Aangepast zoeken

dinsdag 12 november 2013

Verkiezingsprogramma VVD Zoetermeer 2014-2018: van Goed naar Beter!

Van Goed naar Beter! Dat is de titel van de campagne en het gelijknamige verkiezingsprogramma van de VVD Zoetermeer. Veel zaken in de stad gaan goed, maar toch kan het wat de VVD betreft altijd beter. Een gezonde economie, een veilige stad en passende welzijnsvoorzieningen. Met die opdracht gaan de dertig kandidaten zich inzetten voor inwoners én ondernemers.

,,Wij streven voor iedereen naar een veilige stad met een gezonde economie die standhoudt in de regio Den Haag-Rotterdam. We zien het belang van onderwijs en de toekomst van jongeren, maar komen ook op voor de belangen van ouderen. Kortom, de VVD laat niemand in Zoetermeer links liggen’’, zegt lijsttrekker Marc Rosier over het VVD Zoetermeer verkiezingsprogramma 2014-2018.
De VVD heeft bewust de keuze gemaakt voor een lokaal programma waarin echt aandacht is voor de wensen en behoeftes van Zoetermeerders.

Lokale lasten niet verzwaren
Door financieel te investeren op hoofdthema’s als bereikbaarheid, economie en veiligheid is Zoetermeer een betere stad om prettig en betaalbaar te wonen, werken en leven. De VVD heeft een heldere en betrouwbare visie op lokale lasten en gemeentelijke uitgaven: deze worden na 2014 niet verzwaard. Zo blijft Zoetermeer op orde, want bewoners en ondernemers zijn immers geen melkkoe. Ze verdienen een excellente dienstverlening en inspraak op het lokale beleid.

Rosier: ,,Door lokale lasten in onze stad niet onnodig te verzwaren en alle voorwaarden te scheppen voor een aantrekkelijk woon- en economisch klimaat, bijft de stad financieel gezond en creëren we werk voor onze inwoners. VVD Zoetermeer heeft het meeste oog voor de persoonlijke en collectieve belangen van Zoetermeerders.’’

Veilige en leuke wijken om te wonen en leven
De Zoetermeerse wijken moeten veilig en leuk zijn om te wonen. Dat realiseert de VVD door het uitbreiden van het zero tolerance beleid met een harde aanpak van overlast en geweld. De door de partij behaalde successen zoals het mogelijk maken van burgerinitiatieven als WAS-kracht en Waaks! plus de komst van meer politie, handhavers en (camera)toezicht op straat worden wat de partij betreft uitgebreid.

,,Ook als er op andere zaken helaas bezuinigd moet worden, gaat er niet gesneden worden in de veiligheid van onze inwoners en het blijvend ondersteunen van buurtinitiatieven die dit bevorderen’’, zegt Rosier.

Een prettige stad betekent ook de juiste ruimtelijke keuzes maken. Zo blijven bedrijven zich vestigen in onze stad, is het prettig en betaalbaar wonen en is er genoeg ruimte om te ontspannen. Op lange termijn, maar ook met verbeteringen op korte termijn. Zoals betrouwbare en goede openbaar vervoer voorzieningen.

Campagne van start
Met de presentatie van het verkiezingsprogramma Van Goed naar Beter gaat de campagne van de VVD Zoetermeer nu echt van start. Begin november presenteerde de partij al haar kandidatenlijst: een mooie mengeling van nieuwe en frisse gezichten naast bekende en ervaren kandidaten.

Lees [hier] het verkiezingsprogramma.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads