Aangepast zoeken

maandag 25 april 2016

Sluiting van de Spoedeisende Hulp Antoniushove

De komende tijd zullen de raad van bestuur en specialisten van MCH-Bronovo bewoners, huisartsen en andere betrokkenen opzoeken om de overwegingen bij het besluit tot sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) van MCH-Bronovo, locatie Antoniushove toe te lichten.

Redenen
Om financiële en kwalitatieve redenen sturen zorgverzekeraars in onze regio aan op sluiting van een van onze drie SEH-afdelingen (Westeinde, Bronovo en Antoniushove). Ons besluit tot sluiting van de SEH van Antoniushove is in algemene zin ingegeven door een aantal overwegingen waarbij de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten centraal staat.

Door concentratie op twee plekken, Westeinde en Bronovo, kunnen wij de kwaliteit van de acute zorg ook in de toekomst waarborgen. Daarnaast neemt het aantal SEH-bezoeken van Antoniushove al enige tijd af, waarbij de echt acute zorg (trauma, herseninfarct, ernstig zieke kinderen en vrouwen die gaan bevallen) al lange tijd niet meer naar Antoniushove gaat, maar naar Bronovo en Westeinde. Tenslotte is het onwenselijk om mensen die op de SEH van Antoniushove komen, door te verwijzen naar een van de andere locaties, omdat de benodigde zorg niet geleverd kan worden.

Antoniushove
Antoniushove blijft een algemeen ziekenhuis, met als specialisme de oncologische zorg in het Universitair Kanker Centrum Leiden | Den Haag. Wij beogen de toegankelijkheid van de poliklinieken van alle specialismen nog verder te verbeteren met onder meer de mogelijkheid tot snel-diagnostiek, zoals nu bij cardiologie al het geval is. Voor spoedeisende hulp kunnen omwonenden vanaf 2017 terecht op onze locaties Bronovo en Westeinde.

Wij begrijpen dat de aankomende sluiting van de SEH veel vragen oproept. Daarom zijn wij met zowel huisartsen als omwonenden in gesprek om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en doen wij er alles aan om kwalitatief goede zorg beschikbaar te houden in de regio. De sluiting vindt plaats in 2017, wat ons de tijd geeft de nieuwe situatie goed voor te bereiden en alle betrokkenen zorgvuldig te informeren.

1 reacties:

Zorgverzekeraars sturen aan op sluiting van een regionaal gelegen SEH ? Wat als elke seconde telt ? Heeft men ook belangenverstrengeling dan met het uitvaartwezen ? Begint er erg op te lijken door deze onverantwoordelijke actie

Een reactie posten

Gratis ads