Aangepast zoeken

zondag 9 maart 2014

Standpunten VVD: Geen subsidies of gemeentelijke investeringen meer voor Leisure bedrijven

Uithet verkiezingsprogramma van de VVD:

Zoetermeer heeft een landelijke bekendheid door de ‘Big Five’: skiparadijs Snowwold, klimcentrum Ayers
Rock, Burggolf, de Silverdome ijsbanen en Dutch Water Dreams. Leisure is belangrijk voor de uitstraling
van Zoetermeer en daarmee is onze stad aantrekkelijk om te bezoeken, maar ook om te vestigen. De
komende jaren zijn essentieel om dit op peil te houden en bij voorkeur verder te verbeteren. Niet met extra subsidies of gemeentelijke investeringen. Wel met goede voorzieningen, de inzet van ‘Citymarketing’ en een stadsbestuur dat actief Zoetermeer als Leisurestad uitdraagt.

Alle standpunten VVD Zoetermeer over recreatie, sport en leisure
Recreatie
-
De VVD wil hoogwaardige voorzieningen met goede kwaliteit, diversiteit en een brede toegankelijkheid. De gemeente moet recreatieve ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken, niet hinderen met extra regels.
-
Bovengenoemde voorzieningen moeten goed en veilig bereikbaar zijn per auto, fiets, te voet en openbaar vervoer.
-
Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen uitbreiden,tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht.
-
Parken en trapveldjes zijn goed onderhouden en schoon.
-
Het realiseren van een doorgaande waterverbinding, zodat er gevaren kan worden tussen de Zoetermeerse Plas, Leiden, Delft en via Leidschendam-Voorburg naar Den Haag. Dit verhoogt de recreatiemogelijkheden voor zowel onze inwoners als die in de regio.

Winkelgebieden
-
Een gevarieerder, levendiger en dus een beter Stadscentrum (Stadshart en Dorpsstraat) is volgens de VVD van groot belang voor de lokale economie en onze inwoners.
-
De VVD ondersteunt de ‘Visie Binnenstand 2030’ die het Stadhart en de Dorpsstraat met elkaar verbindt en beide gebieden een impuls geeft.
-
Het Stadhuis wordt onder bepaalde voorwaarden herontwikkeld, zodat er meer ruimte rondom het Stadshuisplein en het Zuidwaarts is voor horeca en winkels.
-
Een aantrekkelijk Stadshart trekt bezoekers aan uit de omliggende plaatsen en is van toegevoegde waarde voor de eigen inwoners. De gemeente faciliteert en stelt geen beperkingen aan openings- en sluitingstijden voor winkels.

Sport
-
De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
-
De VVD is voorstander van het inzetten van de combinatiefunctionaris. Het inzetten hiervan heeft sportverenigingen veel leden opgeleverd en de jeugd in beweging gebracht.
-
De VVD vindt dat de sportaccommodaties in goede staat moeten zijn en dat sporters in schone, hele en veilige accommodaties moeten kunnen sporten.
-
De VVD ondersteunt het organiseren van top- en breedtesportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.
-
De VVD vindt dat sport en sportverenigingen altijd toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden gehouden.
-
De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd.
-
De gemeente investeert niet zelf in topsport. De gemeente kan een topsportvereniging of evenement wel in de randvoorwaarden zoals promotie en facilitering tegemoet komen.

Topsport heeft een voorbeeldfunctie voor jongeren en is goed voor de uitstraling van de stad.

Financiële verantwoording VVD Zoetermeer: recreatie, sport en leisure
-
Leisure en recreatieve ondernemers krijgen geen subsidie meer als opvulling van hun bedrijfsvoering, maar worden door de gemeente gefaciliteerd en geënthousiasmeerd.
-
Via het sport subsidiebeleid wordt samenwerking gestimuleerd, bijvoorbeeld bij de door de VVD gewenste continuering van de combinatiefunctionaris.
-
Voor sportorganisatoren zoals verenigingen staat sportstimulering centraal. Het gemeentelijke beleid heeft dat ook als uitgangspunt en subsidies worden getoetst op behaald resultaat.
-
Bij subsidiëring van grootschalige sportevenementen wordt de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator.
-
Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.
(goednaarbeter.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads