Aangepast zoeken

zaterdag 22 maart 2014

Sterker met EHBO: ook met autisme

Autismeweek van 29 maart t/m 5 april 2014

Den Haag, 21 maart 2014 - In het kader van de Autismeweek organiseert InsideAutside samen met Spencer Medical & Training op zaterdag 5 april a.s. in Zoetermeer  EHBO-trainingen voor autistische kinderen vanaf  8 jaar t/m 12 jaar. Daarnaast wordt er een training verzorgd voor moeders met autisme. InsideAutside en Spencer Medical & Training willen mensen met autisme weerbaarder maken in hun participatie in de maatschappij  door hen te versterken met kennis van EHBO-vaardigheden. De training is aangepast op de mogelijkheden van mensen met autisme.

Autisme hebben houdt in dat de hersenen op een andere manier informatie verwerken. De zintuigen (zien, ruiken, voelen, horen, proeven) werken anders. Dit kan zijn weerslag hebben op communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Onverwachte situaties
Bijzonder aan de training is dat een onderdeel ‘self-help’ is opgenomen om over de schok van een onverwacht ongeval te komen en daadwerkelijk de EHBO-vaardigheden effectief te kunnen toepassen. Onderdelen van de training zijn levensreddende handelingen, zoals o.a. hulp bij vergiftiging, verslikking (verstikking) en bewusteloosheid. Daarnaast wordt geoefend met een 1-1-2-meldkamergesprek.

Organisatie van de training
De door Het Oranje Kruis gecertificeerde Eerste Hulp Instructeurs en Lotusslachtoffers van Spencer Medical & Training geven de trainingen en zijn door Marianne Bulder van InsideAutside begeleid in de didactische werkvormen van het autismespectrum. Zij zal ook de trainingen begeleiden.

Na afloop van de jeugdtraining wordt door de directeur van Het Oranje Kruis, de heer Boi Jongejan, aan de jeugddeelnemers het Jeugd Eerste Hulp getuigschrift uitgereikt.
Ter gelegenheid van Autismeweek is het mogelijk deze training aan te bieden tegen een sterk gereduceerd tarief van € 25,00 per persoon. Voor de moeders wordt de training in de ochtend (09.30 uur) gehouden. De kinderen zijn welkom in de middag (13.30 uur). Duur van de training is maximaal 4 uur. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via ehbo@insideautside.com t/m woensdag 2 april.

Spencer Medical & Training, partner van Regio BHV Nederland B.V. is een bedrijf dat zich toelegt op EHBO en BHV veiligheid. InsideAutside begeleidt jong en oud met autisme en richt zich op de kansen, mogelijkheden en ontwikkeling van betrokken cliënt. Het Oranje Kruis heeft als missie het stimuleren, faciliteren, coördineren van en richting geven aan de Eerste Hulp door leken/EHBO in Nederland om daarmee gezondheidsschade te beperken.

Meer informatie is verkrijgbaar via www.insideautside.com of de landelijke website van Autismeweek 2014: www.autisme.nl.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads