Aangepast zoeken

woensdag 15 juli 2015

Voorstel nieuwe inrichting Noord Aa strand Zoetermeer

Bezoekers van het Noord Aa gebied kunnen deze zomer hun reactie geven op verbeterplannen voor het Noord Aa strand. Op verschillende plekken op het Noord Aa strand kunnen Zoetermeerders een 'samenspraakwagen' van de gemeente aantreffen waarin zij het ontwerp voor het strandgebied kunnen bekijken en hun reactie kunnen achterlaten.

Wethouder Marc Rosier; ‘ Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop Zoetermeerders en de gemeente de samenwerking met elkaar aangaan om het Noord Aa strand aan te pakken. Ook ideeën en tips over het strand en directe omgeving zijn welkom’, aldus wethouder Rosier.

Het college wil het stranddeel van het Noord Aa gebied vóór het zomerseizoen 2016 compleet vernieuwen. Vooruitlopend op het totale Landschapsplan Noord Aa, dat momenteel met de Overleggroep Noord AA opnieuw wordt bekeken, legt het college nu een voorstel voor de inrichting van het strandgebied en directe omgeving aan de raad voor. De Overleggroep Noord Aa, die momenteel meewerkt aan de aanpassing van het totale Landschapsplan Noord Aa, is positief over het nieuwe ontwerp voor het strand.

De reacties van de gebruikers worden gebundeld en verwerkt in een definitieve versie van de Inrichtingsschets Strandzone Zoetermeerse plas. Na de zomer zal de definitieve schets aangeboden worden aan het college. Vervolgens wordt deze aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads