Aangepast zoeken

donderdag 25 februari 2016

Gooit de gemeente Zoetermeer 340.000,- euro over de balk met haalbaarheidsonderzoek Holland Outlet Mall?

Het college stelt de raad voor om door middel van 5 deelonderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling/uitbreiding van het Woonhart tot Holland Outlet Mall te onderzoeken. In het voorstel wordt ook het samenspraakproces voor 4 van de 5 onderzoeken beschreven.

In juli 2015 is de raad via een memo geïnformeerd over het initiatief van de eigenaren van het Woonhart en projectontwikkelaar Provast om de mogelijkheden van de herontwikkeling en uitbreiding van het Woonhart tot de Holland Outlet Mall (HOM), te onderzoeken. De HOM is volgens de plannen van de initiatiefnemers een winkelcentrum waarbinnen de nadruk ligt op de verkoop van mode en modeaccessoires van toonaangevende merken, die verkocht worden met hoge kortingen.

De winkels in de HOM voorzien in een aanbod in het hogere segment dat zoveel mogelijk complementair is aan het huidige aanbod aan mode en sportartikelen in Zoetermeer.

 In het voorliggend voorstel worden de stappen beschreven die nodig zijn om de haalbaarheid van de HOM-ontwikkeling te onderzoeken.
Hiervoor zijn vijf onderzoeken nodig:

- een inventarisatie van juridische instrumenten om de hoge mate van complementariteit te borgen;
 - een distributieplanologisch onderzoek;
 - een onderzoek naar de stedenbouwkundige uitgangspunten;
 - een dynamisch verkeersonderzoek;
 - een brede effectenanalyse.

Met uitzondering van de inventarisatie van de juridische instrumenten, wordt elk onderzoek in samenspraak met belanghebbenden uitgevoerd. De uitkomsten van de onderzoeken zullen na het zomerreces van 2016, voorzien van een advies, worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad.

 Voor het uitvoeren van deze onderzoeken is een budget van 340.000,- euro nodig. Het college stelt voor dit uit het begrotingssaldo 2015 te putten. Aard van deze bespreking is oordeelsvormend: uitwisseling van inhoudelijke argumenten en daarop doorvragen om tot een goede weging te kunnen komen van de voorstellen. Omdat geen aparte beeldvorming heeft plaatsgevonden is er ook ruimte voor beeldvormende vragen.

Leegstand
In het Stadshart is al jaren sprake van winkel leegstand. De leegstand lijkt daarbij alleen maar toe te nemen na het faillissement van V&D en de mogelijke ondergang van Perrysport en Aktiesport.Vele panden staan al jaren leeg. Ook het Woonhart heeft zijn beste tijd gehad. Ook hier slaat de leegstand in als een bom. De politici in Zoetermeer doen hun boodschappen waarschijnlijk elders en komen klaarblijkelijk niet in het Stadshart. Dat er nu plannen liggen voor een zinloos onderzoek van 340.000,- euro naar uitbreiding van het aantal winkels laat zien dat de politiek in Zoetermeer alle realiteitszin heeft verloren.

Leegstand

1 reacties:

De buurtbewoners zijn in De Sniep geweest over het HOM. De buurtbewoners hebben aangegeven dat zij de plannen voor het (een) HOM op die plaats niet zien zitten. De reactie van een van de initiatiefnemers was dat wij buurtbewoners asocialen waren die hen ondernemers niets gunden.
Een paar punten die daarbij naar voren kwamen:
Op opmerkingen over parkeerproblematiek in de omgeving kregen wij te horen dat we niet moesten zeuren, dat de gemeente gewoon betaald parkeren zou invoeren in de wijk zodat we geen overlast meer zouden hebben van parkeerders.
Op opmerkingen over de geplande parkeergarage op de plek van Monteverdi waarbij het uitgaande verkeer over de Ondineschouw zou moeten werd gezegd dat er geen overlast van het verkeer zou zijn, alsof we nu soms al niet overdreven lang moeten wachten bij de verkeerslichten.
De toegang tot de parkeergarage via de rotonde bij de Sniep zou blijven, dat zou dus meer verkeer betekenen op een rotonde die nu vaak genoeg vast staat. Maar dat moest de gemeente maar oplossen.

Nee, ik ben tegen dat onderzoek én zeker voor dat bedrag. Mede door de houding en opstelling van de inbrengers van dat idee.

Een reactie posten

Gratis ads