Aangepast zoeken

zaterdag 9 januari 2016

28.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning kregen in 2015 een woning toegewezen

Meer dan 28.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning kregen in 2015 een woning toegewezen in Nederland. Gemeenten voldeden daarmee in belangrijke mate aan de taakstelling. Voor dit nieuwe jaar ligt er opnieuw een grote opgave, blijkt uit cijfers van de rijksoverheid. Gemeenten moeten in 2016 in totaal 43.000 vergunninghouders huisvesten.

Rol woningcorporaties
In de meeste gevallen zijn het woningcorporaties die voor woonruimte voor vergunninghouders zorgen. ‘Mensen met een verblijfsvergunning behoren tot onze doelgroep, dus dit zien wij als onze taak zegt Aedes-bestuurslid Harrie Bosch. ‘Samen met gemeenten zoeken we naar mogelijkheden om het grote aantal vergunninghouders te huisvesten.’

Dat kan in de bestaande woningvoorraad, maar steeds vaker wordt ook naar aanvullende oplossingen gezocht. Bijvoorbeeld door het snel bijbouwen van sociale huurwoningen en het ombouwen van leegstaande kantoren of verzorgingshuizen. Bosch: ‘Telkens moet er rekening gehouden worden met het belang van integratie, werk en scholing. Dus bij voorkeur kleinschalig en binnen de bestaande leefomgeving van een stad of dorp.’

Taakstelling In 2015 kregen 28.110 mensen een woning toegewezen, waaronder zowel alleenstaanden als gezinnen. De taakstelling was 28.871. ‘Er is zeker de afgelopen maanden een stevige versnelling ingezet’, zegt Bosch. ‘Maar het aantal vergunninghouders groeit nog steeds, dus we zijn er nog niet.’
In het komende half jaar zullen gemeenten plek moeten vinden voor naar verwachting 43.000 mensen. Dat is inclusief ruim 14.000 vergunninghouders die momenteel in asielzoekerscentrum op eigen woonruimte wachten.

Subsidie Om de huisvesting van vergunninghouders te versnellen sloot het kabinet eind 2015 een bestuursakkoord met gemeenten en provincies. De overheid stelt onder meer 90 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van kleinschalige woonvormen. Vanaf 1 februari 2016 kunnen woningcorporaties aanvragen indienen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Praktijkvoorbeelden Woningcorporaties kunnen bij platform Opnieuw Thuis terecht voor praktijkvoorbeelden en advies. Ook bij het ombouwen van kantoren en ander leegstaand vastgoed kunnen ze hulp krijgen. Opnieuw Thuis organiseerde het afgelopen half jaar werkbijeenkomsten in alle provincies voor betrokken partijen zoals gemeenten en woningcorporaties. De opbrengst hiervan is te lezen op de website van het platform.
(aedes.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads