Aangepast zoeken

woensdag 13 april 2016

Prestatieafspraken over seniorenhuisvesting

Op 7 april heeft minister Blok van Wonen de Staat van de volkshuisvesting gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is onder meer onderzoek gedaan naar de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Eén van de prioriteiten voor volkshuisvesting is de groep ‘ouderen en andere mensen met een zorgbehoefte’. We zien voortuitgang, maar het kan nog stukken beter.”

Prestatieafspraken

Uit de cijfers blijkt dat zes op de tien corporaties het verhuizen van ouderen naar een geschiktere woonvorm faciliteert. Den Haan: “Dus 40% niet, daar is echt verbetering nodig. Met het oog op de dubbele vergrijzing wordt het steeds belangrijker senioren naar een gepaste woning te bemiddelen.” In 69% van de gemeentelijke afspraken gaat het over wonen met zorg of zorgcentra, en in ruim 63% van de gevallen zijn er afspraken over senioren en nultredenwoningen gemaakt. “In de meerderheid van de afspraken is daarmee aandacht voor seniorenhuisvesting, maar nog lang niet overal. Drie op de tien afspraken nemen woningaanpassingen mee. Dat is nog aan de lage kant.”

Procesafspraken of concrete afspraken


“Uit de rapportage blijkt dat na de inwerkingtreding van de Woningwet, gemeenten scherpere afspraken zijn gaan maken,” vervolgt Den Haan. “Wel blijkt dat dit in negen van de tien gevallen (89%) om procesafspraken gaat. Bijvoorbeeld over overleg en afstemming tussen gemeenten. Maar slechts in 14% van de gevallen gaat het om concrete afspraken, bijvoorbeeld harde afspraken over het reduceren van het tekort aan seniorenwoningen met een bepaald aantal of percentage. ANBO waarschuwde recent dat er grote tekorten dreigen bij gemeenten.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads