Aangepast zoeken

zondag 27 maart 2016

Vergunning afgegeven voor het kappen van 103 bomen bij de Noord-Aa plas ZoetermeerDe gemeente Zoetermeer heeft voor zichzelf een vergunnung afgegeven om maar liefst 103 bomen aan de Noordkant van de Noord Aa te kappen.

De gemeente heeft dit op alle fronten stil weten te houden. Er staat slechts een kleine mededeling in het Stadsbulletin van 4 februari 2016 over de afgegeven vergunning voor de kap. De kap zal grote gevolgen hebben voor het aanzien van het Noord-Aa gebied. Na de kap zal er weinig bos meer te zien zijn in de buurt van restaurant AA-Zicht en het strand. De gemeente wil de bomen kappen voor meer parkeerruimte en het ophogen van het strand. Argumenten van Zoetermeer om grootschalige bomenkap te kunnen plegen zijn zieke bomen en overlast. De ware reden voor kap is echter meestal de bezuiniging op onderhoud en slecht of geen onderhoud door de gemeente Zoetermeer. De gemeente heeft in het verleden al ontelbaar veel bomen om zeep geholpen in het Westerpark, langs Randstadrail en in Meerzicht. Op de haklijst van de gemeente staan duizenden bomen.

Bij het restaurants moeten eiken verdwijnen om plaats te maken voor de extra parkeerplekken. Er komen aanzienlijk minder jonge bomen op deze plekken terug. Bovendien leiden de vernieuwingsplannen voor het Noord Aa tot meer drukte, wat de ecologie in het gebied verder dreigt aan te tasten.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Noordkant van Noord Aa rondom coördinaten:
N 52 5.304, E 4 30.528, kappen van 103 bomen,

WB20150677 (verzonden 26-01-2016);

In het verleden spoot de gemeente Zoetermeer purschuim in de bomen bij de Noord Aa, om te voorkomen dat dieren er een nest konden bouwen, zodat de kap doorgang kon vinden. Na de enorme kaalsslag in Meerzicht, Westerpark, Pastoorsbos en de dreigende kaalsslag in Seghwaert is nu het Noord Aa gebied aan de beurt. Wederom doet de gemeente dit zonder enige vorm van samenspraak met de inwoners van Zoetermeer. Met als gevolg een voldongen kaalslag rond de Noord Aa waartegen inwoners niets kunnen uitrichten. Ook dit keer blijkt de samenspraak in Zoetermeer een wassen neus waarbij de politiek vooral roept en niks doet om tot een werkelijke samenspraak te komen!.Foto's: Het gebied aan de Noordelijke kant van de Noord-Aa waar de gemeente 103 bomen wil kappen

Senator kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren kwam speciaal naar Zoetermeer om de dreigende slachting van de natuur rond de Noord Aa plas aan de orde te stellen.

Bomen hebben een grote natuurwaarde en zijn onze groene longen: ze leveren zuurstof en vangen CO2 op. Hoe ouder en groter bomen zijn, hoe meer ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Christine Teunissen, Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren: "ik ben in deze omgeving opgegroeid en in de afgelopen twintig jaar is het bos rond het Noord Aa steeds rijker geworden qua verschillende plant- en diersoorten. Als de plannen doorgaan, verdwijnt veel van dit bosrijke gebied. Bij ontwikkeling zou de gemeente het behoud van waardevolle bestaande bomen als uitgangspunt moeten nemen. Inventariseer wat er is en kijk dan naar de financiering van het onderhoud, met behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten.”

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente Zoetermeer in andere delen van de stad ook te snel overgaat tot bomenkap. In Seghwaert staan bijvoorbeeld honderden bomen op de kaplijst van de gemeente. Teunissen: “bomen hebben een grote waarde van zichzelf, maar zijn ook van enorm belang voor een fijne leefomgeving. Zo vangen ze fijnstof op, helpen tegen wateroverlast en dragen bij aan biodiversiteit en de gezondheid van mensen. We moeten zuinig op ze zijn, ook in het belang van toekomstige generaties.”

Lees ook Dossier Bomenkap

Vanaf vandaag kunt U eenvoudig vinden of de gemeente bomen gaat kappen. In de rechter column kunt U klikken op het logo van het Stadsnieuws. Hier zijn de Pdf bestanden van de gemeente Zoetermeer te vinden waarin de stadsberichten en de afgegeven omgevingsvergunningen staan.


0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads