Aangepast zoeken

woensdag 13 april 2016

Maximaal drie speelautomatenhallen in Zoetermeer

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2016 besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om het aantal speelautomatenhallen dat in Zoetermeer op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is toegestaan te verhogen naar drie.


De huidige APV van Zoetermeer staat maar een vergunning voor één speelautomatenhal toe. Vanwege uitbreiding van het leisure-aanbod, meer bruis en meer werkgelegenheid heeft het college eerder voorgesteld niet langer een maximum te stellen aan het aantal vergunningen voor speelautomaathallen in Zoetermeer.
Het voorstel om het maximumstelstel van maar één speelautomatenhal te vervangen door een 'open stelsel' is onderwerp van samenspraak geweest. De uitkomst hiervan was dat 52% van de inwoners het er niet mee eens is om het maximumstelsel van maar één speelautomaten-hal te vervangen door een 'open stelsel' zonder maximum aantal. Een minderheid van 41% was het daar wel mee eens.

Na de samenspraakprocedure heeft het college haar eerdere besluit heroverwogen. Dit leidt ertoe dat het college de raad voorstelt in de APV vast te leggen dat de burgemeester maximaal drie vergunningen voor speelautomatenhallen mag verlenen.

De voorgestelde tekst in de APV is:
Artikel 2:25 Exploitatie speelautomatenhal
  1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.
  2. De burgemeester kan voor maximaal drie speelautomatenhallen een vergunning verlenen. 

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads