Aangepast zoeken

woensdag 24 april 2013

Vergadering Wmo-raad Zoetermeer op 2 mei


Op donderdagavond 2 mei bespreekt de Wmo-raad de adviesaanvraag over de nieuwe (concept) Verordening Wmo 2013 en de nieuwe (concept) beleidsregels Wmo. Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad treden deze met ingang van 1 juli 2013 in werking.
De verordening is een vertaling in regels en voorschriften van het vorig jaar vastgestelde Wmo-beleid.
Uitgangspunten zijn onder meer:
  • Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid; eerst probleem in eigen kring (netwerk) oplossen en pas dan beroep op een Wmo-voorziening.
  • Verschuiving van formele (betaalde) zorg naar informele zorg; de gemeente heeft compensatieplicht.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Stadhuis, ingang Frankrijklaan 6 (bedrijfsrestaurant)
De bijeenkomst is openbaar. U bent van harte welkom.
De agenda vindt u op www.wmoraadzoetermeer.nl

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads