Aangepast zoeken

maandag 16 juli 2012

VVD houdt veiligheid in avonduren op niveau

Tijdens het voorjaarsdebat van eind juni heeft de VVD de toezegging van het college gekregen om de bezuiniging om de Zoetermeerse toezichthouders voor 2013 te voorkomen. Het college zal in de loop van het jaar de raad een alternatieve bezuiniging voorleggen. De VVD is opgelucht dat het toezicht ’s avonds en ’s nachts op het huidige niveau blijft.

Het Team Handhaving van de gemeente houdt toezicht in de Zoetermeerse wijken en winkelcentra. Dit team signaleert overlast en treed er tegen op. Daarnaast ontlast het team op verschillende manieren het werk van de politie. Verder wordt het team bijvoorbeeld ingezet bij grote controle-acties op de RandstadRail. 

Tijdens het voorjaarsdebat waarin de gemeenteraad vooruit keek naar 2013, stelde het college voor om op dit team te bezuinigen. Op de vraag van de VVD wat voor een effect dit zou hebben gaf het college aan dat dit waarschijnlijk zou leiden tot minder toezicht in de avonden en nachten.

VVD-fractievoorzitter Marc Rosier zegt daarover: “Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een nog veiliger Zoetermeer. Bijvoorbeeld met de succesvolle aanpak van de overlast in Rokkeveen maar natuurlijk ook de uitbreiding van het aantal politieagenten in onze stad. Maar dat mag toch geen aanleiding zijn om het toezicht in de avonduren en nachts te beperken?”

Daarom had de VVD samen met de LHN, TROTS en de ChristenUnie/SGP een voorstel ingediend om de bezuiniging op de toezichthouders te voorkomen. “Na een uitgebreid pleidooi en hevig aandringen is het college gelukkig door de knieën gegaan. Want tegen het einde van het debat heeft de burgemeester toch toegezegd om bij het opstellen van de begroting 2013 met een alternatieve bezuiniging te komen. Het team handhaving wordt dus niet geraakt en het toezicht blijft ook in te late uurtjes gewoon op niveau. Kortom, Zoetermeer wordt niet onveiliger in de avonduren.” aldus Rosier.

“We begrijpen dat deze tijden om ingrijpende bezuinigingen vragen, maar niet door het toezicht in de late uurtjes te beperken. Dat is kortzichtig omdat je dan straks weer meer geld kwijt bent om ’s avonds en ’s nachts de overlast op andere manieren te beperken. Gelukkig gaat het college nu op zoek naar een andere bezuiniging.” zegt Rosier tenslotte.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads