Aangepast zoeken

woensdag 29 februari 2012

Herbenoeming van de man met 25 banen

Provinciale Staten (PS) hebben op 29 februari vergaderd over de herbenoeming van commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen. In deze vergadering hebben PS besloten de heer J. Franssen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland.

De vertrouwenscommissie is met een eindverslag gekomen dat geheim is.De conclusies komen dus niet naar buiten.Men wast elkaar ook in de provincie de rug.25 bijbanen en 17.000 euro voor privévervoer moet kunnen toch? Vriendjespolitiek?

Fractiespreekuur GroenLinks

Het maandelijkse spreekuur van GroenLinks is op 6 maart 2012. Het fractiespreekuur heeft deze keer geen van te voren vastgesteld onderwerp.Tijdens het fractiespreekuur kunt u vragen stellen aan de raadsleden en de commissieleden. Dit kan zijn, omdat u wilt weten wat voor standpunt GroenLinks bij een bepaalde kwestie inneemt, er in uw woonwijk iets gebeurd waar u zich zorgen om baart of omdat u simpelweg een ervaring of idee wilt delen.

Het aankomende spreekuur is dinsdagvond 6 maart 2012, tussen 19:00 uur en 20:00 uur in de fractiekamer van GroenLinks (adres: Markt 10, Zoetermeer).Vanuit de fractie zijn aanwezig: Nienke van den Berg en Julia Williams.Wanneer u niet naar het spreekuur kunt komen, niet getreurd, u kunt ons ook altijd e-mailen: fractie@groenlinks-zoetermeer.nl en natuurlijk is er volgende maand wederom een fractiespreekuur.

Koffie en thee staat voor u klaar!

Julia Williams nieuw raadslid voor GroenLinks

Op 5 maart wordt Julia Williams beëdigd als nieuw raadslid voor GroenLinks.Ze neemt daarmee de zetel in die vrij komt door het vertrek van Huri Sahin, die na tien jaar de Zoetermeerse gemeenteraad vaarwel zegt. Ze wordt de tweede vrouw naast Jakobien Groeneveld, die het fractievoorzitterschap van Sahin overneemt op 5 maart.

"Spannend wel," zegt Williams op de vraag hoe ze het vindt dat ze nu raadslid wordt, "maar ik heb er zin in. Het kostte wat moeite om deze nieuwe uitdaging goed in te passen, want ik heb twee prachtige dochters, een stevige baan en een paar goede doelen waaraan ik tijd besteed. Gelukkig werkt mijn werkgever actief mee, en dus sta ik nu in de startblokken. Ik ga in de raad werken aan een groene, duurzame en sociale stad waarin het goed leven is voor iedereen, en waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zoetermeer kan nog veel groener en socialer, daar ben ik van overtuigd. Dat maakt onze stad nog prettiger om in te leven. Ik hoop dat veel Zoetermeerders met ons willen meedenken over hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Dat kan door berichten te sturen via Twitter, naar ons spreekuur te komen of door ons gewoon een mailtje te sturen."

Ervaring
Julia Williams heeft al ervaring in de lokale politiek. De afgelopen twee jaar heeft ze als commissielid meegedraaid in de fractie van GroenLinks.Williams brengt een flinke portie expertise mee op het gebied van duurzame ontwikkeling: vooral groen, milieu, klimaat en energie. Door twintig jaar werkervaring bij het voormalige ministerie van VROM is ze goed thuis in deze onderwerpen.

Politici verzwegen omvang Oost-Europese misdaad: "Oost-Europese samenlevingen zijn sterk gecriminaliseerd"

Europese politici hebben bewust de aard en de omvang van de Oost-Europese misdaad toegedekt in de aanloop naar de toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie (EU). Dit zegt de Utrechtse criminoloog Dina Siegel (49) deze week in weekblad Elsevier.

Siegel geldt als de Nederlandse deskundige op het gebied van de Oost-Europese maffia.

Import misdaad
'Brussel weigerde het gevaar van de import van misdaad onder ogen te zien,’ zegt Siegel. Meer wantrouwen was volgens haar op z’n plaats geweest. 'Die Oost-Europese samenlevingen zijn sterk gecriminaliseerd.'

Lees verder op Elzevier

Roemeense skimmers kiezen voor parkeerautomaten

De EMV-chip en Het Nieuwe Pinnen leken de beslissende wapens te zijn in de strijd tegen skimmers. het kopiëren van passen bij parkeerautomaten gaat echter gewoon door, bericht woensdag de Leeuwarder Courant.

Roemeense skimmers lijken een nieuwe mogelijkheid gevonden te hebben om de pasjes van nietsvermoedende parkeerders te kopiëren. Hoewel de parkeerders betalen door middel van hun EMV-chip, wordt de hele pas tijdens het betaalproces ingeslikt. Dit geeft de skimmers de mogelijkheid om de nog altijd aanwezige magneetstrip te kopiëren.

Rabobank klanten slachtoffer criminele hackers

Cybercriminelen hebben een geavanceerde methode ontwikkeld om via internet geld weg te sluizen van rekeninghouders van de Rabobank. De criminelen breken met behulp van een virus in terwijl de rekeninghouders online bankieren. Ze voegen ongezien extra betaalopdrachten toe naar buitenlandse rekeningen.

Dat schrijft Spits. Dagelijks duperen criminelen op deze manier een handvol rekeninghouders van de Rabobank, bevestigt een woordvoerder. De Nederlandse Vereniging van Banken kent de methode en wijst erop dat ook rekeninghouders van andere banken worden getroffen.

Onlangs is een vrouw uit Kampen bestolen van een groot geldbedrag toen zij een betaling via internet wilde doen. De vrouw logde in op de internetpagina van haar bank. Die pagina liep vast. De vrouw kon ondertussen wel andere internetsites bereiken, maar de bankpagina bleef ongeveer anderhalf uur geblokkeerd. Toen de Kampense daarna de site weer kon bereiken, zag ze dat er een aanzienlijk bedrag van haar rekening was afgeschreven. Mogelijk is dit gebeurd via een virus in haar laptop, aldus de politie.

Spannende dag voor zakkenvullende commissaris van de Koningin Franssen

De Zuid-Hollandse commissaris van de Koningin Jan Franssen hoort vandaag of hij kan aanblijven. Provinciale Staten besluiten of ze nog zes jaar langer met hem door willen.

De man kwam in opspraak door tientallen bijbanen en zijn declaratiegedrag.Zo zou hij 25 nevenfuncties hebben en ontvangt hij jaarlijks bijna 17.000 euro als compensatie voor de belasting die hij voor privégebruik van de dienstrijtuig moet betalen.

Lees verder op RTVwest

50% bezuiniging op OV Haaglanden

Woensdag bespraken we in Haaglanden, het regionale samenwerkingsverband van Den Haag met omliggende gemeenten, de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Haaglanden stelt voor de bezuinigingen voor 50% te verhalen op de aanleg van wegen en fietspaden en 50% op het OV. Juist op die 50/50-verdeling zijn wij als fractie kritisch.

Voor de VVD is het van belang dat de bezuinigingen op het OV ook leiden tot een doelmatiger werkende HTM en meer efficiënte inrichting van het lijnennet voor bussen en trams. De bezuinigingen zijn fors, maar bieden ook mogelijkheden. Wij hebben immers al langer gewezen op de doelmatigheidswinst die voorhanden is en het aanpakken van zwartrijden. Een aanbesteding van het openbaar vervoer helpt daar bij. Wij willen als VVD dat hier de aandacht naar uit gaat.

Het verminderen van de uitgaven voor aanleg van nieuwe wegen is een forse hobbel voor de VVD-fractie. Omdat het autoverkeer, en dus de druk op onze wegen, blijft toenemen, willen wij niet dat de investeringen in de regionale wegen een sluitpost op de begroting worden. Daarom zullen wij nauwlettend volgen of er voldoende werk gemaakt wordt van het doelmatiger inrichten van het OV.

GroenLinks Den haag: "Ontzie het openbaar vervoer bij bezuinigingen"

De gevolgen van de steeds verdergaande bezuinigingen op het openbaar vervoer in de Haagse regio worden steeds duidelijker. Reizigers zullen verder moeten lopen naar hun halte, langer moeten wachten op een tram en vaker moeten overstappen. Ook binnen de PvdA begint men dit nu onder ogen te zien.

Fractielid Stefan Kulk van de PvdA (coalitiepartij in Zoetermeer) stelt terecht dat het Stadsgewest Haaglanden wel miljoenen steekt in asfaltplannen maar dat de reizigers in het OV meer geld moeten betalen en een slechtere dienstregeling krijgen*.

GroenLinks is het van harte met hem eens. Het openbaar vervoer is van groot belang voor de leefbaarheid in onze stad én voor al die mensen die met de bus of tram naar hun werk, studie of doktersafspraak moeten. GroenLinks hoopt dat de PvdA in Den Haag het goede voorbeeld van de Zoetermeerse collega’s zal volgen. “Het wordt hoog tijd dat men stopt met investeren in asfalt en de bezuinigingen op het OV repareert” aldus GroenLinks raadslid Arjen Kapteijns.

GroenLinks Den Haag zal de komende tijd een coalitie proberen te vormen met andere partijen uit de regio om de bezuinigingen op het Openbaar Vervoer in Haaglanden tegen te gaan.

Extra training voor verhoging mentale weerbaarheid agenten

Minister Opstelten van Justitie trekt 45 miljoen euro uit om de mentale weerbaarheid van politieagenten te verhogen. Daarnaast erkent hij werkgerelateerde Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) als beroepsziekte.

Agenten die zich in de frontlinie bevinden krijgen mentale weerbaarheidstraining. In totaal gaan ongeveer 40.000 politiemensen in drie jaar tijd getraind worden. Per jaar zijn dit ruim 13.300 agenten die een training van 32 uur krijgen.

De mentale-weerbaarheidstraining, die in groepsverband wordt uitgevoerd, geeft de agent de vaardigheden die hij nodig heeft om zich met zelfvertrouwen op straat aan zijn werk te wijden.

Het is belangrijk, dat politiemensen zich gesteund voelen door hun korps, zeker als zij PTSS oplopen. De meerderheid van de korpsen gaat hier nu op een goede manier mee om, maar er is verscheidenheid in de aanpak van korpsen. Opstelten wil dat Politie Nederland een eenduidige aanpak heeft voor dit soort kwesties.

Oost-Europese bendes stelen op bestelling

Justitie, politie en winkeliers maken een gezamenlijke vuist tegen rondtrekkende bendes. Dat blijkt uit het Convenant Bestrijding Rondtrekkende Dadergroepen dat vandaag is ondertekend door minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Gerard van Breen namens Detailhandel Nederland. Het convenant heeft als doel de bendes effectiever te bestrijden en de samenwerking over de hele linie te versterken. De aanpak van rondtrekkende bendes is onderdeel van het bredere publiek-private Actieplan bestrijding criminaliteit bedrijfsleven dat minister Opstelten op 13 februari jongstleden in Zaltbommel lanceerde.

Aanpak
Kern van de aanpak is het grootschalig delen van informatie aanwezig bij het bedrijfsleven aan politie en Openbaar Ministerie om zo bendes harder aan te kunnen pakken en winkeliers beter in staat te stellen voorzorgsmaatregelen te nemen. Landelijk opererende winkeliers beschikken vaak over beeldmateriaal en informatie over de werkwijze van rondtrekkende bendes. Als winkeliers vermoeden dat ze te maken hebben met een mobiele bende, leveren deze ketens informatie aan bij de dienst Ipol van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Het KLPD analyseert en matcht deze informatie vervolgens met andere politiële informatie. In januari 2010 is hiertoe al een proef gestart. Met de ondertekening van het convenant vandaag wordt de aanpak van bendes structureel. Daarnaast neemt het aantal deelnemende winkeliers toe en richt de aanpak zich naast winkeldiefstal nu ook op autodiefstallen en inbraken. Ook wordt de slagkracht van de opsporing en vervolging verder vergroot. Daarbij gaat het onder meer om gerichte inzet van opsporingscapaciteit om bendes op te pakken. Om te voorkomen dat rondtrekkende bendes hun straf ontlopen door de grens over te trekken komt er een intensievere gegevensuitwisseling met Europol en worden er zogenaamde Joint Investigation Teams met andere landen van de Europese Unie opgericht. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Detailhandel Nederland, blijkt dat alleen al de winkeliers van Nederland jaarlijks € 250 miljoen schade lijden door rondtrekkende bendes.

Een ander onderdeel in het bestrijden van mobiele bendes is het nemen van preventieve maatregelen door de detailhandel. Zaken die extra aandacht krijgen zijn een nog slimmer voorraadbeheer, zodat de potentiële buit voor rondtrekkende bendes kleiner is. Ook zullen meer winkeliers zich aansluiten bij een dit jaar op te richten gemeenschappelijk informatiepunt dat waarschuwingsberichten over bende-activiteiten uitgeeft. De politie levert informatie aan de deelnemers van het convenant over waargenomen patronen van mobiele bendes. Gedacht kan dan worden aan welk soort bedrijven recent veelvuldig doelwit zijn geweest van bendes of welke artikelen veelvuldig worden geroofd.
Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie: “Deze vorm van grensoverschrijdende criminaliteit is voor mij absoluut onaanvaardbaar. De samenleving lijdt hierdoor grote schade. Met dit convenant zetten publieke en private partijen zich eendrachtig in voor de bestrijding van rondtrekkende dadergroepen. Ieder draagt hieraan bij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Gerard van Breen, voorzitter Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland: “Door de toegenomen investeringen in veiligheid en toezicht is de detailhandel in staat om deze ernstige trend van georganiseerde winkelcriminaliteit te herkennen. Met camerabeelden en andere informatie ondersteunen wij de politie in de opsporing. Het mag niet zo zijn dat bendes ongehinderd rovend door Nederland kunnen trekken.”

Achtergrond
Een rondtrekkende bende is een groep daders die zich stelselmatig verrijkt door onder meer grootschalige winkeldiefstallen, autodiefstallen en inbraken. Dit type bendes voert een breed scala aan delicten uit en is internationaal actief. Het internationale en professionele karakter van deze criminaliteit maakt de aanpak complex. De bendeleden gebruiken bijvoorbeeld rooftassen om winkeldiefstallen te plegen of saboteren inbraakalarmsystemen om ’s nachts toe te kunnen slaan.

Het Convenant Bestrijding van Rondtrekkende Dadergroepen is maandag 27 februari in Den Haag ondertekend door de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, en de voorzitter van de stuurgroep Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland, Gerard van Breen. Het is afgesloten voor een periode van drie jaar.
(Detailhandelnl)

dinsdag 28 februari 2012

Tweede bijeenkomst vervanging bomen Meerzichtlaan

Op donderdag 8 maart 2012 organiseert de gemeente een tweede bewonersbijeenkomst over de vervanging van de bomen langs de Meerzichtlaan. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis, ingang Frankrijklaan 6. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Tijdens een eerste bijeenkomst in januari heeft de gemeente aan de bewoners een aantal varianten voor de nieuwe situatie gepresenteerd. Hierop hebben de bewoners gereageerd en de gemeente heeft de ingebrachte ideeën onderzocht. Het resultaat is een nieuw plan dat de gemeente op 8 maart aan de bewoners zal terugkoppelen.

De bomen aan de Meerzichtlaan hebben het einde van hun levensduur bereikt. Omdat dit onveilige situaties kan opleveren wil de gemeente de bomen vervangen. Zij doet dat in overleg met de bewoners in de wijk Meerzicht. Ook natuurorganisaties zijn bij de plannen betrokken. Bewoners die willen meepraten over de uitwerking van de plannen kunnen hierna meedoen in ontwerpsessies.

Duurzaam en groen
Het college streeft naar een duurzame en groene stad. Om tot een duurzamer bomenbestand te komen is het nodig dat bomen duurzaam worden onderhouden en zo nodig worden vervangen. De gemeente heeft een visie opgesteld voor enkele projecten die op korte termijn gaan spelen. Een van deze projecten is het vervangen van de bomen aan de Meerzichtlaan.

Wijkwandeling met wijkwethouder Hans Haring

Noordhove-Seghwaert - Op donderdag 5 april 2012 tijdens het spreekuur zal de wijkwethouder Hans Haring samen met de wijkmanager Joyce Scheenaard een wandeling maken door de wijk Seghwaert. De wijkwandeling begint om 16.00 uur op de wijkpost aan het Meeuwenveld 3. Daarna zal de wandeling gaan naar:

± 16.15 uur Aardappelakker ter hoogte van de Social Sofa
± 16.35 uur Maisakker, ter hoogte van het basketbalveldje
± 16.55 uur Roggerakker, ter hoogte van de te bouwen moskee
U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen of anders op de locatie het gesprek aan te gaan met de wijkwethouder.

De bewoners voor wie dit tijdstip lastig is, kunnen altijd via de wijkpost Noordhove-Seghwaert een afspraken maken met de wijkwethouder. U kunt de wijkpost elke werkdag van 8.30 uur tot 16.00 uur bereiken op telefoonnummer: 079 346 9005 of via email: wijkpostnoordhove-seghwaert@zoetermeer.nl.

SIP aan tafel met de PvdA

Op maandag 27 februari zat SIP aan tafel met Rob Janssen, raadslid (ex fractievoorzitter) PvdA bij MeerZoetermeer. Tijdens dit interview kreeg SIP de kans om uit te leggen wat de bezwaren zijn tegen de geplande moskee in de wijk Seghwaert. Tijdens dit interview werd weer bevestigd dat het communicatietraject en inspraakmogelijkheden van de gemeente Zoetermeer zeer te wensen over laten.

MeerZoetermeer is sinds september 2011 van start gegaan met maken van TV opnamen voor diverse programma's voor en door Zoetermeerders.

Dit interview zal worden uitgezonden op het YouTubekanaal van www.meerzoetermeer.nl, en via de website van het Streekblad. Door middel van een persbericht in het Streekblad zal aangekondigd worden wanneer het interview wordt uitgezonden.

maandag 27 februari 2012

NVM: "Geen herstel kantorenmarkt"

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011 opnieuw geconfronteerd met een aantal negatieve ontwikkelingen waardoor de eerder uitgesproken verwachting dat de markt zou gaan herstellen, niet is uitgekomen. In feite werd de neergaande trend van 2010 voortgezet. Het resultaat was dat het aanbod van kantoren vorig jaar verder toenam, terwijl de vraag naar kantoren voor de vijfde keer op rij omlaag ging.

Een ander blijkt uit cijfers van NVM Business op basis van door haar geregistreerde gegevens over de Nederlandse kantorenmarkt. Volgens de NVM werd het afgelopen jaar op de vrije markt 1,07 miljoen m² kantoorruimte opgenomen, ofwel 10% minder dan in 2010. Het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren kantoren steeg met 6% naar 7,14 miljoen m². Door de verruiming van het aanbod stond ultimo 2011 circa 14,5% van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop.

Nagenoeg alle regio’s in ons land zagen het afgelopen jaar de leegstand in de kantorensector verder oplopen. De grootste toename deed zich voor in het midden en het zuidwesten van het land. In het zuidwesten was het vooral de stad Rotterdam waar het aanbod fors omhoog ging. In het oosten bleef het aanbod van kantoren nagenoeg onveranderd.

Een positieve uitzondering vormde de gang van zaken in het noordwesten. Hier gaf het aanbod namelijk een kleine daling te zien, wat grotendeels kon worden toegeschreven aan een lichte verbetering van de marktsituatie in Amsterdam en de Haarlemmermeer (Hoofddorp/Schiphol). In het algemeen vonden de grootste stijgingen van het aanbod plaats in woongebieden en kantorenwijken. Op bedrijfsterreinen daarentegen was slechts van een geringe toename sprake.

Los van het feit dat de meeste regio’s met een verruiming werden geconfronteerd, viel het op dat, net als overigens in 2010, de stijging van het aanbod hoofdzakelijk in de eerste helft van het jaar plaatsvond. De stijging was echter minder groot dan in 2010, wat zou kunnen wijzen op een afvlakking van het tempo waarin het aanbod sinds 2008 toeneemt. Verder was het opvallend dat het aandeel van structureel leegstaande kantoren vorig jaar nauwelijks een stijging of daling liet zien en vrijwel onveranderd op 36% lag.

Een probleem dat de markt het afgelopen jaar nogal zorgen baarde, was het teruglopend aandeel nieuwbouw in het totale aanbod. Van de beschikbare vierkante meters kantoorruimte had nog geen 5% betrekking op nieuwe kantoren.

Volgens NVM Business blijft het evenwel noodzakelijk om ook in de toekomst tegemoet te kunnen komen aan de veranderende vraag naar huisvesting. Daarbij is volgens haar nieuwbouw vrijwel onvermijdelijk, zeker ook in het kader van de verduurzaming van het kantorenbestand. Overigens zal men er niet aan ontkomen kantoren die langdurig leegstaan, te slopen of een andere bestemming te geven. Volgens NVM Business werd in 2011 slechts 135.000 m² kantoorruimte aan de voorraad onttrokken.

De vraag van bedrijven en instellingen naar kantoorruimte is vorig jaar, tegen de verwachting in, op een lager niveau uitgekomen dan in 2010. Op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – werd ongeveer 1,07 miljoen m² kantoorruimte afgezet, waarmee de neergaande trend die in 2007 is ingezet, werd gecontinueerd.

Hoewel veel regio’s in ons land genoegen moesten nemen met een lager transactievolume, wisten de kantorenmarkten in het oosten en het zuiden van het land goed stand te houden. Voor wat de vier grote steden betreft slaagde alleen Amsterdam erin om een hogere afzet te realiseren. Hiervan had Amsterdam Zuidoost het meest profijt. Zeer teleurstellend was de gang van zaken in de stad Den Haag, waar het transactievolume met 45% daalde. In Utrecht viel de vraag naar kantoren eveneens tegen, wat onder meer werd veroorzaakt door het geringe aantal grote transacties.

Niet alleen de gebruikersmarkt had in 2011 de wind tegen, ook de beleggingsmarkt moest een stevige veer laten. Kennelijk moesten beleggers niet veel van de kantorensector weten want zij investeerden in totaal slechts € 945 miljoen in kantoorgebouwen. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg het investeringsvolume nog zo’n € 1,65 miljard. Voor zover beleggers vorig jaar actief waren op de kantorenmarkt, betrof het in hoofdzaak Duitse vastgoedfondsen. Van de Nederlandse beleggers lieten alleen enkele (grote) particulieren van zich spreken. De institutionele beleggers in Nederland (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en vastgoedfondsen) toonden echter nauwelijks enige belangstelling voor de kantorensector en hielden hun geld vast.
(NVM)

Voorzieningen in de wijken verdwijnen zienderogen

De dienstverlening van de posterijen wordt al tijden uitgekleed. Enige tijd geleden is in Utrecht het laatste volwaardige postkantoor gesloten en het is al jaren niet meer mogelijk om postzegels per stuk te kopen. Mensen regelen steeds meer zaken via internet, toch blijft er behoefte aan persoonlijk contact. Bijvoorbeeld voor het versturen van een aangetekende brief of pakket, het overschrijven van een kenteken of het regelen van geldzaken.

Raadslid Ewout den Heijer: "Internet is een geweldig middel voor mensen om te communiceren en voor bedrijven om hun diensten aan te bieden. Via internet kan je echter geen papieren brief versturen of een vraag stellen aan een echt mens dat fysiek voor je staat. Bedrijven moeten zich realiseren dat sommige diensten simpelweg niet gedigitaliseerd kunnen worden."

Nu het postagentschap in Meerzicht sluit lijkt het er op dat inwoners van deze wijk hun post- en bankzaken elders moeten gaan regelen. De SP hecht aan voorzieningen op buurtniveau zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn. We vragen het college van B&W dan ook zich in te spannen voor behoud van de post- en bankkantoren in wijkwinkelcentra.

CDA Zoetermeer bespreekt 7 maart CDA-rapport Strategisch Beraad

Op woensdag 7 maart a.s. komen de leden van de CDA-afdeling Zoetermeer bijeen om te spreken over het rapport van het CDA Strategisch Beraad “Kiezen en Verbinden”.

Het Strategisch Beraad onder voorzitterschap van Aart-Jan de Geus heeft dit rapport gepresenteerd tijdens het CDA Nieuwjaarscongres in Utrecht op 21 januari jl.

De avond vindt plaats in de Adventskerk, Julianalaan 3, te Zoetermeer en start om 20.15 uur.

Het bestuur heeft mw. Joba van de Berg, lid van het Strategisch Beraad, bereid gevonden haar medewerking te verlenen aan deze bijeenkomst. De bedoeling is dat mw. Van de Berg een korte toelichting geeft op het rapport. Daarna bespreken wij het rapport in kleinere groepen. Tot slot bezien we tot welke conclusies en aanbevelingen de beraadslagingen aanleiding geven.

Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te praten.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt van 19.30-20.00 een besloten ALV plaats voor de behandeling van een aantal huishoudelijke agendapunten.

Namens het bestuur: Frits von Meijenfeldt (voorzitter)

Ontwikkelingen rond de Zoetermeerse watertoren

Bijna een half jaar geleden berichtten wij u via deze website over de bouwkundige staat en de toekomst van de Zoetermeerse watertoren. Sinds CDA-raadslid Rob Wessels in juli 2010 hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B&W, is de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de watertoren (wederom) gaande. Waar zoektochten uit het verleden niets opleverden, heeft de CDA-fractie nu vertrouwen in een goede afloop.


Uit een update van de behandelend wethouder bleek dat de besprekingen tussen de gemeente en de Zoetermeerse ondernemer nog altijd gestaag voortgaan. Dat gebeurt echter allemaal ‘achter de schermen’. Na enig aandringen vanuit de CDA-fractie heeft de wethouder afgelopen week ook ‘vóór de schermen’ laten weten wat de huidige stand van zaken is.


In een artikel in het AD/Haagse Courant, editie Zoetermeer, van zaterdag 25 februari jl. maakt de gemeente Zoetermeer wereldkundig dat het in gesprek is met de Zoetermeerse ondernemer Henk Willem van Dorp van Van Dorp Installaties over een nieuwe bestemming voor de Zoetermeerse watertoren.


Zoals ook uit het krantenartikel blijkt, bekijkt de gemeente nu een door Van Dorp in december ingediend plan voor een nieuwe bestemming van de watertoren. Welke functie hij voor de watertoren in gedachten heeft, wordt nog niet bekend gemaakt. De plannen zijn nog niet helemaal afgerond. Binnenkort worden die voorgelegd aan de gemeentelijke welstandscommissie. Daarna zullen de plannen worden besproken met de omwonenden van de watertoren. De bedoeling is dat de watertoren door de gemeente wordt verkocht aan Van Dorp, waarna die de renovatie- en onderhoudskosten voor zijn rekening neemt. Omdat dat al lange tijd de bedoeling is, is het onderhoud aan de watertoren door de gemeente de afgelopen jaren minimaal geweest.


CDA’er Rob Wessels: “Zoals de wethouder eerder heeft aangegeven en steeds door de CDA-fractie is benadrukt, zal de gemeente Zoetermeer een eerder toegezegde prijsvraag uitschrijven, als de huidige besprekingen niet leiden tot een nieuwe bestemming voor de watertoren. De CDA-fractie is het echter met de wethouder eens dat eerst de besprekingen met Van Dorp een eerlijke kans moeten krijgen.”

Kortom: nog altijd draaien ambtelijke molens soms traag, maar de aandacht voor de bouwkundige staat en de zoektocht naar een toekomst voor de Zoetermeerse watertoren staat daarmee zeker niet stil. Rob Wessels: “De inwoners van Zoetermeer kunnen er nog altijd van op aan dat de CDA-fractie zich in dit dossier heeft ‘vastgebeten’ en niet loslaat voordat de Zoetermeerse watertoren weer in ere is hersteld en de toekomst van de watertoren duidelijk is.”

Snowworld: "Schaatstempel van 25 miljoen goed plan"

SnowWorld omarmt de initiatieven die in Zoetermeer zijn ontstaan om een schaatsstadion te huisvesten.Dit meldt het Streekblad.De infrastructuur rondom SnowWorld in Zoetermeer leent zich er bij uitstek voor om behalve Nederlandse skiërs en snowboarders, ook schaatsfanaten het gehele jaar van hun sport te laten genieten. Eigenaar Koos Hendriks vindt al jaren dat er tussen de twee grootste ‘wintersporten’ wel degelijk synergie bestaat, zeker als het op ondernemen aankomt. Dat hij daar voor SnowWorld een mogelijke rol in ziet, is voor de ondernemer pur-sang een vanzelfsprekendheid. “We hebben als één van de weinige leisure-aanbieders zeer veel kennis van een seizoensproduct, dat 365 dagen per jaar succesvol operationeel moet zijn. Met deze know-how maken we het verschil met bestaande accommodaties”, aldus Hendriks.

Nadat bekend is geworden dat schaatstempel Tialf in Heerenveen alleen een renovatie ondergaat, wordt flink gespectuleerd over de bouw van een nieuwe schaatshal voor de topsport. Almere blijkt een serieuze kandidaat. Maar ook Zoetermeer roert zich.

Lees verder in het Streekblad

PvdA heeft vragen gesteld over dalend leerlingaantal

De Algemene Onderwijsbond heeft in het Onderwijsblad gepubliceerd dat het leerlingaantal in het basisonderwijs het komende decennium gaat dalen.

Volgens de AOb gaat tussen 2012 en 2020 het leerlingenaantal in het basisonderwijs landelijk met circa 100.000 leerlingen omlaag. Naar aanleiding van deze prognose heeft het raadslid Krishna Autar aan de gemeente technische vragen gesteld of deze prognose ook in Zoetermeer opgaat, en zo ja, wat voor gevolgen dit zal hebben voor het onderwijspersoneel en de onderwijshuisvesting.
Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het leerlingaantal in het komende decennium niet of nauwelijks gaat dalen in het Zoetermeerse basisonderwijs. Pas vanaf 2023 wordt een daling in het leerlingenaantal verwacht. Dit betekent dat bij de onderwijshuisvesting geen grote problemen te verwachten zijn.

Krishna Autar;’ Tegen de landelijke trend in mag Zoetermeer zich gelukkig prijzen dat het leeerlingenaantal in het basisonderwijs tot 2023 niet gaat krimpen’.

Zoetermeer houdt een grootschalige schoonmaakactie onder begeleiding van een brassband

Zoetermeer - Zoetermeer houdt een grootschalige schoonmaakactie tijdens de landelijke week van Nederland Schoon. Van zaterdag 10 tot en met 16 maart 2012 steken wijkbewoners en scholen de handen uit de mouwen om het zwerfvuil op te ruimen en het buurtgroen op te knappen. Het startsein van deze week wordt tijdens de Landelijke Opschoondag op 10 maart om 11.00 uur door wethouder Edo Haan in Buytenwegh gegeven. Om 10.30 uur vertrekt de wethouder onder begeleiding van een brassband naar de Scott Joplinrode waar een schoonmaakactie gehouden wordt.

Daders van 27 woninginbraken in Zoetermeer gepakt

De politie hield de afgelopen weken in totaal zeven verdachten aan in de leeftijd van 21 tot 37 – jaar oud. Gezamenlijk worden deze verdachten verdacht van in totaal 27 woninginbraken.

Het aantal woninginbraken in Zoetermeer is afgelopen jaar gestegen. Woninginbraken is een groot maatschappelijk probleem met een grote impact op bewoners, daarom investeert Bureau Zoetermeer in het oplossen van het probleem.

Goederen
Een aantal goederen waaronder drie personenauto’s die bij verschillende inbraken werden ontvreemd konden aan de rechtmatige eigenaren worden teruggegeven. De inbraken vonden plaats tussen augustus vorig jaar en nu. De verdachten braken onder andere in bij woningen aan de Kozakkenberg, Spieringsloo, Vlasakker, Eerst Stationsstraat en enkele andere adressen.

Bij een woning aan de Marco Polorede liet een 26-jarige Zoetermeerder sporen achter wat de recherche op zijn spoor bracht. Dit leidde uiteindelijk naar zijn aanhouding, deze man en ook de overige verdachten zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Korpsprioriteit
Politie Haaglanden heeft de aanpak van woninginbraken tot korpsprioriteit verheven en investeert veel in het oplossen van deze zaken.

Wees alert
Bel altijd als u iets verdachts ziet U kunt helpen het aantal woninginbraken in de wijk terug te dringen. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet of hoort. Wees alert op elke vreemde of verdachte situatie, ook al lijkt het voor u onbelangrijk. De interesse van de politie gaat vooral uit naar personen die niet in uw buurt thuishoren en opvallen door meer dan normale aandacht voor de huizen en/of de omgeving.

Preventietips
De meest voorkomende methoden die het afgelopen weekend door inbrekers zijn gebruikt, zijn het openbreken van deuren, flipperen en het afbreken van de cilinder.

Openbreken deuren
Veruit de meeste inbraken worden gepleegd door het openbreken van een (voor)deur met een kleine koevoet of schroevendraaier. Met inbraakwerend hang- en sluitwerk volgens de norm van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt het de inbreker een stuk moeilijker gemaakt en heeft hij langer werk om binnen te komen.

Als extra maatregel (bovenop het genoemde hang- en sluitwerk) kunt u een anti-inbraakstrip overwegen. Heeft de deur een enkelvoudig hoofdslot en plaatst u een strip dan is het raadzaam een extra slot op kniehoogte bij te plaatsen.

Flipperen
Voordeuren die alleen zijn dichtgetrokken bij het verlaten van de woning kunnen eenvoudig worden geopend als er wat ruimte is tussen de deur en het kozijn. Een inbreker kan dan met een pasje of een stuk plastic tussen de deur en het kozijn ‘flipperen’ waardoor de dagschoot kan worden ontsloten. Dit voorkomt u door de deur op het nachtslot te draaien. U kunt als extra beveiliging ook een anti-inbraakstrip overwegen. Mocht iemand onverhoopt vergeten de deur op slot te draaien, dan voorkomt deze strip dat er kan worden geflipperd. Een slot dat niet op slot wordt gedraaid heeft geen inbraakwerende functie.

Afbreken cilinder
Het afbreken van de cilinder met een tang gebeurt ook veel. Bij sommige sloten steekt de cilinder van het slot uit of ontbreekt veiligheidsbeslag. Een inbreker kan dan gemakkelijk bij de cilinder en deze met een tang afbreken, waardoor hij de deur kan openen. Met veiligheidsbeslag wordt dit onmogelijk gemaakt. Absolute voorwaarde is wel dat de cilinder niet meer dan 3 mm uitsteekt.

zaterdag 25 februari 2012

Een tweede schaatsbaan in Zoetermeer?

Nadat de plannen rond Holland Hall naar de prullenbak waren verwezen omdat ze onrealistisch waren had de SP goede hoop dat het college af zou stappen van haar leisureambities. Helaas lijkt niets minder waar. Nog geen jaar na het failissement van Silverdome is het nieuwste plan uit de prestigekoker uitgerekend een megaijsbaan.

De SP is van mening dat de schaarse ruimte in Zoetermeer benut moet worden om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Zoetermeer is een stad, geen pretpark. Daarnaast heeft de leisuresector aangetoond bijzonder onbetrouwbaar te zijn op het gebied van bedrijfszekerheid.

De SP heeft naar aanleiding van deze berichtgeving schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

VVD: Raddraaiers EK voetbal straffen met gebiedsverbod tijdens jaarwisseling

Afgelopen maandag 20 februari heeft de gemeenteraad met het college van B&W gesproken over de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. In bepaalde delen van Zoetermeer was 2012 namelijk onrustig begonnen. De VVD is tevreden met de evaluatie maar verwacht wel andere maatregelen bij de komende jaarwisseling.

Zo wil de VVD dat iedereen die zich deze zomer misdraagt rond wedstrijden van het Nederlands Elftal tijdens het komende EK de eerst volgende jaarwisseling een gebiedsverbod of meldplicht krijgt. Zelfs hinderlijk volgen willen we niet uitsluiten.

De VVD heeft het college ook gevraagd naar de autobranden tijdens de afgelopen jaarwisseling. Volgens de liberalen is de toename ervan een reden om bij een volgende jaar wisseling extra aandacht aan dit fenomeen te besteden.

Gelukkig was de afgelopen jaarwisseling voor de meeste Zoetermeerders een feestelijke moment. Daarnaast zijn raddraaiers gepakt en hebben vervolgens een boete gekregen of mogen zich bij de rechter melden.

Het is ook mooi om te zien dat door de inzet van particuliere beveiligers de politie wordt ontlast. Deze beveiligers zorgen er voor dat de politie minder tijd hoeft te besteden aan het tijdelijk bewaken van panden met glasschade, het melden van het verzamelen van brandbare spullen voor illegale vuren en het opruimen van vernielde objecten. Hiermee kan de politie zich nog meer richten op haar kerntaak: Zoetermeer zo veilig mogelijk houden.

Over enkele weken zal de evaluatie weer aan de orde komen in de gemeenteraad onder andere via een rondetafelgesprek met betrokkenen waar onder politie en omwonenden.

Voorstel Stadsgewest Haaglanden: "bussen en trams zullen minder vaak rijden en duurder worden"

Voor de dienstregeling van het openbaar vervoer in 2013 stelt het Stadsgewest Haaglanden voor om drie buslijnen en een tramlijn op te heffen, een aantal buslijnen in te korten en aanpassingen door te voeren in de dienstregeling. Dat is te lezen in het voorstel voor de dienstregeling OV 2013. De maatregelen leveren een besparing op van 4 miljoen euro en zijn nodig om aan de rijksbezuinigingen te voldoen.

Het Stadsgewest geeft prioriteit aan een goede bereikbaarheid van de grote werk- en winkelgebieden in de regio. Er is voor gekozen om de openbaar vervoerlijnen die veel gebruikt worden te sparen en routes van bus en tram zodanig te wijzigen, dat ze elkaar zo min mogelijk overlappen.

In de rustige uren zullen bussen en trams minder vaak rijden. Openbaar vervoerlijnen waar weinig reizigers gebruik van maken, worden opgeheven. Zo staat in het voorstel dat in Den Haag tram 10 wordt opgeheven. Bus 74 in Zoetermeer vervalt, omdat de reis van Centrum West via station Zoetermeer Oost naar Lansinghage in 2013 met de ZoRo-bus kan worden gemaakt. Bus 80 in Delft zal niet meer op zondag rijden.

Inspraak
Het voorstel voor de dienstregeling 2013 staat op www.haaglanden.nl/inspraak. Iedereen kan van 29 februari tot en met 6 april 2012 een schriftelijke reactie op het voorstel indienen bij het Stadsgewest Haaglanden.

Bezuinigingen
Het Rijk heeft het Stadsgewest bezuinigingen opgelegd op het terrein van het verkeer en vervoer. In totaal moet er in 2020 45 miljoen euro bezuinigd zijn op openbaar vervoer en verkeersprojecten zoals weg- en fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en voorzieningen voor ketenmobiliteit. De bezuinigingen worden voor de helft ten laste gebracht van het openbaar vervoer en voor de andere helft van overige verkeersprojecten.

Met de dienstregeling 2012 werd al 6 miljoen euro bezuinigd.Voor 2013 is er nog eens voor 4 miljoen euro aan besparingen gevonden door de voorgestelde aanpassingen in de dienstregeling. Daar bovenop komt nog een tariefwijziging die 3 miljoen euro moet opleveren. Een voorstel hiervoor wordt voorbereid. In totaal wordt dus 7 miljoen aan bezuinigingen in 2013 gerealiseerd.

vrijdag 24 februari 2012

Scholier Anja Pantelic is Zoetermeers bestuurstalent

In het zuiden des lands worden tijdens carnaval de rollen omgedraaid: bazen worden knechten, en omgekeerd. In Zoetermeer stond wethouder Mariëtte van Leeuwen haar stoel af aan de 11-jarige scholier Anja Pantelic. Zij was op donderdag 23 februari 2012 'wethouder voor een dag'.
Anja zegt: "Ik vond het vorig jaar al heel leuk om in de debatwedstrijd te spreken. Toen kwam ik Mariëtte weer tegen bij de Kinderraad van mijn naschoolse opvang. Toen spraken we af dat ik een dagje mocht meelopen, als echte wethouder!" Ze vervolgt: "Ik heb vandaag met de wethouder een spreekuur gehouden op de wijkpost Centrum. Daarna mocht ik 's avonds als een echte wethouder de opening doen van het jongerendebat. Mijn toespraak daarvoor heb ik voorbereid met een communicatieadviseur. Het lijkt me een hele mooie baan, wethouder zijn!"

Mariëtte van Leeuwen: "Mooi dat sommige jongeren zo enthousiast kunnen zijn over het in hun ogen vaak saaie werk in het openbaar bestuur. Anja heeft me ook weer met andere ogen naar mijn eigen werk laten kijken. Dat geeft energie om de jongerenparticipatie in Zoetermeer weer verder te stimuleren."

De 'Wethouder voor een dag' en de jongerendebatten zijn onderdelen van de jongerenparticipatie van de gemeente. Ook de jongerenambassadeurs maken hier deel van uit. De activiteiten stimuleren de jeugd om na te denken over maatschappelijke thema's en de stad waarin zij leven. Bovendien leren jongeren op een leuke manier hoe politiek werkt. Doel van het programma is om scholieren van verschillende onderwijstypen kennis te laten maken met debatteren en het democratisch proces in de gemeente Zoetermeer.

Feestelijke onthulling Socialsofa Monnikenbos

De inwoners van de wijk Meerzicht zijn van harte uitgenodigd bij de feestelijke onthulling van een Socialsofa bij de Genesareth Kerk aan het Monnikenbos op maandag 5 maart 2012. De onthulling door Frank Speel (wethouder Welzijn) is van 16.00 tot 17.00 uur.

De Socialsofa kwam er mede dankzij initiatiefneemster Annemarie van Heerde, secretaris van de 50+ Sociëteit Meerzicht, en een aantal enthousiaste mensen van de sociëteit. Deze mensen hebben de Socialsofa met kleurige steentjes beplakt. Het pleintje van de Genesareth Kerk is gekozen omdat hier veel mensen voorbij komen en het vlakbij winkelcentrum Meerzicht ligt.

Een Socialsofa is een ontmoetingsplek waar buurtbewoners met elkaar in contact komen en elkaar zo beter leren kennen.

Profilering als ICT-stad is nutteloos

Door Robert van Vliet

Ik dacht dat we inmiddels al wel genoeg ict-hoofdsteden in Nederland hadden, maar er is er weer een bij gekomen. De laatste tijd profileert de Utrechtse gemeente Veenendaal zich nadrukkelijk als echte ict-stad. Dat vind ik opvallend want als ik op de snelweg A12 langs Veenendaal rijd zie ik meer autoshowrooms dan ict-bedrijven.

Je kunt je afvragen of een begrip als ict-stad nog wel eigentijds is. De gemeenten Apeldoorn, Almere, Zoetermeer en Amsterdam timmeren al jarenlang aan de weg met dit profiel. De één met groene ict, de ander met een Academy. De laatste tijd valt op dat ze dit juist aan het minderen zijn en hun profilering wat aanpassen. Het blijft natuurlijk ook lastig, met zo'n vierhonderd gemeenten, om origineel te zijn. Het lijkt erop dat je meer publiciteit trekt met plannen voor 'n tweede Thialf dan je te profileren met ict.

Lees verder op Computable

College wil nieuw prestige object (ijsstadion) van 25 miljoen bouwen

Het college van Zoetermeer heeft nieuwe plannen op stapel staan voor een zeer groot, ambitieus en peperduur object.Het College wil in Zoetermeer een groot ijsstadion bouwen.

De gemeente wil in het 'gat' duiken, nadat eerder deze week de nieuwbouwplannen van het Thialf in Heerenveen voor een nieuw ijsstadion werden afgeblazen.

In Zoetermeer gaat het om een 400 meterbaan voor 25 miljoen euro. De schaatsbond KNSB wil een nieuwe hal die 300 dagen per jaar beschikbaar is voor topsport.Er moeten grote schaatsevenementen kunnen worden gehouden maar ook de recreant is welkom.

Ook Almere wil een dergelijk groot ijsstadion bouwen.''De plannen in Almere en Zoetermeer zijn hele serieuze initiatieven'', bevestigde Arie Koops, directeur van de schaatsbond KNSB.''Het is heel mooi. Al wil ik er wel bij zeggen dat Heerenveen ook nog steeds in de race is met de verbouwingsplannen.''

Zoetermeerder aangehouden na vechtpartij in Haagse binnenstad

De politie hield in de vroege ochtend van 24 februari omstreeks 4.00 uur een 18-jarige man uit Zoetermeer aan omdat hij vermoedelijk had gevochten met een beveiliger van een horecagelegenheid aan de Prinsegracht. Agenten hielden ook een omstander die hen tegenwerkte aan.

De 18-jarige man pleegde verzet tegen zijn aanhouding, waardoor een grote groep omstanders zich met de ruzie bemoeide. Er ontstond een grimmige sfeer. Hierop vormde de politie een linie en vorderde de groep mensen weg te gaan. Een 22-jarige man uit Den Haag werkte de linie tegen. Hij is daarop aangehouden voor het plegen van verzet. Beide mannen zullen zich later voor hun gedrag voor de rechter moeten verantwoorden.

Vragen over uw gemeentelijke belastingaanslag 2012?

Op dinsdag 28 februari ontvangt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Zoetermeer. Heeft u vragen over uw aanslagbiljet? Bel met de gemeente voor een afspraak.
Bijvoorbeeld over hoe de hoogte van uw WOZ-waarde tot stand komt, over het aantal personen waarvoor u afvalstoffenheffing betaalt, of misschien bent u sinds kort door omstandigheden niet meer in het bezit van een hond en wilt u daarom weten hoe het precies zit met de hondenbelasting.

Voor al uw vragen kunt u een afspraak maken met de gemeente. Een belastingmedewerker van de gemeente gaat graag in gesprek met u en geeft u uitleg hoe de gemeentelijke belastingen tot stand komen. Wilt u een afspraak maken? Bel dan met 14 079.

Uw mogelijkheden
De afspraken kunnen gepland worden in de periode vanaf woensdag 29 februari tot en met zaterdag 17 maart, tijdens de openingstijden van de Publiekshal. Doordeweeks is dit van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wilt u liever op een vrijdagavond of op zaterdag een afspraak maken? Dat kan op vrijdagavond 9 en 16 maart (tot 19.30 uur) of op zaterdag 10 en 17 maart (van 10.00 tot 13.00 uur). Bij het maken van een afspraak wordt 20 minuten voor u gereserveerd. Locatie is het Publieksplein van het Stadhuis (Stadhuisplein 1). U kunt zich vooraf melden bij de receptie.

Informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op www.zoetermeer.nl/belastingen.

Minder blauw op straat door reorganisatie politie

De vorming van de nationale politie zorgt in Amsterdam voor minder blauw op straat en leidt tot minder tijd voor recherchewerk. De ondernemingsraad van de politie Amsterdam-Amstelland heeft daarom ernstige twijfels of het korps de komende jaren 'dezelfde inzet en veiligheid' kan garanderen als in de afgelopen jaren.

Dat schrijft Wilma Stek, voorzitter van de ondernemingsraad, dinsdag in een open brief aan de leiding van het korps, het Regionaal College en de vakbonden. Ze spreekt van een 'rigide opdracht om de politie overal hetzelfde te organiseren'. Volgens haar is er helemaal geen ruimte om in te spelen op regionale wensen. 'Keuzes die worden gemaakt zijn vrijwel volledig gebaseerd op dwingende opdrachten en blauwdrukken uit Den Haag.'

Politiestudenten
Stek is bang dat er minder blauw op straat zal zijn doordat politiestudenten als volwaardige krachten moeten gaan meewerken. Dat is nu nog niet het geval. Studenten zouden in de praktijk maar voor 25 tot 40 procent inzetbaar zijn. Niet alleen omdat ze ook nog moeten studeren, maar bovendien omdat ze nog niet alle bevoegdheden hebben. Ook komen door de reorganisatie collega's vermoedelijk op andere plekken.

Centrale ondersteuning
Bij het korps Amsterdam-Amstelland wordt 28 procent van de ondersteuning weggesneden. Een groot deel van de bedrijfsvoering verhuist naar een centrale, landelijke locatie. 'Dat kan niet zonder grote nadelige gevolgen blijven voor de medewerkers en de operatie en daarmee, wederom, voor de veiligheid van de burger.'

Duidelijkheid
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil dat de Nationale Politie op 1 juli een feit is. Maar volgens Stek weten veel agenten nog niet waar ze aan toe zijn en ze dringt aan op duidelijkheid.

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, herkent zich in de knelpunten. 'Die zorgen hebben wij ook geuit.' Van de Kamp sluit zeker niet uit dat de onrust op tal van punten bij meer korpsen speelt. Ook hij dringt daarom aan op meer duidelijkheid over de Nationale Politie.
(InOverheid)

donderdag 23 februari 2012

TROTS wil openheid van zaken declaratiegedrag Burgemeester en Wethouders

De researchredactie van RTL Nieuws zocht de declaraties door bestuurders in alle provincies en 16 grote gemeenten uit.Maar hoe is het gesteld in Zoetermeer?

Trots heeft vanavond nog de vraag gesteld om openheid van zaken te krijgen.

AAN: Griffier@zoetermeer.nl
Van: Trots Zoetermeer

Onderwerp: openheid declaratiegedrag Burgemeester en Wethouders

1. Kan TROTS een totaal overzicht ontvangen van de gedeclareerde bonnen van burgermeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer
1A. Gespecificeerd vanaf 2010 tot heden en de uitgaven per persoon.

Met vriendelijke groet

Trots Zoetermeer
Fractie

Dualisme in de stadspolitiek, een wassen neus

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat TROTS haar eerste stapjes zette in de Raadszaal. Wat een vreemde gewaarwoording. Wat mij, als burgerraadslid is opgevallen, was dat bijna iedereen in koor riep "DUALISME" dat doen wij goed in Zoetermeer.

De gevestigde orde ( D66, PvdA, CDA, VVD) heeft het continue over DUALISME in de politiek! Als je hen zou moeten geloven zou het een verademing zijn. Twee jaar later weet ik wel beter!!!

Het vreemde is, dat TROTS nog niet zo goed de dualistisch invulling van LHN begrijpt. Dualisme wordt uitgedragen, zolang het collegeakkoord maar geen schade oploopt. Dit ruikt naar het pluche vasthouden, toch?

Aangezien ik het niet meer echt begreep, ben ik gaan googelen naar de betekenis DUALISME en heb de volgende beschrijving gevonden:

Betekenis: Dualisme ?

Dualisme is een politicologisch en staatskundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers wil aanduiden. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren ("De regering regeert; het parlement controleert"). In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de volksvertegenwoordiging - ook de regeringspartijen - zich kritisch en onafhankelijk opstellen jegens het kabinet.

Een duaal stelsel wordt vaak gezien als methode om de politiek opener te maken, transparanter in het jargon, en daarmee aantrekkelijker. De kritiek op niet-dualistische besluitvorming is dat bestuurders vooraf hun voorstellen afstemmen met volksvertegenwoordigers, in het beruchte torentjesoverleg of in achterkamertjes, waardoor het openbare debat in gemeenteraad of parlement weinig betekenis zou hebben.

Sommigen vinden dat in de landelijke politiek tot op heden (2003) het dualisme wordt beknot door de regeerakkoorden en loyaliteit ten opzichte van de coalitiepartner. De soms broze regeringscoalities maken enige mate van afstemming tussen de coalitiepartijen echter onvermijdelijk.

Op gemeentelijk niveau is er sinds 2002 wel sprake van:
• wethouders zijn niet langer tegelijkertijd lid van de raad;
• wethouders hoeven niet meer eerst tot raadslid gekozen te worden. Het idee is dat men zodoende meer capabele bestuurders aan kan trekken;
• de raad zal niet langer meebesturen maar moet het bestuur veel meer gaan controleren. Één controle-instrument is de instelling van gemeentelijke rekenkamers.

bron: Wikipedia

Zoetermeer en dualisme? Dat is mij tot heden ontgaan.

Er wordt gewoon "gedwongen" partijpolitiek gestemd. Het raadslid heeft geen keus en dient mee te lopen in de rij!

En de oppositie? Alle coalitiepartijen in koor: “Ja, hoor! Erg belangrijk is de oppositie”. Ach, geloof je het zelf?

En hebben de oppositiepartijen een serieus punt of serieuze vragen stellen worden deze of wazig beantwoordt of dermate complex beantwoordt dat zelfs de vra(a)g(en)steller van het pad geraakt.

Voorlopig blijft de inwoner van Zoetermeer met de kater zitten.

TROTS ZOETERMEER

Zes winkeldieven aangehouden

In een winkel aan het Promenadeplein hield de politie woensdagmorgen 23 februari zes vrouwen aan voor winkeldiefstal.

De vrouwen waren betrapt in één winkel, waarna de beveiligingmedewerkers de politie waarschuwden en de dievegges volgden naar een andere winkel. De gestolen goederen vervoerden ze in de wagens van de twee kleine kinderen die ze bij zich hadden. Agenten hielden de zes vrouwen (16, 18 en 19 jaar uit Tilburg, 25 jaar uit Roosendaal en 18 en 38 jaar uit Zoetermeer) aan en brachten ze over naar het politiebureau. Ze bleken inderdaad gestolen spullen bij zich te hebben en moeten zich later voor de recher verantwoorden.

Geldverslindende bezwaarprocedures tegen moskee liggen op de loer

Met de verlening van de omgevingsvergunning voor de moskee is ook de wettelijke bezwaar- en beroepmogelijkheid open gesteld. De wettelijke termijn van zes weken om bezwaar te maken tegen het besluit de vergunning te verlenen is op 16 februari ingegaan.

Gezien het enorme verzet in de wijk Seghwaert is de verwachting dat er een groot aantal bezwaarschriften zullen worden ingediend tegen de vergunningsverlening aan de stichting ICZ.
De bezwaren worden eerste beoordeeld door de bezwarencommissie die vervolgens een advies geeft aan het college van B&W.Dit zal in april worden afgerond. Als omwonenden het dan nog niet eens zijn met het besluit kan men naar de bestuursrechter gaan.Als laatste stap is er de gang naar de Raad van State.

Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften, beslissingen en gerechtelijke uitspraken zou de hele zaak wel eens een lang slepende en zeer kostbare kwestie kunnen worden voor zowel omwonenden als gemeente waarvan de belastingbetaler uiteindelijk de rekening moet betalen.Uiteindelijk zal over ongeveer een jaar moeten blijken wie aan het kortste eind trekt.

Gemeente rommelt met parkeerplaatsen en wettelijke parkeernormen toekomstig moskee

Het uitgangspunt van de Parkeernota is: op eigen terrein parkeren. Hieraan wordt niet voldaan en
dat is niet in overeenstemming met de Bouwverordening.
De omgevingsvergunning kan in afwijking hiervan worden verleend, indien op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien.Hiervoor is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de komst van de moskee aan de Roggeakker door ‘Verkeerskundig ontwerp- en adviesbureau Van Zoomeren’. Dit rapport treft u bijgaand aan.

In de hierna volgende alinea’s volgen de belangrijkste conclusies uit het rapport en de reactie van het college. De uitkomst van het rapport van ‘Van Zoomeren’, evenals onderstaande reactie, vormen het verkeerskundige gedeelte van de onderbouwing van de besluitvorming in het kader van de omgevingsvergunning.

Uitkomsten verkeersonderzoek
Binnen een schil van 100 meter van de beoogde locatie voor de moskee zijn op dit moment 85 parkeerplaatsen aanwezig.De maximale capaciteit van de moskee is volgens het Islamitisch Cultureel Centrum Zoetermeer (ICZ) 200 personen. In het kader van de vergunningaanvraag is door de Brandweer de maximale capaciteit nagerekend en deze komt uit op 205 personen, uitgaande van de oppervlakte.

Vanwege het wijkoverstijgende karakter van de moskee wordt de hoge parkeernorm uit de Parkeernota 2005 (0,2 parkeerplaats per bezoeker) aangehouden. De benodigde parkeerplaatsen moeten volgens de Parkeernota 2005 binnen een straal van 100 meter liggen. In het onderstaande wordt hieraan voldaan, tenzij anders vermeld.Aangezien het gebruik van een voorziening niet constant is maar fluctueert, waarbij verschillende andere voorzieningen een ander piekmoment hebben (in dit geval op de Roggeakker: woningen,een dansschool, Jehova’s Getuigen en indien de vergunning wordt verleend in de toekomst de moskee), hoeven in de praktijk minder parkeerplaatsen te worden gerealiseerd, dan wanneer alle afzonderlijke behoeften bij elkaar op worden geteld. Er zal sprake zijn van uitwisseling van parkeerplaatsen.

Om deze reden adviseert het CROW (het landelijke kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,vervoer en openbare ruimte) om bij parkeerberekeningen altijd gebruik te maken van zogenaamde "aanwezigheidspercentages’, om de fluctuatie in het gebruik te verdisconteren in de parkeerberekening. In de gemeentelijke Parkeernota 2005 zijn deze aanwezigheidspercentages eveneens opgenomen.

In dit geval adviseert het CROW echter om uit te gaan van het daadwerkelijke gebruik zoals opgegeven door de instelling en niet van standaard percentages, aangezien het hier om een bijzondere instelling gaat. De Parkeernota 2005 biedt de mogelijkheid om in plaats van de standaard aanwezigheidspercentages, uit te gaan van de door instellingen aangeleverde informatie. Dit is in het geval van de moskee ook gebeurd.

De capaciteit van de moskee is gebaseerd op de twee dagen per jaar dat het Suikerfeest en het Offerfeest plaatsvindt (zie rapport ‘Van Zoomeren’, pag. 6). Deze twee feesten worden altijd tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s ochtends gevierd. De parkeerbehoefte op die twee ochtenden per jaar is op basis hiervan 411 parkeerplaatsen (205 x 0,2). Elk jaar verschuiven deze feestdagen.Op een doordeweekse ochtend en zaterdagochtend kan dit worden opgevangen in de openbare ruimte (zie het rapport van ‘Van Zoomeren’, pag. 14). Wanneer deze feesten op zondagochtend vallen (statistisch gezien een situatie die zich eens in de drie è vier jaar voordoet), is sprake van een tekort van 32 parkeerplaatsen t.o.v. de huidige situatie.De Ramadan duurt ongeveer een maand. Gedurende deze periode bezoeken iedere avond ca.100 personen de moskee (zie rapport ‘Van Zoomeren’). Op dat moment zijn 20 parkeerplaatsen nodig (100 x 0,2). Op dinsdag en donderdagavond ontstaat het grootste tekort, er zijn dan 14 parkeerplaatsen te weinig t.o.v. de huidige situatie. Dit komt omdat op die avonden ook de dansschool en het gebouw van de Jehova’s Getuigen in gebruik zijn. (eerder in dit bericht stond toch duidelijk te lezen dat er geen problemen te verwachten zijn omdat de Jehova's en de dansschool een ander piekmoment hebben?) 

De rest van het jaar bezoeken ca. 80 personen de moskee tijdens het vrijdagmiddaggebed. De parkeerbehoefte is dan 16 parkeerplaatsen (80 x 0,2). Aangezien op vrijdagmiddag 69 parkeer plaatsen ongebruikt zijn (volgens de gehouden parkeertellingen, zie rapport van ‘Van Zoomeren’),kan de extra parkeerbehoefte gefaciliteerd worden.Op alle andere momenten van de week is het bezoek aanzienlijk lager.

Samenvattend voltrekt het grootste tekort aan parkeerplaatsen zich op dinsdag- en donderdagavond tijdens de Ramadan (behoudens één dag in de drie vier jaar wanneer het Suikerfeest of Offerfeest op zondagochtend valt). Het tekort t.o.v. de huidige situatie is tijdens de Ramadan 14 parkeerplaatsen. Dit kan worden opgelost door optimalisatie van het parkeerterrein Roggeakker. Het is mogelijk 16 extra parkeerplaatsen aan te leggen t.o.v. de huidige situatie (dus 2 meer dan gezien het tekort strikt nodig is), zonder dat bomen gekapt hoeven te worden.Daarmee komt het aantal parkeerplaatsen binnen een schil van 100 meter van de beoogde locatie voor de moskee op 101. Daarvan zullen er 20 worden gebruikt door bezoekers van de moskee op drukke momenten zoals tijdens het vrijdagmiddaggebed en tijdens
gebedsbijeenkomsten gedurende de Ramadan.

Deze 20 parkeerplaatsen worden met ICZ afgerekend conform de Nota Grondprijzen 2011.Evenals de overige kosten van noodzakelijke aanpassing van de openbare ruimte.Die ene dag in de drie â vier jaar dat het Suiker- of Offerfeest op zondagochtend valt, resteert dan een tekort van 16 parkeerplaatsen. Dit is oplosbaar door bezoekers van de moskee op dit ene moment verder van de moskee te laten parkeren. Uit het onderzoek van ‘Van Zoomeren’ blijkt dat tussen de 100 en 150 meter van de moskee op zondagochtend 20 parkeerplaatsen niet gebruikt worden zodat door iets verder te lopen toch voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn.

De gemeente zal de situatie op de Roggeakker regelmatig monitoren. Indien in de toekomst in de praktijk blijkt dat de moskee meer dan 20 parkeerplaatsen nodig heeft (100 x 0,2), dan dient ICZ bij te dragen in de kosten van noodzakelijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op basis van de norm uit de parkeernota 2005 conform de Nota Grondprijzen 2011.Dit wordt vastgelegd in de gronduitgifteovereenkomst.

Verder zal, los van de komst van de moskee, de verlichting op de Roggeakker aan de kant van de Zegwaartseweg (ter hoogte van het fietspad naar de Ruimtebaan) worden verbeterd waardoor deze locatie aantrekkelijker wordt als parkeerlocatie en de druk op het grotere parkeerterrein kan afnemen.

Het college neemt de conclusies uit het rapport van ‘Van Zoomeren’ over. Onder de genoemde
voorwaarde (d.w.z. de aanleg van de 16 extra parkeerplaatsen, twee meer dan noodzakelijk) bestaan vanuit verkeersoogpunt geen bezwaren tegen de komst van de moskee.De komst van de moskee heeft geen noemenswaardig effect op het aantal verkeersbewegingen noch op de verkeersveiligheid. Daarvoor is de toename van de verkeersintensiteit te gering (de toename ligt in de orde van grootte van 1 â 2%, aldus het rapport van ‘Van Zoomeren’

Conclusie:
Uit de bovenstaande tekst (document van de gemeente) blijkt, dat men net zo lang heeft lopen rommelen met de cijfers tot dat de cijfers de realisatie van de moskee in Seghwaert niet meer in de weg zouden staan. Wettelijke normen die voor andere instellingen en projecten gelden zijn losgelaten en aangepast omdat het hier volgens de gemeente een bijzondere instelling betreft.Bewoners die in een straal van 150 meter tot de moskee wonen kunnen parkeeroverlast ondervinden.Het betreft hier alleen cijfers op papier.Wat de gevolgen in de praktijk zullen zijn kan uiteindelijk niemand voorspellen.Gezien het wijkoverstijgende karakter van de moskee zou het allemaal wel eens heel anders uit kunnen pakken dan deze mooie in elkaar geflanste cijfertjes van de gemeente Zoetermeer laten zien.Ook over de verkeersveiligheid valt nog geen zinnig woord te zeggen.De toekomst zal het moeten uitwijzen.

WAS krachters duur grapje van 84.000 euro

Iedereen is inmiddels wel bekend met het fenomeen WAS (Wijk en Agent Samen).Er zijn op dit moment vijf WAS teams werkzaam in diverse wijken.De WAS teams zijn ondergebracht in Stichtingen. Deze WAS stichtingen ontvangen van de gemeente een subsidie.Eerst werd deze subsidie betaald uit het potje "Wijk aan zet". In verband met de bezuinigingen heeft de gemeente nu besloten om de subsidies uit een andere pot te halen.Vanaf 2012 worden de subsidies betaald uit de pot Openbare Orde en Veiligheid.De subsidie die de WAS-krachters stichtingen ontvangen bedraagt per jaar per stichting 3500 euro.Voor de komende vier jaar is een bedrag beschikbaar van 84.000 euro.
(©Zoetermeernieuws)

woensdag 22 februari 2012

Puinhoop op het spoor door laagje sneeuw

De afgelopen weken was het een chaos op het spoor. Drie centimeter sneeuw en lichte vorst heeft er toe geleid dat het treinverkeer in het hele land op z'n kop stond. Ook Haaglanden en daarmee Zoetermeer werd net zoals afgelopen jaren getroffen door ernstige verstoringen in de dienstregeling van het openbaar vervoer waaronder met name de Randstadrail. Dit is verbazingwekkend want enkele maanden geleden maakte HTM reclame met de stelling winterklaar te zijn en iets langer geleden ging de reclameslogan over een punctualiteit van 98%.

Raadslid Ewout den Heijer: "Regelmatig zijn er wissel- of seinstoringen en ik heb zelfs een verhaal gehoord over brand in het remsysteem. Het Randstadrailsysteem in splinternieuw en heeft miljoenen gekost, we kunnen niet accepteren dat er om de haverklap problemen zijn."

Het beleid omtrent informatievoorziening laat te wensen over. Zo is er regelmatig “ergens” “een” storing die leidt tot “enige” of soms “ernstige” vertraging, die “voorlopig” nog niet is opgelost en een “technische” of “onbekende” oorzaak heeft. Reizigers hebben hier niks aan en wanneer er aan het eind van een mededeling op grove toon wordt bedankt voor het begrip is de frustratie compleet. "Bij de NS is het ook niet veel soeps, maar daar zijn ze tenminste aardig" is een veel gehoorde opmerking. Hier kan en moet HTM iets aan doen.

Gekoppeld rijden lijkt een prima bezuiniging: Na iets langer wachten komt een dubbele Randstadrail waarin veel ruimte is. Vaak echter –en zeker bij incidenten– verschijnt er na lang wachten een enkel voertuig waardoor zelfs de Europese richtlijnen voor vee-transport geschonden zouden worden. Het aanvankelijke optimisme over deze maatregel verstomt dan ook steeds meer.

Veel haltes maken een vervuilde indruk. Zo ligt er veel rommel en is er sprake van glasschade, lekkages en defecte verlichting en liften. Het lijkt erop dat de kwaliteitsimpuls die in 2006 is ingezet niet is afgerond en dat de aandacht is verslapt.

De SP stelt naar aanleiding van deze problemen schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Vreemde berichten rond Snowworld

De goede lezer van de weekberichten van de gemeente Zoetermeer komt er elke keer weer vreemde zaken tegen. Dit keer valt mijn oog op een memo van wethouder Bé Emmens. Hij onderneemt de zoveelste poging de vierde baan van Snowworld te realiseren.

Dit keer beweert hij dat de gemeente een brief van de internationale skifederatie heeft ontvangen. Daar zou te lezen zijn dat het misschien toch mogelijk is officiële wedstrijden te houden in Snowworld Zoetermeer. Voor Zoetermeer met een baan van 300 meter lang en van 60 meter hoog zou dat net gaan. Voor Snowworld Landgraaf was het ook gelukt een uitzondering te maken … maar wel met een baan van 520 meter en meer dan 90 meter hoog. Maar ik heb gelezen dat voor de jeugd andere normen gelden en dan zou het inderdaad (misschien) kunnen.

De wethouder stopt bij het memo van 3 februari 2012 nog wat digitaal papier waaruit blijkt dat er op 16 december 2011 [A-1] door de FIS uit Zwitserland een brief wordt gestuurd. Die post gaat zo ontzettend snel dat hij door Snowworld in Zoetermeer die zelfde dag wordt onderschept en ook op de zelfde dag 16 december 2011 naar de wethouder Emmens wordt doorgestuurd [B-2].

De wethouder meldt de commissie Ruimte op 21 december 2011 [C-3] enthousiast dat de Federation International de Ski de gemeente heeft vereerd met een brief. Natuurlijk weten wij beter. Het was de brief van Snowworld…

Bovendien juigt de wethouder één dag te vroeg. Volgens de stempels op het document ontvangt de gemeente de brief of kopiebrief pas één dag later op 22 december 2011 [B-4].

Wel is het storend dat het er op lijkt dat er is geknoeid met de tweede datumstempel van 28 december 2011 [B-5]. Maar daar zal wel een reden voor zijn geweest.

Hoofdzaak de Raad is weer niets wijzer maar iets meer wijs gemaakt. En met de voorgewende aandacht van de Federation International de Ski voor de gemeente Zoetermeer heeft de Raad weer een illusie rijker met het idee dat ons boterdorp weer op de kaart staat.

Maar het blijft vreemd dat het steeds weer de wethouder Emmens is die met dit soort constructies aan komt.

Memo Snowworld en bijlagen / brief FIS
(Ed Stevenhagen)

Handreiking voor betere beveiliging burgemeesters en wethouders

Om agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders tegen te gaan hebben veel gemeenten beveiligingsmaatregelen genomen. Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede beveiligingsmaatregelen, hebben minister Spies van BZK en minister Opstelten van VenJ alle colleges een handreiking aangeboden. Daarin wordt beschreven welke maatregelen men het beste kan nemen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan draagt.

De handreiking is tot stand gekomen in goed overleg met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besteedt specifiek aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de burgemeesters en wethouders heeft te maken met bedreiging en vijf procent met fysiek geweld.

Vanuit het programma Veilige Publieke Taak zijn verschillende middelen aangereikt om lokale bestuurders te beschermen en te ondersteunen, zodat zij hun taak zonder drang en dwang kunnen vervullen. Samen met betrokken partijen is gewerkt aan een aantal praktische handvatten voor de aanpak van agressie en geweld en is een stappenplan ontwikkeld dat terug te vinden is op de website www.veiligbestuur.nl

Opbrengst meedenken Wmo waardevol!

De afgelopen weken konden inwoners meedenken over het nieuwe Wmo-beleid. Via de enquête op de site zorgzaamzoetermeer.nl en tijdens de publieksbijeenkomsten op 6 en 8 februari. In totaal hebben zo'n 170 mensen enthousiast meegedacht. Dit heeft veel informatie opgeleverd, zowel in de vorm van goede raad, kritische kanttekeningen als hartenkreten ten aanzien van de centrale thema's rondom het nieuwe Wmo-beleid. De verslagen, foto-impressie en enquêteresultaten staan nu op www.zorgzaamzoetermeer.nl.

Kom naar de gratis lawine-informatie avond

Snowworld - Naar aanleiding van de vele vragen over lawines, die ons zijn gesteld na het ongeluk van afgelopen vrijdag, heeft SnowWorld besloten een informatie-avond over dit natuurverschijnsel te organiseren voor wintersportliefhebbers.Aanstaande woensdag 22 februari, vindt er een informatie-avond met betrekking tot 'wintersport & veiligheid' in SnowWorld plaats in samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging en het Snow Safety Center. Toegang is gratis!
Laat u informeren over de gevaren van off-piste en test speciaal materiaal zoals een sonde, lawineschep, ABS rugzak en een lawinepieper. De professionals van het Snow Safety Center zijn aanwezig voor uitleg, demonstraties en advies.

Programma:
19.00 - 19.30 uur Ontvangst
19.30 - 19.50 uur Presentatie 'algemene veiligheid' door de Nederlandse Ski Vereniging
19.50 - 20.30 uur Presentatie 'gevaren off-piste en verantwoord off-piste' door Snow Safety Center
20.30 - 21.00 uur Forum waarbij vragen gesteld kunnen worden aan:
Rogier Adams (Manager Skischool SnowWorld)
Bert Romani (Persvoorlichter Nederlandse Ski Vereniging)
Maarten Huisman en Rolf Westerhof (Specialisten Snow Safety Center)
21.00 - 21.30 uur Demonstratie pieper zoeken/lawineredding
21.30 uur Einde programma
Locatie:
SnowWorld Zoetermeer

Agenten houden veelpleger aan

Tijdens gerichte surveillance in het kader van auto-inbraken, hielden agenten op het Kraaienveld woensdagochtend 22 februari een 32-jarige veelpleger aan.

De politiebikers surveilleerden gericht in de wijken Seghwaart en Noordhoven, in verband met het toegenomen aantal autodiefstallen in die wijken. Rond 03.40 uur reden ze op het Kraaienveld, toen een volledig in het zwart gekleden man hen tegemoet fietste. Op het moment dat de man - die een bekende veelpleger is - de agenten zag, schrok hij zichtbaar. Toen de agenten de man aanspraken, zagen zij dat er achterop zijn fiets een autoradio onder zijn snelbinders zat. Ook bleek hij een schroevendraaier en navigatiesysteem bij zich te hebben. De 32-jarige man uit Hazerswoude-Dorp is hierop aangehouden. De recherche onderzoekt waar de goederen die de man bij zich had, vandaan komen.

dinsdag 21 februari 2012

Jaarlijks jongerendebat: 'Nieuwe burgemeester van Zoetermeer moet een vrouw zijn!'

Over deze en andere stellingen gaat het tijdens het jongerendebat op 23 februari 2012. Leerlingen van Alfrink College en Oranje Nassau College nemen het op tegen acht raadsleden van de gemeente Zoetermeer.

Voor en tegen
De jongeren debatteren volgens de Lagerhuis-methode: het ene team is 'voor' en het andere 'tegen' een stelling. De gespreksleider is een deskundige van 'Het Debatbureau'. Na twee debatrondes volgt een finale waar de beste debaters de eindstrijd met Zoetermeerse raadsleden voeren. Vrijwel alle politieke partijen doen mee. De jury bestaat uit wethouder Jeugd Mariëtte van Leeuwen, Elbrich Bons van de Zoetermeerse griffie en jongerenambassadeur Ian Koster. De leerling met het meeste debattalent krijgt de eeuwige roem een een toepasselijk presentje.

Stadhuis van Democratie
Het jongerendebat is een onderdeel van het programma 'Stadhuis van Democratie' dat de gemeente aan scholen aanbiedt. Dat jongeren leren debatteren heeft veel voordelen. Het stimuleert jeugd om na te denken over maatschappelijke thema’s. Het bevordert wederzijds begrip, doordat ze een onderwerp vanuit verschillende oogpunten bespreken en leren beargumenteren. Bovendien leren jongeren op een leuke manier hoe politiek werkt.

De gemeente Zoetermeer besteedt steeds meer aandacht aan de participatie van jongeren. Doel is om scholieren van verschillende onderwijstypen kennis te laten maken met debatteren en het democratisch proces in de gemeente Zoetermeer.

College verleent omgevingsvergunning voor bouw moskee, Koopovereenkomst grond getekend!

Op 16 februari 2012 heeft het college de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een moskee aan de Roggeakker en deze vergunning aan de Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer toegezonden. Dit is gebeurd nadat het college op 14 februari 2012 had besloten dat er geen planologische of milieukundige bezwaren waren om de vergunning te weigeren. Bij de vergunningverlening is ook de parkeersituatie geregeld.

Bezwaar- en beroepmogelijkheid
De wettelijke termijn van zes weken om bezwaar te maken tegen het besluit de vergunning te verlenen is op 16 februari ingegaan. Op donderdag 23 februari wordt het besluit tot het verlenen van de vergunning gepubliceerd in de Postiljon. De bezwaar- en beroepmogelijkheden worden naast de publicaties op de Stadspagina ook in deze krant aangegeven.

Koopovereenkomst grond getekend
Stichting ICZ heeft op maandag 6 februari 2012 de koopovereenkomst voor de aankoop van de grond getekend. Tijdens de collegevergadering op 7 februari is besloten de grond te verkopen en op 8 februari is de overeenkomst door de locoburgemeester ondertekend. Nadat het notarieel transport had plaatsgevonden is vervolgens op 14 februari 2012 de akte ingeschreven in de openbare registers. Hierdoor is de Stichting ICZ eigenaar geworden van het perceel grond aan de Roggeakker.

Agenten maken te lange dagen

De regiopolitiekorpsen hebben vorig jaar gezamenlijk 350.000 overtredingen begaan van de arbeidstijdenwet. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Telegraaf.

Ieder half jaar wordt er een inventarisatie gemaakt van het aantal overtredingen en er werd geconstateerd dat in de laatste zes maanden van 2011 er 180.000 overtredingen werden begaan.

De politie bonden reageren ontzet over de cijfers: '
Dit is te gek voor woorden en volstrekt onacceptabel. Hiermee wordt aangetoond dat de politie tot de nek toe in het werk zit en te veel werk met te weinig mensen uitvoert. Dit is een signaal aan de minister dat er nu keuzes gemaakt moeten worden voor het te laat is en we steken laten vallen'

FNV en Woonbond woedend over ‘botte huurverhoging’

‘Een onacceptabel botte maatregel’. Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5 procent extra bovenop de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro.

Fors koopkrachtverlies
In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op ’deze maatregel met kracht van de hand te wijzen’. Volgens FNV en Woonbond leidt het kabinetsplan al gauw tot een koopkrachtverlies van 300 euro in 2012 en tot een veelvoud van dat bedrag in de jaren daarna. Dat treft naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens en dus meer dan twee keer zo veel personen.

Geen alternatieven
In de brief schrijven de bonden dat ’de huren in één klap worden verhoogd, in een huurmarkt die vastzit’. Zij wijzen erop dat als gevolg van de vastzittende huurmarkt er voor deze groepen veelal geen betaalbare alternatieven zijn.

Ook andere uiterst kritisch
FNV en Woonbond staan overigens niet alleen in hun kritiek. In de brief aan de Tweede Kamer verwijzen zij ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State die vanwege andere aspecten uitermate kritisch op het wetsvoorstel hebben gereageerd. Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Het is ongehoord dat verhuurders al inkomensindicaties van hun huurders krijgen terwijl de wet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer."

Rode draad
Als een rode draad door de brief loopt de constatering dat Nederland een integrale aanpak van de woningmarkt ontbeert, terwijl alleen daarmee de woningmarkt weer vlot kan worden getrokken. Dat is niet alleen in het belang van huurders en kopers, maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een sterk teruglopende werkgelegenheid, aldus de FNV.

Doek dreigt te vallen voor manege Oosterheem

Paardensportcentrum Oosterheem in Zoetermeer dreigt per 1 juni te worden opgedoekt.Dit meldt RTVwest.

Het tijdelijk contract voor de locatie Nieuwe Hoefweg is op 1 januari verlopen en de gemeente wil de manege niet langer gedogen.

Hoewel de eigenaren dit wisten, is het ze niet gelukt om een nieuwe locatie te vinden. Hun hoop voor een oplossing is nu gericht op de gemeenteraad.

PvdA: Ontzie het openbaar vervoer in Zoetermeer!

De PvdA wil dat het openbaar vervoer in Zoetermeer en Haaglanden zoveel mogelijk wordt ontzien bij de bezuinigingen op de mobiliteit. Dat heeft PvdA-fractielid Stefan Kulk maandagavond tijdens de raadsmaandag in de commissie gezegd.

In de commissie is de aanpak van het Stadsgewest Haaglanden besproken om de forse bezuinigingen van het kabinet Rutte-Verhagen op de mobiliteit in te gaan vullen. Eerder was al bekend dat hierdoor buslijnen gaan verdwijnen, het aantal bussen en Randstadrail per uur gaan verminderen en de prijzen fors omhoog gaan.

Stefan Kulk: “Er wordt fors op het openbaar vervoer bezuinigd en tegelijkertijd steekt het stadsgewest nog steeds veel geld in asfalt en allerlei mobiliteitsprogramma’s. Zo heeft het Stadsgewest nog geen drie weken geleden besloten € 60 miljoen uit te trekken voor het verbeteren van de A4 om Den Haag. Het evenwicht in Haaglanden is zoek! De PvdA wil dat zoveel mogelijk bussen en Randstadrail blijven rijden en tegen een betaalbare prijs.” Hij maakt ook bezwaar tegen de aanpak die Haaglanden voorstelt. Hij wil dat Haaglanden eerst zichtbaar maakt wat de gevolgen zijn van de voorgestelde bezuinigingen voordat er definitieve keuzes worden gemaakt. Komende week zal in het Stadsgewest Haaglanden over de aanpak worden gesproken. In de zomer zullen de echte besluiten worden genomen.

Besluiten van B&W in de raadsvergadering

ZOETERMEER - Wekelijks brengt Dichtbij je op de hoogte van de beslissingen die in de Zoetermeerse raadsvergadering van Burgemeester & Wethouders zijn genomen.

Samenwerking
Vorig jaar heeft de raad groen licht gegeven voor het aangaan van een samenwerking tussen de gemeente Zoetermeer en de gemeente Pijnacker-Nootdorp op een breed terrein. Afgelopen donderdagavond 16 februari kwamen de raadsleden van beide gemeenten bij elkaar in Pijnacker-Nootdorp voor een kennismakings- en informatiebijeenkomst.

Stadsforum
De gemeente Zoetermeer heeft besloten een Stadsforum aan de Dobbe te bouwen. Gezien de financiële vooruitzichten vindt de raad het verstandiger om dit in modules te doen. Maandagavond stemde de overgrote meerderheid van de raad in om een Voorlopig Ontwerp te laten maken voor de eerste twee modules. De eerste module heeft een expositiefunctie, enkele bibliotheekfuncties, debatfunctie en horeca; de tweede module heeft alle bibliotheekfuncties. Wel is een aantal voorwaarden gesteld aan de bouw van het Stadsforum. Meer daarover leest je in de concept-besluitenlijst.

Bomenkap
De PvdA-fractie wil met het college nader van gedachten wisselen over een aantal aspecten die in het dossier Van Tuyllpark spelen. Het gaat de fractie onder meer om het ontbreken van een kapvergunning. Het onderwerp werd maandag besproken in het bedrijfsrestaurant.
(Ed Stevenhagen)

Zoetermeer stopt met organisatieonderzoeken

ZOETERMEER - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om net als in 2010 en in 2011 ook in 2012 geen onderzoek te doen, of plan daartoe in te dienen, naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke organisatie.

Ondanks de vele vernietigende rapporten toont men geen wil tot beterschap en gaat op de oude weg voort. Het college van burgemeesters en wethouders geeft dat aan in hun besluitenlijst van 7 februari 2012.

Onderzoek is verplicht

Op grond van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art 213a” is het college verplicht voor 31 december een onderzoeksplan in te dienen.
Het onderzoek moet gaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van:
organisatie-onderdelen, de uitvoering van gemeentelijke taken, alsmede naar de doeltreffendheid van de in de begroting opgenomen programma’s en paragrafen. Ieder gemeentelijk organisatie-onderdeel wordt minimaal eens in de zeven jaar in zijn geheel aan een dergelijk onderzoek onderworpen. Het college voert in een driejaarlijkse cyclus een planning & control-scan uit op alle organisatie-onderdelen.

De gemeente heeft er geen zin in

Welnu, een onderzoek naar haar functioneren, daar heeft het college van burgemeester en wethouders blijkbaar geen zin meer in.En bovendien, onderzoeken die je niet houdt, die hoef je ook niet te verstoppen. Dat probeerde men met een negatief rapport van Cap Gemini uit 2004. Dat rapport kwam bij de Sterigenics kwestie in 2010 als een lijk uit de kast vallen.

Te veel vernietigende rapporten in korte tijd

Bij het gifschandaal Sterigenics (2009) bleek dat met name de bewoners van de wijk Palenstein tientallen jaren lang blootgesteld waren aan zeer grote hoeveelheden kankerverwekkende gassen die met instemming van de gemeente in de woonwijk mochten worden geloosd. Het ene externe rapport na het andere rapport legde in 2010 de totaal falende gemeentelijke organisatie bloot. De gemeente toonde spijt en berouw en beloofde beterschap en ging over tot de orde van de dag.

Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid komen nu slecht uit.

Het gevaar bestaat dat de gemeente nu moet verantwoorden wat men met de rapporten heeft gedaan:

1. Bing-1, 14 april 2010, ’Onderzoek verstrekking aangepaste milieuvergunning en ontheffingverlening aan bedrijf Sterigenics’
2. Bing-2, 14 april 2010, ’Onderzoek vergunningverlening en toezicht & handhaving’
3. Cap Gemini 9 juli 2004. doorlichtingsonderzoek bij de (toenmalige) afdeling MBW
4. COT Storkstraat, COT Fokkerstraat
5. Rapport Sterigenics Commissie De Grave d.d. 25 juni 2010
6. Rapport Eenhoorn 18 maart 2011
7. Onderzoeksraad voor de Veiligheid
8. Het strafrechtelijk onderzoek is blijkbaar publiek geheim en aan de doofpot toevertrouwd.

Nee, de gemeente doet al het mogelijke om haar falend functioneren niet met de andere vuile was buiten te hangen.

En wat is er overgebleven van de verplichte onderzoeken in de afgelopen jaren?
Cap Gemini (2004) wist men dus 6 jaar te verstoppen voor de gemeenteraad.
Wanneer we alleen kijken naar de art 213a onderzoeken, in het jaar van afronden met rapportage dan ziet dat er bedroevend uit:

• 2006 (1) BS/Juridische Aangelegenheden,
• 2007: (1) Facilitair bedrijf,
• 2008: (2) Planning en control, Stadsbeheer,
• 2009: (0) alleen oude onderzoeken uit 2006 en 2007,
• 2010: (0) alleen één uit 2008, 2011 (0) en
• 2012 (0) zoals het voorstel ligt.

Ondanks de vele vernietigende rapporten toont men geen wil tot beterschap en gaat op de oude weg voort. De rekening komt later...


Samenvatting besluit college (7-2-2012):

Vanwege de diverse onderzoeken op het gebied van organisatieontwikkeling en
concretisering van bezuinigingen wordt voorgesteld om in 2012 geen
213a doorlichtingonderzoeken uit te voeren

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken
omdat het een organisatorische aangelegenheid van de raad betreft.
Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking daarvan.
(Ed Stevenhagen)

Extra grond beschikbaar voor moskee Seghwaert

ZOETERMEER - Voor de tweede keer krijgt de stichting ICZ meer grond dan gevraagd voor de bouw van de moskee in Seghwaert.Voor de bouw van de omstreden moskee in Seghwaert had de stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) een optie op 600 m2 grond om aan de Roggeakker in de wijk Seghwaert in Zoetermeer een moskee te bouwen.

Zonder dat er om wordt gevraagd wordt de optie op een later moment veranderd in in 780 m2.Nog voordat de koop wordt voltrokken besluit het college van burgemeester en wethouders en nog een extra "bonus" boven op te doen en de stichting 811 m2 te verkopen.

Door de getallen op een zo laat mogelijk moment te wijzigen hoeft de stichting minder "reserveringskosten" te betalen en kan de vergunning getoetst worden aan kleinere, afwijkende cijfers.

Verder is het blijkbaar gebruikelijk dat burgers in Zoetermeer worden gestraft wanneer zij zich verzetten tegen een besluit van de gemeente. Hier doet de gemeente het met het geven van ICT van meer dan 30% extra grond. Bij protesten tegen een te groot horecagebouw aan de vliegerweide van de Noord-AA, werd het plan veranderd in een NOG groter en hoger gebouw. Dus burger van Zoetermeer, u bent gewaarschuwd!

Het zal de bewoners benieuwen welk konijn de gemeente Zoetermeer nog meer uit hun hoge hoed tovert.

Besluitenlijst 7 februari 2012
gepubliceerd 17 februari 2012 in de weekberichten.

11. Verkoop perceel grond gelegen nabij de Roggeakker in de wijk Segwaert aan stichting ICZ

Samenvatting:

Met betrekking tot het perceel grond, gelegen aan de Roggeakker, zijn vanaf 9 juli 2010 aan stichting ICZ een aantal grondreserveringen verstrekt.Vanaf 1 augustus 2011 zijn met laatstgenoemde drie betaalde optieovereenkomsten aangegaan. De reserveringen en opties zijn verstrekt ten behoeve van de realisatie van een moskee aan de Roggeakker.

De laatst gesloten optieovereenkomst kende een periode van acht weken en had als ingangsdatum 6 december 2011 en als einddatum 1 februari 2012.Om de optie tot aankoop van de grond te behouden, moest de stichting op uiterlijk 1 februari 2012 voldoen aan een aantal voorwaarden.Nu stichting ICZ aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden heeft voldaan, heeft zij de optie op aankoop van het perceel grond behouden. De verkoop van het perceel kan dan ook geschieden onder de bij een overeenkomst van koop en
verkoop gebruikelijke voorwaarden, zoals opgenomen in de koopovereenkomst.

Het college besluit na verwerking van enkele tekstuele wijzigingen:

Te verkopen aan stichting ICZ een perceel grond gelegen nabij de Roggeakker in de wijk Segwaert, ter grootte van circa 811 m², kadastraal bekend gemeente Zegwaard, sectie B, nummers 5590 en 7022 (beide gedeeltelijk), voor de prijs en onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde koopovereenkomst.
(Ed Stevenhagen)

Nieuw initiatief SEV: Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot woningen

Vorig jaar bleek dat er ruim 4 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg staat en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Met de huidige afname van de vraag naar kantoorruimte zal dat alleen maar toenemen zeker nu steden als Zoetermeer gewoon willen doorgaan met het bouwen van kantoorpanden. Jammer genoeg lijkt het in veel gevallen voor eigenaren van leegstaande kantoorpanden niet rendabel te zijn om hun kantoren (al dan niet tijdelijk) om te vormen tot woonruimte.Liever leegstand of afbraak dan ombouwen lijkt de tendens.

Tegelijkertijd zit de woningmarkt op slot en is het voor bepaalde groepen zoals startende jongeren en studenten lastig om passende woonruimte te vinden. Transformatie van een deel van de leegstaande kantoren in woningen kan bijdragen aan de oplossing van het huisvestingsprobleem en het oplossen van de leegstand.

Met de digitale handleiding ‘Wonen buiten kantoortijd’ kunnen diverse partijen zoals gemeenten en vastgoed eigenaren het initiatief tot transformatie nemen. De handleiding behandelt zowel permanente als tijdelijk verbouw.

Op dinsdag 21 februari presenteert de SEV: Wonen buiten kantoortijd: Handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen.

Maarten van Poelgeest, wethouder volkshuisvesting van Amsterdam zal handleiding in ontvangst nemen tijdens ‘Talk of the town’. Vanaf dat moment is de handleiding kosteloos te downloaden via de site van de SEV.

Kantoor mag verbouwd tot woning
In maart 2011 heeft toenmalig minister Donner al maatregelen genomen die het mogelijk maken om kantoorpanden om te bouwen tot woningen.Echter de gemeente Zoetermeer heeft nog geen grote stappen ondernomen om de enorme leegstand in de stad aan te pakken.

persbericht 2011

Door de bouwvoorschriften te versoepelen hoopt minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) te bewerkstelligen dat meer leegstaande kantoren worden verbouwd tot woningen.

Nieuwe woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Voor in een grijs verleden gebouwde kantoren is dat vaak te hoog gegrepen, omdat de voorschriften in de loop der jaren veel strenger zijn geworden. Gemeenten kunnen daar ook nu al ontheffing voor verlenen, maar Donner wil die verplichting geheel wegnemen.

Op die manier hoopt hij dat meer plannen van de grond komen om leegstaande kantoren te verbouwen tot woningen. De aanpassing van de wet treedt volgend jaar in werking, beloofde hij gisteren de Tweede Kamer, zo schrijft Het Parool.

Leegstand van kantoren is een groot probleem, vooral in Amsterdam en omstreken. In 2010 stond veertien procent van de kantoorruimte in Nederland leeg. In Amsterdam staat 1,4 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg; dat is achttien procent van de totale voorraad in de stad. Een aanzienlijk deel daarvan staat al jaren leeg en kan zo langzamerhand worden afgeschreven.

Maar voor veel eigenaren is het aantrekkelijker om de kantoren leeg te laten staan. De waarde van kantoorpanden is hoger dan die van woningen of bedrijfsterreinen, zodat ze de panden liever als kantoren in hun boekhouding hebben staan. Verschillende politieke partijen drongen er daarom bij het kabinet op aan om nog een stap verder te gaan, zodat eigenaren geprikkeld worden hun verlies te nemen.

Een Kamermeerderheid bepleitte bijvoorbeeld een verlaging van het btw-tarief voor de ombouw van kantoorpanden naar woningen van negentien naar zes procent. PvdA en D66 willen daarnaast de fiscale aftrekbaarheid van leegstaande kantoorgebouwen beperken.

Maar het kabinet wil het verbouwen van kantoren niet financieel stimuleren. De woningmarkt zit al in zwaar weer, redeneerde minister Donner.

Bovendien staan veel van de verouderde kantoorpanden aan de rand van de stad en zijn zij alleen al daarom niet geschikt voor woningen. "We moeten niet met overheidsgeld een bestand van tweederangswoningen financieren", vindt Donner.

Volgens hem zijn niet alle leegstaande kantoren geschikt voor ombouw naar woningen. Het is soms beter om kantoren te slopen, zei Donner. "Dan komt er ook weer ruimte vrij voor nieuwbouw."
-------------------------------------------------
Expertteam kantoortransformaties

Een ’expertteam kantoortransformaties’ gaat adviseren over herbestemming van kantoorruimte naar wonen. Het team is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uitvoerder AgentschapNL is voor een pilotproject op zoek naar leegstaande kantoorpanden met woonpotentie.

Woonruimte creëren
Ook woningcorporaties komen in aanmerking voor dit project, vertelt Joris van den Heuvel van AgentschapNL. ‘Wij horen het graag als corporaties in leegstaande kantoorpanden woonruimte willen creëren of daar al mee bezig zijn. Het project is onder meer gericht op specifieke doelgroepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om starterswoningen, woonzorgcombinaties of huisvesting van EU-migranten.’

Aanmeldingen met potentie worden gekoppeld aan experts. Die gaan adviseren over bouwkundige wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering en fiscale mogelijkheden.

Kennis en ervaring
Het expertteam is een samenwerkingsverband tussen het ministerie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en AgentschapNL. Het team heeft niet alleen een adviserende rol, maar is ook opgericht om zoveel mogelijk kennis en ervaring in huis te halen. Corporaties hebben nog maar beperkte ervaring met kantoortransformaties, terwijl er wellicht veel kansen en mogelijkheden liggen.

Handleiding SEV
Vandaag publiceert de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) een handleiding kantoortransformaties voor woningcorporaties. AgentschapNL heeft contact met de SEV, maar het expertteam staat los van de handleiding.

Bericht rijksoverheid (Economische zaken)


Kantoortransformatie

Leegstaande kantoren vragen om een creatieve aanpak. Leegstand bedreigt niet alleen de leefbaarheid van de directe omgeving, maar ook het vestigingsklimaat voor bedrijven. Aan de andere kant is er in veel gemeenten vraag naar woonruimte. Om de transformatie van kantoren te faciliteren is een expertteam ingesteld.

De deskundigen van het expertteam staan gemeenten bij met kennis en kunde van uiteenlopende onderwerpen, zoals het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering, fiscale mogelijkheden, woon- en inrichtingsconcepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers. Het expertteam is een samenwerking van Agentschap NL, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Contact
Heeft u als gemeente, eigenaar of als andere belanghebbende een vraag over de mogelijkheden van kantoortransformatie of wilt u een potentieel project aanmelden voor ondersteuning? Neem dan contact op via kantoortransformatie@agentschapnl.nl of telefonisch met Joris van den Heuvel of Ivo Latuperisa via het nummer 088-602 5380 (secretariaat).

Kosten
De hoogte van de kosten hangt af van de inzet van de experts. 50% wordt vergoed door het ministerie van BZK, 50% van de inzet wordt door de gemeente en/of de gezamenlijke belanghebbenden zelf gefinancierd.

Meer informatie
  • In de publicatie 'Transformatie van leegstaande kantoren gaat niet vanzelf' is voor een tiental projecten, samen met gemeenten en eigenaren, verkend hoe leegstaande kantoren sneller een nieuwe (woon)bestemming kunnen krijgen. In de brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer, behorende bij de publicatie, geeft de Minister aan in 2012 een aantal ervaringsdeskundigen in te zetten om – in samenwerking met de VNG – gemeenten bij te staan bij het transformeren van kantoren in woonruimte;
  • Het Nationaal Programma Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met de Nationale Agenda Herbestemming. Deze gezamenlijke agenda van een groot aantal organisaties bevat activiteiten om het brede veld van herbestemming te stimuleren;
  • Het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevat acties en verkenningen gericht op vermindering van de structurele kantorenleegstand en het voorkomen van meer leegstand;
  • De Handreiking van de VNG helpt gemeenten bij de aanpak van leegstand van gebouwen.
De gemeente Zoetermeer en het college kunnen direct aan de slag met de aanpak van de honderdduizenden vierkante meters leegstaande kantoren in Zoetermeer.Men hoeft niet te zoeken.Klikken op de links in het bovenstaande bericht is alles wat de slapende politici en ambtenaren op het stadhuis moeten doen om de problemen aan te pakken in Zoetermeer.Tenminste als men  tussendoor wil ontwaken uit de droom over enorme prestige objecten als Bleizo! Begin maar alvast met het Bredewater in Meerzicht.Dat ligt niet aan de rand van de stad en er kunnen honderden woningen worden gerealiseerd voordat de boel definitief in elkaar stort. En mochten de eigenaren van de al jaren leegstaande panden niet mee willen werken dan heeft de gemeente de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Als men niet mee werkt stroomt er in ieder geval geld in de kas.Of durft wethouder Bé Emmens zijn vrienden niet te kwetsen?
(©Zoetermeernieuws)

Gratis ads