemen van de winkelleegstand werkelijk kunnen oplossen. En de burger moet gewoon zijn gemeentebelasting betalen. Punt uit!

En nu hebben we een fris nieuw onzalig plan uit de hoed van het college. Een gymhal van bijna 10 miljoen euro langs de Amerikaweg. De vraag is nu, komt hij er, of komt hij er niet? U mag het zeggen. Na alle luchtkastelen die zijn mislukt vraag je je af of het niet tijd is geworden voor een nieuwe psychiatrische kliniek in Zoetermeer. Maar dan wel uitsluitend voor de behandeling van Zoetermeerse politici met grootheidswaan. We gaan onderzoeken of het haalbaar is!. Zoetermeernieuws heeft er in ieder geval weer een dossier bij:
Dossier Gymworld!

Raadsbesluit nr. DOC-2016-001356 

Investeringsvoorstel Gymworld Zoetermeer en Noordwesterhal

De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 april 2016 besluit

1. Het beschikbaar stellen van een krediet groot € 8.412.159,- (inclusief rente tijdens de bouw en storting reserve kunsttoepassing) voor het realiseren van een nieuwe turn- en gymaccommodatie voor hoofdgebruikers Pro Patria en CGV op de locatie Amerikaweg.

2. Het beschikbaar stellen van een krediet groot € 910.661,- voor de verwerving van de grond op de locatie Amerikaweg.

3. Het beschikbaar stellen van een krediet groot € 450.000, - voor de realisatie en aanschaf van de sporttechnische voorzieningen.

4. a. De Noordwester sporthal en naastgelegen turnhal in het Buytenpark per 1 januari 2017 in eigendom over te nemen tegen een bedrag van € 1.

b. De uit deze overname voortkomende exploitatielasten en opbrengsten voor 2017 te dekken binnen de bestaande middelen van sport en vanaf 2018 ten laste van het budget VJN 2015.

5. Het beschikbaar stellen van een krediet groot € 1.551.096,- (inclusief rente tijdens de bouw) voor de renovatie van de Noordwestersporthal in het Buytenpark .

6. Het beschikbaar stellen van een krediet groot € 253.377 (inclusief rente tijdens de bouw) voor het realiseren van een beachhal in de voormalige turnhal nadat de nieuwe turn- en gymaccommodatie aan de Amerikaweg is opgeleverd.

7. a. Voor de aanschaf van de ballonhal een krediet beschikbaar te stellen van € 370.000,- en hiervoor het gereserveerde eenmalige bedrag uit het voorjaarsdebat 2015 ter hoogte van € 150.000,- in 2016 als gedeeltelijke dekking in te zetten.

b. De hieruit voortvloeiende exploitatielasten en –baten in 2017 te dekken binnen de bestaande middelen voor sport en vanaf 2018 ten laste van het budget VJN 2015.

8. Aan de reserve kunsttoepassing in de openbare ruimte € 57.206 toe te voegen.

9. De kapitaallasten van de investeringen onder 1 t/m 7, zijnde structurele exploitatiekosten van dit voorstel, van in totaal € 600.000 vanaf 2018 te dekken uit de structurele reservering van 0,6 miljoen uit het voorjaarsdebat 2015 . 

10. De begrotingswijziging vast te stellen. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 23 mei 2016
de waarnemend griffier, drs. J. Kleinhesselink

de voorzitter, Ch.B. Aptroot

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads