Aangepast zoeken

vrijdag 29 april 2016

Start samenspraak over nieuw horecabeleid Zoetermeer

Zoetermeer start met het samenspraaktraject dat moet leiden tot een nieuw horecabeleid. Het huidige beleid dateert uit 2004. De samenspraak bestaat uit een onafhankelijk onderzoek, een ‘’marktscan horeca” en een enquête onder (potentiële) horecabezoekers. Het onderzoek richt zich op de vraag naar horeca, het huidige aanbod en vergelijking met andere gemeenten.

Horeca groeit nog steeds

Sinds 2004 is er veel veranderd in zowel het aanbod als de vraag naar horecavoorzieningen. Een nieuwe horecavisie en horecabeleid moeten op deze trends en ontwikkelingen inspelen. “De ontwikkeling van een actuele visie op de Zoetermeerse horeca is ook één van de concrete acties in het Actieplan Economie dat in juli 2015 door de raad is vastgesteld”, zegt wethouder Mariëtte van Leeuwen (Economie), “Het horeca aanbod in Zoetermeer groeit nog steeds, dus we moeten naast zaken als veiligheid en overlast, vooral ook kijken naar het aanbod en de aantrekkingskracht van de stad”.

Samenspraak om draagvlak te vergroten

Het samenspraaktraject wordt gevolgd met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zoetermeer-Oostland, (horeca-)ondernemers, brancheorganisaties, eigenaren en inwoners in de breedte; zij worden uitgenodigd om mee te denken over het nieuwe beleid. Het sam26-06-2015enspraaktraject is erop gericht te komen tot een toekomstbestendige horecasector. Er wordt ingezoomd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -ruimte voor de horecasector in Zoetermeer. Doel van het samenspraaktraject is om draagvlak te vergroten door zoveel mogelijk stakeholders te betrekken en om de kwaliteit van het beleid en de projecten te vergroten. Naast het onderzoek en de enquête onder inwoners die al lopen, volgt er voor de zomer nog een Facebook-peiling over ‘’Huiskamerrestaurants’’ en een grote bijeenkomst voor alle stakeholders, ondernemers, inwoners om scenario’s uit te werken.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads