Aangepast zoeken

maandag 28 oktober 2013

Partij voor de Dieren: Gemeente Zoetermeer vernietigt natuur en beschermd stadsgezicht

Persbericht PvdD: Zoetermeer, 24 oktober 2013 – Zowel een stuk natuur als historie van het oude Dorp Zoetermeer gaan verloren om de culturele as te verwezenlijken. Dit wandelpad, dat vanaf medio 2014 moet zorgen voor de verbinding tussen het Stadshart en de Dorpsstraat, wordt gerealiseerd op de locatie van het Pastoorsbos. De Partij voor de Dieren Zoetermeer heeft de gemeente gevraagd waarom natuur en beschermd Oud Zoetermeer verloren moeten gaan.

De gemeente Zoetermeer heeft in februari 2006 vijf gebieden als gemeentelijk beschermd stadsgezicht aangewezen vanwege hun waardevolle karakter. Eén van die vijf gebieden is de historische Dorpskern. Daarnaast is het Pastoorsbos achter de Nicolaaskerk in Zoetermeer één van de weinige geschikte foerageergebieden voor wettelijk beschermde vleermuizen. “Bij het gebouw van de oude Nicolaasschool vliegen vleermuizen ‘s avonds af en aan”, aldus Claudia Baert, woordvoerder van de werkgroep Partij voor de Dieren Zoetermeer. “Zij gebruiken het pand als vaste rust- of verblijfplaats. Daarmee is sprake van een beschermde situatie.” Bovendien is het Pastoorsbos een belangrijk leefgebied voor vogels, die in het voorjaar in de holtes van de oude bomen broeden.

Uit onderzoek van Bureau Stadsnatuur blijkt dat iedere verandering in het Pastoorsbos afbreuk zal doen aan het ecologisch evenwicht. Waarom er dan toch een ontheffing van de Flora en Faunawet is afgegeven, begrijpt de werkgroep Zoetermeer niet. “Oude gebouwen en oude natuur kunnen juist een prachtige verbinding vormen tussen oud en nieuw en de identiteit van het Dorp versterken”, geeft Baert aan. “De Nicolaasschool en het Pastoorsbos zijn een onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Deze prachtige locaties hadden best kunnen worden gespaard. Straks wordt alles weer volgebouwd en gaat er een stuk historie en natuur verloren.”

De gemeente wil nu de school slopen en het bos kappen om de culturele as te verwezenlijken. De ontwikkeling van deze wandelverbinding heeft al veel losgemaakt bij inwoners van Zoetermeer. Alternatieven zijn aangereikt, maar waren volgens de gemeente niet haalbaar. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen, omdat er steeds meer oude natuur verloren gaat aan nieuwbouwprojecten. Oude natuur staat voor een rijke natuurwaarde en biedt vogels, insecten en vleermuizen een belangrijk leefgebied. Daarnaast is hergebruik van De Nicolaasschool, die in goede staat verkeert, kostenbesparend. Met al haar originele kenmerken kan de oude school gebruikt worden als nieuw onderkomen van het Stadsmuseum en zo haar cultuur-historische waarde behouden.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads