Aangepast zoeken

woensdag 13 april 2016

Nieuwe toneelhijsinstallatie voor Stadstheater Zoetermeer

De toneelhijsinstallatie voor decorstukken van het Stadstheater moet worden vervangen. De huidige installatie dateert uit 2001. Als gevolg van aangescherpte regelgeving en veiligheidseisen voldoet deze installatie niet meer. Ook moet het dak van het Stadstheater worden verhoogd zodat boven de hijsinstallatie voldoende ruimte komt voor technici om veilig te kunnen werken. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor de vervanging van de installatie en de verhoging van het dak in de zomer van 2017 te realiseren.

Toneelhijsinstallatie en rollenzolder

Eind 2015 hebben de gemeente en het Stadstheater gezamenlijk onderzoek laten doen naar het functioneren en de veiligheid van de toneelhijsinstallatie. De conclusie van dit onderzoek is dat de toneelhijsinstallatie volledig moet worden vervangen. Wethouder Robin Paalvast (Cultuur): 'De vervanging is noodzakelijk voor de toekomst van het Stadstheater. We hebben nu ook goede afspraken gemaakt over het meerjarig onderhoudsplan van het Stadstheater'.

Veiligheid en complexe decors

De huidige toneelhijsinstallatie is direct onder het dak van het theater geconstrueerd. Daarom werken technici nu nog vanuit 'gondels' die aan een rails hangen in de rollenzolder. Het Stadstheater is één van de weinige theaters in Nederland zonder rollenzolder - de ruimte boven de hijsinstallatie waar technici veilig kunnen werken en onderhoud plegen. Bovendien nemen de complexiteit en omvang van de decors toe. Bepaalde decors zouden in Zoetermeer niet meer opgebouwd kunnen worden zonder de rollenzolder. Het aantal voorstellingen waarbij dit het geval is, zal in de loop der jaren alleen maar toenemen. Dit zou leiden tot verarming van het programma.

Realisatie zomer 2017

De vervanging van de toneelhijsinstallatie en de verhoging van het dak kan het beste plaatsvinden in de zomerperiode, als het theater zijn jaarlijkse zomersluiting heeft. De vervanging is specialistisch werk en vraagt veel voorbereiding. Daarom staat dit gepland voor zomer 2017.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads