Aangepast zoeken

dinsdag 14 mei 2013

Protesterende vrachtwagenchauffeurs komen naar Zoetermeer


Vrachtwagenchauffeurs uit heel Europa gaan dinsdag 14 mei actie voeren tegen de verdere liberalisering van het binnenlandse goederenvervoer over de weg.

‘Plannen uit Brussel funest’

Brussel wil, onder aanvoering van Eurocommissaris Siim Kallas, de binnenlandse transportmarkt verder openstellen voor buitenlandse bedrijven om zo nog meer concurrentie te krijgen in de transportmarkt. Met drogredenen als marktefficiëntie en CO2-reductie dendert Kallas regelrecht af op het definitief uitroeien van de bestaanszekerheid voor de vakman op de weg. Edwin Atema, bestuurder FNV Bondgenoten: “In de praktijk betekent dit dat het uitbuiten van werknemers op deze manier gelegaliseerd wordt.”

Cabotageregels

De huidige cabotageregels schrijven voor dat een, in het buitenland gevestigde, transportbedrijf niet meer dan drie binnenlandse ritten in een week in een ander land mag maken.  Eurocommissaris Kallas pleit voor een versoepeling van deze regels. Atema: “ Deze cabotageregels zijn er omdat de grote sociale en fiscale verschillen in Europa bij het verder liberaliseren van de markt ontwrichting van de markt en het sociaal dumpen van arbeidsplaatsen met zich meebrengt. Nu al zien we buitenlandse chauffeurs die werken voor slechts twee euro per uur, de sociale dumping is nu al aan de orde van de dag. Brussel moet geen regels afschaffen maar de handhaving van deze regels waarborgen en niet langer wegkijken van de mensonterende toestanden in de sector. De Europese plannen zijn rampzalig voor het binnenlandse vervoer, de Nederlandse chauffeurs en de Nederlandse bedrijven. Nu bijna negen op de tien Nederlandse chauffeurs werkzaam zijn in het binnenlandse vervoer zet Kallas de toekomst van - alleen al in Nederland - duizenden bedrijven en tienduizenden transportwerkers op het spel.”

Europese actiedag van chauffeurs

Hoewel de Europese sociale partners het eens zijn dat Europa sociaal niet klaar is voor verdere liberalisering, gaat de Europese Commissie onder leiding van Kallas door met de plannen. Atema: “In Europa staat 2013 in het teken van debatteer mee. Op 14 mei doen we dat dan ook graag, vanuit heel Europa bellen chauffeurs naar Kallas en zijn ambtenaren in Brussel met de oproep: 'geen verdere liberalisering, stop sociale dumping en op naar een eerlijke transportmarkt '. Daarnaast trekken we met een hele stoet chauffeurs door het land.”
De chauffeurs verzamelen in Amersfoort en rijden vandaar naar Papendrecht, waar een van de grootste tanktransporteurs van Europa, Schenk Tanktransport, de actie zal steunen en Eurocommissaris Kallas via de telefoon aan zal spreken. Vervolgens gaan de chauffeurs naar de EVO (de verladersorganisatie) aan het Signaalrood in Zoetermeer, fel pleitbezorger voor het afschaffen van regels. Hier zullen de chauffeurs de EVO een aantal vragen laten beantwoorden, willen ze een eerlijke sector met werknemers beschermende regels of willen ze door op de ingeslagen weg, zoveel mogelijk winst over de ruggen van chauffeurs.

"Klaar met de ongebreidelde martkwerking en op weg naar Gewoon Goed Werk"

Om negen uur trappen de vakbondsvoorzitters van FNV en CNV de actie af door het eerste telefoontje naar Kallas te plegen. Ton Heerts, voorzitter FNV In Beweging: “Ik heb laatst een Hongaarse vrachtwagenchauffeur ontmoet die in alleen in Nederland rijdt, maar door een Hongaars bedrijf wordt betaald. Eén euro 60 per uur. De gemiddelde krantenbezorger van 14 verdient met zijn krantenwijk nog meer. Dit soort schijnconstructies zijn nu in het sociaal akkoord verboden. Maar dat gaat alleen over Nederland. Brussel wil de grenzen van Europa nog meer open stellen. Dat kan alleen als er in heel Europa gelijk loon voor gelijk werk komt. Dat is nu duidelijk niet zo. Brussel kan daar iets aan doen. Deze gezamenlijke actie van vrachtwagenchauffeurs uit heel Europa geeft een duidelijk signaal aan eurocommissaris Kallas. Klaar met de ongebreidelde martkwerking en op weg naar Gewoon Goed Werk en loon voor vrachtwagenchauffeurs in heel Europa.”

Gelijk werk, gelijk loon

FNV en CNV hebben in het afgelopen jaar grote successen geboekt in de strijd voor gelijk werk, gelijk loon, tegen verdringing van Nederlandse en uitbuiting van buitenlandse chauffeurs. In het sociaal akkoord is een apart hoofdstuk gewijd aan de transportmarkt. Naast afspraken om de positie van werknemers te versterken, staat hierin ook dat de controle op en handhaving van sociale regels in het transport steviger moet worden opgepakt.(FNV)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws