Aangepast zoeken

dinsdag 26 april 2016

Partij voor de Dieren stelt ernstige zwanenmishandeling Sliedrecht en Stolwijk aan de kaak

Dode zwanen zijn in Sliedrecht mogelijk de nek omgedraaid en in Stolwijk zijn zwaneneieren kapot gegooid, waarbij de foetussen werden gedood. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil de onderste steen boven hebben wie bij deze ernstige incidenten betrokken zijn geweest en of jagers dit leed hebben veroorzaakt.

Zwanen en ook hun eieren zijn beschermd op grond van de Flora- en faunawet. Dit betekent dat zwanen niet mogen worden gedood of vervoerd en dat ook hun eieren niet mogen worden geraapt. Alleen als de dieren schade veroorzaken, krijgt de provinciale Faunabeheereenheid hiervoor een ontheffing.

Onlangs werden in de buurt van Sliedrecht diverse dode zwanen aangetroffen. Daarbij bestaat het vermoeden dat de dieren de nek is omgedraaid. Het is echter verboden zwanen de nek te breken. Ook zijn in Stolwijk eieren van zwanen met daarin de embryo’s voor een woning kapot gegooid. De foetussen moesten dit met de dood bekopen.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft naar aanleiding van deze afschuwelijke incidenten vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De partij vraagt zich af of de zwanen zijn gedood op grond van een ontheffing van de Flora- en faunawet. Ook wil ze dat er onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak van de zwanen. Als er inderdaad sprake is van het breken van de nek of andere vormen van dierenmishandeling, dan zou dat consequenties moeten hebben voor het verlenen van provinciale ontheffingen, vindt de partij.

Verder wil de Partij voor de Dieren weten of jagers, die door de Faunabeheereenheid zijn aangewezen om zwaneneieren te rapen en zwanen te doden, mogelijk betrokken zijn geweest bij het kapot gooien van zwaneneieren. De partij wil dat de provinciale handhavers en politie onderzoeken of er sprake is geweest van overtredingen van de Flora- en faunawet en van de verleende provinciale ontheffingen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland Carla va Viegen: “We vinden dat de ontheffing o zwanen te doden, te vervoeren en eieren te rapen ingetrokken moet worden, Sowieso zouden er beperkende voorwaarden moeten worden gesteld, zodat deze misstanden efficiënter aangepakt kunnen worden.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads