Aangepast zoeken

dinsdag 19 mei 2015

Bewoners kiezen nieuw kunstwerk voor Oosterheem Zoetermeer

Inwoners van Oosterheem bepalen komende tijd het nieuwe kunstwerk dat eind 2015/ begin 2016 in Oosterheem wordt geplaatst. Zij kunnen kiezen uit drie schetsideeën. Deze zijn te vinden op www.zoetermeer.nl/kunstopdrachtoosterheem. Vervolgens kunnen bewoners tot uiterlijk 31 mei hun voorkeur aangeven via het mailadres: samenspraakkunst@zoetermeer.nl.

Kunstopdracht

De maquette die afgelopen jaren in het Informatiecentrum Oosterheem heeft gestaan, is het uitgangspunt van het kunstwerk. Verder wordt gedacht aan een seriematig kunstwerk, verspreid over de hele wijk. De projectgroep Seriematig kunstwerk Oosterheem, waarin ook drie bewoners van Oosterheem en de wijkmanager deelnemen, heeft de afgelopen maanden de inzendingen beoordeeld. Hieruit zijn drie inzendingen gekozen die het beste aansluiten bij de opdracht. Aan de bewoners van Oosterheem nu de keus om voor het meest aansprekende, leukste en meest originele ontwerp te kiezen. De drie overgebleven ideeën zijn:
  1. Maquette-tafels voor 'de andere bewoners'
  2. Stad in de wolken
  3. Aan tafel!

Vervolg

Begin juni worden bewoners geïnformeerd over welk ontwerp de meeste stemmen heeft gekregen en het uiteindelijk wordt. Het gekozen schetsidee wordt verder ontwikkeld met bewoners en ondernemers van Oosterheem. Ook de projectgroep blijft hier nauw bij betrokken. Deze informatie is vanaf begin juni te vinden op de wijkwebsite van Oosterheem en op www.zoetermeer.nl/kunstopdrachtoosterheem. Ook is deze informatie begin juni te vinden op de gemeentepagina van Zoetermeer Dichtbij.

Waarom dit kunstwerk

Eind dit jaar/begin 2016 moet het nieuwe kunstwerk klaar zijn. Bij de bouw van de wijk Oosterheem is een bedrag gereserveerd voor kunst in de wijk.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads