Aangepast zoeken

dinsdag 19 april 2016

SP wil dat gemeente proactief gaat handhaven op misbruik werkervaringsplaatsen

De SP wil dat ook de gemeente Zoetermeer proactief gaat handhaven op het misbruik van werkervaringsplaatsen. Dit naar aanleiding van een brief die minister Asscher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) is al begonnen met een vacaturescan om bedrijven in beeld te brengen die mogelijk goedkope of gratis arbeidskrachten inhuren op oneigenlijke gronden.

Er is veel weerstand tegen het inzetten van werkervaringsplaatsen voor mensen in de bijstand, mensen die net afgestudeerd zijn of ouderen die moeilijk aan het werk komen. Uitbuiting, verdringing en vernedering zijn veelgehoorde termen bij de inzet van werkervaringsplaatsen. De SP is tegenstander van werkervaringsplaatsen en vindt daarnaast dat als deze dan toch ingezet worden ze in ieder geval aan de regels horen te voldoen.

De SP pleit er dan ook voor dat de gemeente Zoetermeer de Inspectie SZW proactief gaat helpen bij het handhaven op misbruik van werkervaringsplaatsen. Dit kan door zelf bij de Inspectie SZW een overzicht aan te leveren van bedrijven waar werkervaringsplaatsen worden ingezet, op welke functies en op basis van welke functieomschrijvingen. Zo kan er gekeken worden of er bedrijven misbruik maken van werkervaringsplaatsen en of er geen verdringing plaatsvindt. Daarnaast pleit de SP ervoor om bij de toets of er sprake is van verdringing voorafgaand aan het inzetten van een werkervaringsplaats gebruik te maken van de zelfinspectietool van de Inspectie SZW zodat misbruik en verdringing voorkomen kunnen worden.


Raadslid Lennart Feijen: “De gemeente zegt verdringing en misbruik van werkervaringsplaatsen tegen te willen gaan maar doet momenteel niet bijster veel om dit te voorkomen. Aangezien de gemeente fan is van het handhaven van regels ligt hier een kans om te ervoor te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van werkervaringsplaatsen en er geen sprake is van verdringing. Door het proactief aanleveren van informatie bij de Inspectie SZW en bij de verdringingstoets voorafgaand aan de inzet van een werkervaringsplaats kan de gemeente hier een bijdrage aan leveren en misbruik en verdringing voorkomen. We gaan er dan ook van uit dat de gemeente onze suggesties hierover overneemt.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads