Aangepast zoeken

dinsdag 10 december 2013

Minder overvallen, straatroven en meer inbraken in Zoetermeer

Den Haag - De criminaliteitscijfers van de maanden januari tot en met oktober van 2013 laten wederom een daling van het aantal straatroven en overvallen ten opzichte van dezelfde periode in 2012 zien. Ook het aantal woninginbraken is verder afgenomen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers op de site Hoeveiligismijnwijk.nl. Deze site registreert de aangiftecijfers van elf misdrijven van de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Help mee tijdens de Donkere Dagen! Bel 112!

Help mee uw buurt veilig te maken en te houden. Omdat u uw omgeving en de bewoners kent, herkent u verdachte situaties sneller. Ziet u iets verdachts, bel dan altijd 112. Noteer kenteken en signalement en geef deze door aan de politie. Het opsporen van daders van misdrijven blijkt in de praktijk in sterke mate afhankelijk van heterdaad aanhoudingen, voornamelijk op initiatief van burgers. Gemiddeld is zestig procent van alle aanhoudingen te danken aan tips van getuigen. Negen van de tien Nederlanders kent het nummer 112, maar velen weten nog niet dat dit nummer ook is om te bellen als iemand bijvoorbeeld getuige is van een inbraak. De politie roept dan ook op om in die gevallen waarin sprake is van een heterdaadsituatie direct de politie te bellen via 112.

Overvallen

Het totale aantal overvallen in de negen gemeenten daalde met maar liefst 16% van 96 naar 81. In zeven van de negen gemeenten vonden er dit jaar minder overvallen plaats dan in dezelfde periode van 2012. Zoetermeer kende de grootste absolute afname (van 13 naar 6). Alleen in het Westland was sprake van een toename, van 4 overvallen in 2012 naar 8 overvallen dit jaar.

Straatroven

Ook het totale aantal straatroven daalde fors, met 25% van 752 naar 567. De grootste daling van het aantal straatroven vond plaats in de gemeente Delft, waar sprake is van een daling van 50% (van 50 naar 25). In Zoetermeer is eveneens sprake van een forse daling van 39% (van 99 naar 63). Ook in Den Haag daalde het aantal straatroven fors met zo'n 24% (van 548 naar 419) , gevolgd door de gemeente Leidschendam-Voorburg (van 19 naar 13) en de gemeente Wassenaar (van 5 naar 0). In Midden-Delfland (van 1 naar 2) en Pijnacker-Nootdorp (van 5 naar 6), bleef het aantal straatroven ongeveer gelijk. In Rijswijk (van 16 naar 24) en het Westland (van 9 naar 15) is er sprake van een toename.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken daalde met ruim 11% van 5.616 naar 5.007. In Den Haag daalde het aantal woninginbraken gemiddeld met 13% (van 3.075 naar 2.680), waarbij het stadsdeel Loosduinen er buitengewoon positief uitspringt met een afname van 39%. Ook in de stadsdelen Laak en Escamp worden positieve resultaten geboekt met dalingen van respectievelijk 20% en 19%. De grootste gemeentelijke dalers zijn Delft, daling 21% (van 481 naar 378), Wassenaar, daling 20% (van 127 naar 101) en het Westland, met een daling van 19% (van 465 naar 376). Ook in Leidschendam-Voorburg (-15%) vonden er minder woninginbraken plaats. In de gemeenten Zoetermeer (+9%), Pijnacker-Nootdorp (+21%) en Midden Delfland (+37%) werden tot en met oktober van dit jaar meer woninginbraken gepleegd dan in dezelfde periode in 2012.

Deze aanpak waarin nauw samengewerkt wordt met het Openbaar Ministerie en gemeenten richt op drie belangrijke pijlers; hot crimes, hot shots en hot groups. Om de regio veiliger te maken is een brede analyse gemaakt van deze drie belangrijke elementen. Uitermate belangrijk daarbij is een goede omgevingsanalyse. Wat is er nog meer nodig? Toezicht door de gemeente op die locaties waar de criminaliteit het hoogst is en een politie die specifiek op die locaties (hotspots) surveilleert. Als het dan gebeurt is de politie, die toch al in de buurt surveilleert, snel ter plaatse en dat vergroot de heterdaadkracht. Een belangrijk onderdeel van deze manier van werken is versterking van de heterdaadkracht vanuit de meldkamer.

Politiechef Paul van Musscher: "Sterke sturing op capaciteit en heterdaadkracht is een belangrijk onderdeel van deze strategie en die pijler onder de totaalaanpak. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het slachtoffer. Aandacht voor preventie voorkomt herhaald slachtofferschap.

Burgerparticipatie

Essentieel bij de aanpak van criminaliteit is de betrokkenheid van burgers. Actieve en betrokken burgers dragen hun verantwoordelijkheid bij het veiliger maken van de samenleving en de politie investeert om die actieve burger blijvend aan zich te binden. Belangrijk motto daarbij is; Wij gaan je helpen." Samenwerken met bewoners is cruciaal bij de aanpak van criminaliteit. Zij zijn de belangrijkste partner. Het is daarom zaak om hen blijvend actief te betrekken bij veiligheid. Bewoners moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor hun buurt. De publicatie van cijfers is een belangrijk instrument om ook de individuele bewoner hierbij te betrekken.

Meer cijfers

De volledige criminaliteitscijfers over het lopende jaar zijn te vinden op www.hoeveiligismijnwijk.nl. Op de site is het aantal incidenten tot op wijkniveau te bekijken.

Minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk, zicht en licht!

Degelijk hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen maakt het inbrekers moeilijk. Gebruik ook in donkere uren de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met name voor- en zijtuinen. De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter.


Getuige van een overval, straatroof of woninginbraak? Bel 112!
Het opsporen van daders van misdrijven blijkt in de praktijk in sterke mate afhankelijk van heterdaad aanhoudingen, voornamelijk op initiatief van burgers. Gemiddeld is zestig procent van alle aanhoudingen te danken aan tips van getuigen. Negen van de tien Nederlanders kent het nummer 112, maar velen weten nog niet dat dit nummer ook is om te bellen als iemand bijvoorbeeld getuige is van een inbraak. De politie roept dan ook op om in die gevallen waarin sprake is van een heterdaadsituatie direct de politie te bellen via 112.
(politie.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads