Aangepast zoeken

donderdag 21 april 2016

Boomexpert, landschapsarchitect en omgevingsmanager beoordelen Zoetermeerse bomen op overlast

Een externe Adviescommissie Bomen gaat advies geven over bomen die overlast geven door schaduw, zichtbelemmering en lichttoetreding. De onafhankelijke commissie bestaat uit een boomexpert, een landschapsarchitect en een omgevingsmanager. Deze commissie mag in haar advies afwijken van het huidige bomenbeleid om tot goede oplossingen te komen. Tot april 2017 is een pilotjaar waarna op basis van een evaluatie mogelijke aanpassing van het bomenbeleid worden voorgesteld.

Praktijkcases beoordelen

Indieners van het burgerinitiatief 'Groene stad, prettig wonen tussen de bomen' willen dat het huidige bomenbeleid meer rekening houdt met de overlast die bomen kunnen geven voor omwonenden en dat het in samenspraak wordt uitgevoerd. De gemeente wil nu ervaring opdoen door aan een externe adviescommissie praktijkcases voor te leggen met de vraag welke maatregelen genomen kunnen worden om de overlast door schaduw, verstoring van het uitzicht en lichtinval voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de commissie kunnen de betrokken inwoners een toelichting geven op hun situatie.

Objectieve criteria

Naast deze adviezen heeft de commissie de opdracht om op basis van de opgedane ervaringen te komen met objectieve criteria voor overlast door bomen. In maart 2017 vindt samen met de mensen van het burgerinitiatief een evaluatie plaats van de bevindingen van de commissie. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie zal de commissie met een voorstel komen of en op welke wijze het bomenbeleid aangepast kan worden.

Verbetering processen en communicatie

In samenwerking met de indieners van het burgerinitiatief worden afspraken gemaakt hoe de gemeente beter om kan gaan met verzoeken van inwoners om iets te doen aan overlast van bomen. Ook werkt de gemeente aan verbetering van de communicatie met bewoners die een melding doen over bomenoverlast. Verder wordt de informatie op de gemeentelijke website uitgebreid en beter vindbaar. Een voorbeeld hiervan is het publiceren van het jaarlijkse snoeiprogramma.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads