Aangepast zoeken

maandag 30 juni 2014

7 miljoen euro inhuur van personeel onzichtbaar bij Gemeente Zoetermeer

ZOETERMEER -Uit onderzoek van Capgemini Consulting blijkt dat de inhuur van personeel het dubbele is van wat uit de jaarrekening blijkt.


De helft van de inhuur is niet zichtbaar op de jaarrekening van de gemeente Zoetermeer. In de Vergadering van 10 juni 2013 hebben D66 en SGP/ChristenUnie daarover vragen gesteld ,Motie 1306-1,
http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=928821/Bijlage_-_Motie_1306_1_Inhuur_derden_en_uitbesteed_werk.pdf

Inhuur twee maal zo hoog
In de jaarstukken wordt verslag gedaan van het bedrag van de inhuur van derden. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat er ook uitbesteed werk is waarbij externen worden ingehuurd, maar in een andere categorie vallen. Het is dus niet duidelijk welk werk door derden wordt gedaan en dat door ambtenaren had moeten gebeuren.

Capgemini Consulting heeft het onderzoek uitgevoerd:
"Onderzoek Inhuur Derden. Doelmatigheid en doeltreffendheid van de omvang en benutting van de inhuur van externe capaciteit (22 april 2014)"
http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=928820/Bijlage_-_Eindrapportage_Onderzoek_Inhuur_Derden_Gemeente_Zoetermeer.pdf

Onderzoeksrapport pas na twee maanden gepubliceerd
Het onderzoek is afgelopen week door de gemeente op 24 juni 2014, meer dan twee maanden later, pas vrijgegeven. Uit het onderzoek blijkt dat er veel meer werk wordt uitbesteed dan de gemeente in de jaarverslagen doet geloven.

Uitgedrukt in de loonsom werd in 2011 23 % ingehuurd terwijl de gemeente minder dan de helft (13%) laat zien in de jaarstukken. Ook in 2012 meldt de gemeente geen 21% maar "slechts" 10% van de inhuur in de jaarrekening.
Dat betekent dat de gemeente in 2011 geen 15,7 miljoen euro aan inhuur schrijft, maar slechts 8,5 miljoen. En dat is maar de helft (54%), of wel 7,2 miljoen minder.

In 2012 wordt nog meer inhuur boekhoudkundig weggewerkt en wordt niet eens de helft van de inhuur herkenbaar in de jaarrekening onder gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat er voor een bedrag van 14 miljoen euro wordt ingehuurd terwijl daarvan slechts 6,8 miljoen euro is terug te vinden op de jaarrekening.

De meeste inhuur vindt plaats bij de afdelingen Werk Zorg en Inkomen (WZI) en de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Samen nemen zij meer dan 52% van de inhuur voor hun rekening.
De kosten van inhuren dalen de laatste 3 jaar, terwijl de personeelskosten stabiel zijn gebleven op 65 miljoen euro. De bezetting is echter gedaald van 1034 FTE in 2011, naar 943 FTE in 2013. Dus een 10% kleinere organisatie kost even veel.

De afname van inhuur komt onder meer door minder inhuur bij de behandeling van bezwaarschriften (WOZ), minder inhuur bij Veiligheid Vergunningverlening en Handhaving.

Een goede en terechte vraag dus van D66 en SGP/ChristenUnie.

Hoeveel is 7.000.000 euro: Dat is € 57 per Zoetermeerder.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads