Aangepast zoeken

woensdag 11 december 2013

Sloopbesluit Florens van Brederodelaan

Woningcorporatie Vidomes gaat de flat aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer slopen. 
De sloop maakt deel uit van de vernieuwingsplannen die de gemeente Zoetermeer en drie corporaties hebben voor de wijk Palenstein. De peildatum is vastgesteld. Vanaf deze datum gaat het sociaal statuut in. De bewoners van de Florens van Brederodelaan hebben dan nog twee jaar de tijd om te verhuizen. De bewoners zijn op 9 december geïnformeerd over de sloopplannen.  
Fase 1 wijkvisie Palenstein 
Eind november was alle besluitvorming rondom de visie voor de wijk Palenstein afgerond. De wijkvisie kan nu worden uitgevoerd. Om ruimte te maken voor de vernieuwing, worden in totaal vijf grote galerijflats gesloopt. In de eerste fase worden twee van deze flats gesloopt. De flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan staat als eerste in de planning. Het sloopbesluit voor de Jan van Beierenflat wordt niet eerder dan maart 2014 verwacht. De Goede Woning werkt eerst haar plannen uit voor de realisatie van een nieuw winkelcentrum.  
Sloopbesluit, peildatum en sloopdatum Florens van Brederodelaan 
Na overleg met de huurdersorganisatie heeft Vidomes het sloopbesluit genomen voor de flat aan de Florens van Brederodelaan. De peildatum is 30 mei 2014. Dit is het moment dat het sociaal statuut in werking gaat voor de bewoners van de flat. In het sociaal statuut staan de rechten en plichten van bewoners van de flats in Palenstein die gesloopt gaan worden. Zoals het recht op een verhuisvergoeding en voorrang op een woning in de regio Haaglanden.  
Vanaf de peildatum hebben de bewoners van de Florens van Brederodelaan twee jaar de tijd om een andere woning te vinden en om te verhuizen. De flat wordt dus niet eerder dan 30 mei 2016 gesloopt.  
Huisbezoeken 
Voorafgaand aan de peildatum, gaat Vidomes bij elk van de huurders op bezoek. Dit informatieve gesprek is bedoeld om de huurders goed voor te bereiden op hun verhuizing. Tijdens de huisbezoeken worden ook enkele formele zaken behandeld, die nodig zijn in verband met de uitvoering van het sociaal statuut. Om alle bewoners gelijke kansen te geven bij de herhuisvesting, is besloten dat de huisbezoeken voor de peildatum plaatsvinden. 
Communicatie 
Vidomes heeft de bewoners op 9 december via een brief op de hoogte gesteld van het sloopbesluit. Op 
de website van Vidomes, www.vidomes.nl, staat een vragen- en antwoordenlijst en binnenkort ontvangen de huurders een nieuwsbrief over de huisbezoeken. Voor de aanvang van de huisbezoeken ontvangen zij een informatiemap. Daarnaast staan de medewerkers van Vidomes klaar om vragen te beantwoorden. 
(vidomes.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads