Aangepast zoeken

zondag 9 maart 2014

SP SPEERPUNTEN

De belangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar:
  • De gemeente is er voor de inwoners. Inwoners krijgen daarom meer zeggenschap over het beleid van de gemeente en gaan mede het beleid bepalen.
  • Iedereen moet zelfstandig kunnen voorzien in een bestaan. Daarom heeft iedereen een passende baan tegen minimaal het minimumloon . Voor wie dat niet kan is er een sociaal vangnet.
  • Goede zorg wordt dicht om mensen heen georganiseerd. Daarom gaan we de zorg op buurtniveau organiseren.
  • Er komen meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen, zodat de wachtlijsten snel afnemen.
  • Parken mogen niet wijken voor steen. Wat nu groen is in de stad, blijft ook groen. Er vindt geen massale kap van bomen meer plaats. 

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads