Aangepast zoeken

zondag 9 maart 2014

Verkiezingsretoriek: VVD is trots op groene karakter stad maar ze hakken gewoon verder

Hieronder leest U de standpunten van de VVD als het gaat om het groen in Zoetermeer. Daarbij moet echter een aantal kanttekeningen worden geplaatst. De VVD (de grootste partij in het college) doet in het stuk voorkomen dat er sprake is van gemeengoed als het burgerparticipatie betreft bij het bomen en groenbeleid. Seghwaert en de toekomstige platanenkap laten zien dat de burgerparticipatie niet bestaat. Bewoners worden steevast voor een voldongen feit geplaatst. Pas als er een enorm protest los breekt komt de zogenaamde burgerparticipatie ineens om de hoek kijken. De VVD geeft aan dat Groencompensatie, bomenkapbeleid en biodiversiteit is verankerd in gemeentelijk beleid. Dat beleid is mede gemaakt door de VVD.Ze hebben het over de groenkaart.De VVD ontwikkelde samen met de rest van het college een bomenbeleid. In dat bomenbeleid staat dat er van de 40 duizend bomen die onze stad rijk is er 8000 moeten verdwijnen. Daarmee is men al behoorlijk opweg. Meerzicht is een kale Meerzichtlaan rijker en Seghweart en Pastoorsbos en de bomen rond de dobbe zijn de klos. Het Westerpark werd op diverse plaatsen door onkunde van het college ernstig vernield. Dat is het groenbeleid van het college en dus ook van de VVD. Wat U hieronder leest is verkiezingsretoriek die na de verkiezingen door de VVD zelf in de versnipperaar zal verdwijnen.

Lees ook
http://www.zoetermeernieuws.nl/2012/02/column-het-bestuur-moet-door-de.html
http://www.zoetermeernieuws.nl/2011/09/gemeente-zoetermeer-gaan-zorgvuldig-om.html
En alle artikelen over de bomenkap leest U hier:
http://www.zoetermeernieuws.nl/search/label/Bomenkap%20Zoetermeer

Voor de werkelijk bereikte resultaten van de politieke partijen klikt gewoon onder dossiers op de ZMN website

Van Goed in 2010-2014

  • Bewonersparticipatie bij groenbeheer in wijken is standaard geworden
  • Groencompensatie, bomenkapbeleid en biodiversiteit is verankerd in gemeentelijk beleid
  • Uitvoering ‘Programma Duurzaam Zoetermeer’ is daadwerkelijk begonnen
  • Beheerskosten schoonmaak en afvalinzameling van wijken zijn gedaald
  • Geen windturbines en andere initiatieven met grote impact op de omgeving in ons stedelijk woongebied
Naar Beter 2014-2018
  • Bewoners participeren altijd in groenbeleid en helpen zelf mee aan schone, groene wijken
  • Beheer openbare ruimte beter: duurzaam maar niet duurder. Andere objecteigenaren doen actief mee.
  • Innovatie in afvalscheiding brengt kosten en uiteindelijk ook lasten omlaag
  • Duurzaamheid stimuleren door mede te sturen op economisch voordeel door energiebesparing
  • Faciliteren kleinschalige energieopwekking bewoners/ondernemers door onnodige regels weg te nemen

Visie van de VVD Zoetermeer op groen en duurzaam
De Zoetermeerse wijken en omgeving hebben al jarenlang een groen karakter. De VVD is trots op de 
groene uitstraling van de stad en de diversiteit van de natuur. Binnen de ruimtelijke indeling van de stad dient voldoende en functioneel groen altijd meegewogen te worden als belangrijk criterium.
De betrokkenheid en participatie van bewoners en ondernemers bij het groenbeleid is in Zoetermeer gemeengoed geworden. Dat vindt de VVD een uitstekende ontwikkeling, immers hebben zij dagelijks te maken met het groen in hun omgeving. Een schone en groene wijk is belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. De VVD is daarom voor het ontwikkelen van hoogwaardige natuur zoals het Bentwoud en De Nieuwe Driemanspolder.

Groencompensatie - het terugplaatsen van groen na eerder verwijderen op een andere locatie - is 
inmiddels verankerd in het gemeentelijk beleid. Daarin is samen ook met bewoners(?) en deskundigen nagedacht over thema’s als biodiversiteit, bomen(kap)beleid en de zogenoemde groenkaart. De VVD wil graag dat dit beleid minstens zo zichtbaar blijft voor bewoners in de komende jaren, zodat ze inspraak blijven hebben in het groen in hun omgeving. Uitgangspunt van het groenbeleid in Zoetermeer is voldoende en functioneel groen. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws