Aangepast zoeken

dinsdag 4 november 2014

Tien gemeenten akkoord over inkoop jeugdhulp Haaglanden

De tien gemeenten in de regio Haaglanden hebben een akkoord bereikt met de zorgaanbieders over de inkoop van de jeugdhulp voor 2015. Op maandag 3 november kwamen de partijen bij elkaar om de samenwerking rond de inkoop jeugdhulp te bevestigen.  Alle kinderen die nu zorg krijgen, kunnen die volgend jaar ook krijgen. Daarnaast kan door samenwerking de jeugdhulp op een vernieuwde manier dichter bij huis worden geboden.

Verantwoordelijkheid verschuift
Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het gaat hierbij om preventie, (geestelijke) gezondheidszorg, begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking, gesloten jeugdhulp,  de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor een groot deel nog bij het Rijk, de provincie of bij het stadsgewest, zoals in Haaglanden het geval is. Om de jeugdhulp goed te organiseren, moeten gemeenten contracten afsluiten met zorgaanbieders. Door het akkoord is de zorgcontinuïteit per 1 januari 2015 in de regio Haaglanden verzekerd en worden innovaties in gang gezet.

Intensief en langdurig
De afgelopen weken voerden de gemeenten contractonderhandelingen met verschillende jeugdhulpinstellingen. De maanden ervoor werd al constructief samengewerkt aan vernieuwing van de zorg. Doordat vanuit het Rijk een korting is opgelegd aan de gemeenten waren de onderhandelingen intensief en langdurig. Ook het gebrek aan eenduidige informatie over het gebruik van zorg zorgde voor vertraging in het proces. Met 12 grote partijen is uiteindelijk overeenstemming bereikt over welke zorg ze kunnen gaan bieden voor welke prijs. Aan ruim 50 kleinere instellingen zijn de tarieven en budgetten bekend gemaakt.

Iedereen krijgt de zorg die nodig is
"De onderhandelingen waren stevig", zegt wethouder Ingrid van Engelshoven van Den Haag namens de 10 gemeenten, "maar uiteindelijk hebben we goede afspraken gemaakt tussen de tien gemeenten en de 12 grootste jeugdhulpinstellingen. We slaan een nieuwe weg in, waarin met minder geld, innovaties worden ingezet. We zorgen er in Haaglanden voor dat zorgcontinuïteit gegarandeerd is. Kinderen die nu hulp krijgen en die na 1 januari ook nodig hebben, krijgen die hulp. En ook voor kinderen die in 2015 voor het eerst hulp nodig hebben wordt gezorgd. We werken gezamenlijk toe naar jeugdhulp dichterbij de gezinnen, waarbij vrienden, familie en buren ook hun steentje bijdragen."

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads