Aangepast zoeken

dinsdag 12 april 2016

Gemeente Den Haag kort op subsidie bij 25 instellingen vanwege topinkomens

De gemeente Den Haag gaat bij 25 instellingen een deel van de subsidie terugvorderen, omdat 93 functionarissen in 2014 meer verdienden dan de wettelijke norm. De gemeente brengt het bedrag waarmee deze norm is overschreden in mindering op de in 2014 uitgekeerde subsidie. Het gaat om bedragen variërend van 158 tot 50.172 euro.

Het college maakt zich al jaren sterk voor een doelmatige en verantwoorde besteding van publieke middelen. ‘Het is onaanvaardbaar dat bestuurders van een publieke instelling buitensporig veel geld verdienen; het gaat immers om belastinggeld dat zo goed mogelijk besteed moet worden,' aldus wethouder Tom de Bruijn (Financiën).

Den Haag heeft als één van de eerste gemeenten de topinkomens bij (semi)publieke instellingen aangepakt. Vanaf 2013 hanteert de gemeente de algemene WNT-norm (Wet Normering Topinkomens, 130 procent van een jaarsalaris van een minister: 230,454 euro).

In 2014 zijn er lagere WNT-normen gesteld voor de sectoren Volkshuisvesting en Zorg & Welzijn, afhankelijk van de grootte van de instelling. De gemeente past deze normen sindsdien toe. Dat verklaart de stijging van het aantal functionarissen dat de wettelijke norm voor topinkomens heeft overschreden.
In 2013 hebben drie functionarissen van drie instellingen de WNT-norm overschreden.

Het totaal te korten bedrag dat aan de 25 instellingen wordt opgelegd bedraagt 405.000 euro.
Deze week maakte minister Plasterk bekend, dat hij niet alleen bestuurders, maar ook  ‘gewone medewerkers' onder de WNT wil laten vallen. De gemeente Den Haag doet dit al jaren, omdat het college van mening is dat torenhoge salarissen bij instellingen die subsidie ontvangen onverantwoord zijn, ongeacht wie dit salaris ontvangt.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads