Aangepast zoeken

dinsdag 12 april 2016

Samenspraakgroep Zoetermeer zoekt nieuwe leden

De Samenspraakgroep Zoetermeer adviseert de gemeenteraad over verbetering van de kwaliteit van samenspraakprocessen. De groep neemt kennis van allerlei projecten en bezoekt samenspraakactiviteiten. Dan formuleert zij verbetervoorstellen over het proces van afstemming tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeentelijke overheid. De Samenspraakgroep is in september 2014 gevormd en zal werken tot medio 2018. Voor de groep worden nieuwe leden gezocht.

In onderstaande profielbeschrijving vindt u meer informatie. U kunt uw belangstelling voor deelname aan de Samenspraakgroep Zoetermeer bekend maken in een e-mail met uw motivatie en relevante cv.
Stuur deze voor 9 mei naar contact@samenspraakgroepzoetermeer.nl.

De kennismakings- en selectiegesprekken met leden van de Samenspraakgroep zijn op woensdag 18 mei in de middag en de avond.

Profielschets
Nieuwe leden van de Samenspraakgroep
Algemeen
1. Affiniteit met samenspraakprocessen.
2. De wens om het samenspraakproces binnen de gemeente Zoetermeer verder te laten
groeien.
3. Bereidheid om minimaal acht uur per maand aan tijd te investeren in de activiteiten van de
groep.

Kennis
1. Zich eigen maken en/of kennis hebben van relevante (gemeentelijke) nota’s en rapporten.Kennis van de positie en werkwijze van de samenspraakgroep c.q. bereidheid om deze te verwerven.

2. Kennis van de wijze waarop besluiten worden genomen in de driehoek gemeenteraad – gemeentebestuur – burger.

Vaardigheden
1. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid om b.v.:
 gesprekspartner te kunnen zijn voor alle partijen in het samenspraakproces
 reacties te beschrijven
 bij te dragen aan het mondeling en schriftelijk presenteren van adviezen aan de gemeenteraad

2. Inzicht en creativiteit kunnen hanteren om de kwaliteit van het samenspraakproces goed te kunnen waarnemen.

Houding
1. Zich kunnen conformeren aan de huidige gekozen positie en werkwijze van de samenspraakgroep. Dit betekent een onafhankelijk positie innemen t.o.v. gemeenteraad, gemeente en burgergroeperingen om zodoende het algemeen belang te kunnen nastreven. Zich, vanuit het perspectief van de burger, richten op het verloop van samenspraakprocessen; de inhoud en/of uitkomst van het proces is geen onderwerp van advisering.

2. In teamverband kunnen werken: anderen kunnen ondersteunen en bereid zijn tot compromissen bij besluitvorming.

3. Zicht hebben op de effecten van groepsacties, op het eigen handelen op het handelen van andere actoren in het samenspraakproces.

4. Binnen de samenspraakgroep ruimte geven aan de inbreng van anderen, maar ook bereid zijn om de ruimte in te vullen waar binnen de groep hiaten ontstaan.

5. Gevoel hebben voor de omgeving, waarbinnen het samenspraakproces zich afspeelt.

De samenspraakgroep zal zich in de komende fase voornamelijk richten op feitelijke observaties van
samenspraakprocessen en hierover aan de gemeenteraad verslag uitbrengen.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads