Aangepast zoeken

donderdag 28 april 2016

Code oranje: extra bezuiniging verpleeghuizen dreigt

Vrijdag 29 april besluit het kabinet of er 500 miljoen extra wordt bezuinigd op verpleeghuizen en de zorg voor gehandicapten. ANBO sluit zich daarom aan bij zorgkoepel Actiz en geeft een ‘Code Oranje’ af. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Deze bezuiniging kan de langdurige zorg er niet bij hebben. Ik roep het kabinet met klem op dit voornemen terug te draaien.”

Vernieuwingsagenda

In maart kwam staatssecretaris Van Rijn nog met de vernieuwingsagenda in de langdurige zorg. De bedoeling is dat de cliënt het nu voor het zeggen krijgt. Den Haan: “Maar de mens centraal stellen is nog lang niet in de Nederlandse zorgcultuur ingebakken. Herzien beleid en vooral meer ondernemerschap is essentieel om de persoonsgerichte aanpak te laten slagen. Daar heeft de sector de ruimte voor nodig, en de 500 miljoen extra bezuiniging zet dat onder druk.”

Ten koste van cliënten


Den Haan: “Er is al fors bezuinigd op de langdurige zorg. Dat heeft in verpleeghuizen al tot een banenverlies van 37.000 geleid. Door deze extra bezuinigingen zouden nog eens 10.000 verzorgenden hun baan verliezen. Dat gaat ten koste van de cliënten. Juist nu staatssecretaris van Rijn zich wil inzetten voor een betere kwaliteit in de zorg, met meer aandacht voor individuele wensen, is het belangrijk de sector niet verder onder druk te zetten. ANBO wacht met spanning het besluit van de ministerraad af.”

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads