Aangepast zoeken

dinsdag 28 mei 2013

CDA fractie Zoetermeer spreekt met Zoetermeerders over de gevolgen van pesten

Op 25 mei j.l zijn door de Zoetermeerse afdeling van het CDA gesprekken gevoerd met ouders en kinderen over het verschijnsel pesten. Die actie sloot aan op een samen met fracties van de CU-SGP, LHN en PvdA genomen initiatief voor het beleggen van een informatieve bijeenkomst met schooldirecties e.a. in de raadszaal op 23 mei j.l.

“Pesten komt waarschijnlijk al de gehele mensheid voor”, aldus Guus Liqui Lung, woordvoerder namens het CDA.” Het herkennen van pestgedrag blijkt in de praktijk een moeilijke zaak. Soms wordt pesten pas na jaren herkend en heeft het slachtoffer inmiddels behoorlijke psychische schade ondervonden. Hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn is de laatste jaren pas duidelijk geworden : sommige gepeste kinderen konden het psychisch niet meer aan en pleegden zelfmoord.”


De meeste geïnterviewde pestslachtoffers verhaalden, soms op bewogen wijze, dat het zeer veel moeite kost om als slachtoffer voor jezelf op te komen. De grootste angst is dat je niet weet hoe het zal aflopen en of er echt iemand voor je opkomt en je beschermt. Ook scholieren die wel zouden willen opkomen voor een gepeste collega vertelden dat ze enorme reserves hebben moeten overwinnen om die stap te zetten. De ervaring van een grote groep is dat er nadat de kwestie aan de orde was gesteld er wel acties van uit de leiding van de onderwijsinstelling volgden die tot op een oplossing hebben geleid. Helaas is het nu niet mogelijk om pesten anoniem te melden zodat de school er niet meer om heen kan. 

Wat nu ook nog ontbreekt is nazorg voor de slachtoffers waardoor ze geholpen worden om over hun negatieve ervaringen heen te komen en het een plaats in hun leven te geven. De CDA fractie gaat zich hierop nader beraden en in samenwerking met andere partijen proberen te bewerkstelligen dat Zoetermeerse scholieren pestgedrag veilig kunnen melden en niet geremd worden door psychologische onveiligheid van confrontaties. Kinderen behoren zich onbelemmerd te kunnen ontwikkelen. Een plagerijtje moet kunnen, maar pesten is niet te tolereren.

1 reacties:

Pesterijen kun je anoniem melden, zie: http://www.pestbriefje.com/wordpress/stop-kaart

Zo'n melding wordt direct gevolgd door dit: http://www.pestbriefje.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/pauzekaartje.jpg
En als dat niet helpt dan is er dit: http://www.pestbriefje.com/wordpress/pesten-stop-je-zo

Laat scholen een pestprotocol maken en laat de school een opvoedprogramma gebruiken waar ze zelf voor kiezen. Laat het Pestbriefje de pesterij stoppen want dat is het enige middel dat speciaal daarvoor is ontwikkeld.

Een reactie posten

Gratis ads