Aangepast zoeken

vrijdag 22 april 2016

College Zoetermeer komt met onduidelijk en ongrijpbaar plan voor ontwikkeling Dobbegebied Stadshart

Aanpassing van project Culturele As verdient meer dan hopen dat het goed komt.

ZOETERMEER Het CDA wil dat het Dobbegebied hét verbindingsgebied is tussen de Dorpsstraat en het Stadshart. Om die rol te kunnen vervullen is maatschappelijk initatief nodig én een visie hoe het gebied eruit gaat zien. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot organische gebiedsontwikkeling was echter onduidelijk en zou zomaar tot veel teleurstelling voor ondernemers en inwoners leiden.

Het voorgestelde raadsbesluit van het college was ongrijpbaar. Er kwam geen duidelijk beeld naar voren wat organische gebiedsontwikkeling inhoudt en gaat opleveren en hoe het Dobbe-gebied er over pakweg vijf jaar uitziet. Wat betekent ‘verbinden’ en wanneer is het gebied aantrekkelijk? 

Het CDA heeft daarom mede een amendement ingediend, waarin gevraagd wordt om eerst een goede visie te maken, voordat tot gebiedsontwikkeling wordt overgegaan.

Het CDA is teleurgesteld dat in de afgelopen twee jaar nog niet meer lijkt te zijn gebeurd dan het opknappen van een stuk bos, het plaatsen van een brug naar twee parkeerplaatsen, het verplaatsen van de markt en het ondersteunen van het maatschappelijk initiatief Zondag in het park.

Bij de toekomstvisie Dorpsstraat heeft het CDA al gevraagd om een stevige verbinding tussen Dorpsstraat en Stadshart. De ondernemers van de Dorpsstraat willen graag in overleg met het college over de verbinding, maar betekent verbinding het organiseren van activiteiten of gaat het ook om de fysieke verbinding tussen het Dobbegebied en de Dorpsstraat? Het CDA zet graag in op een innovatieve en creatieve oplossing om de fysieke verbinding te verbeteren. De partij heeft het college daarom gewezen op voorbeelden als de WEpod in Wageningen/Ede, waar een pilot wordt uitgevoerd met twee zelfrijdende voertuigen (zonder stuur en pedalen). Met die pilot wordt werk gemaakt van ambities voor nieuwe, flexibele, duurzame en sociale mobiliteit.


De achterliggende gedachte is: hoe verleid je de mensen om van het ene deel van het centrum naar het andere te gaan, zodat zij het hele stadscentrum aantrekkelijk vinden om te verblijven? Het biedt een manier op innovatieve wijze de aandacht op Zoetermeer te vestigen; een kans die volgens het CDA met het huidige voorstel onvoldoende wordt benut.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads