Aangepast zoeken

woensdag 27 juni 2012

CDA plaatst kanttekeningen bij ontwikkelingen Bleizo en Stadsforum

Afgelopen maandag was er weer het z.g. voorjaarsdebat. Het voorjaarsdebat is een moment voor de zomer waarin de gemeenteraad wensen en accenten kenbaar maakt, die het college vervolgens betrekt bij het opstellen van de meerjarenbegroting. De conceptbegroting volgt medio oktober, en wordt begin november vastgesteld. Het voorjaarsdebat is daarmee één van de belangrijkste politieke debatten van het jaar.

Bijstellen ambities
CDA-fractievoorzitter Klaasjan de Jong schetste een beeld van het sombere economische klimaat waarvan het eind nog niet in zicht is. Hij legde uit hoe het CDA tegen rentmeesterschap aankijkt, en stelde vervolgens kritische vragen bij de investeringsprojecten van de gemeente. ‘De gemeente houdt te veel ballen in de lucht, de ambities blijven onverminderd groot, terwijl de risico’s toenemen en het weerstandvermogen steeds meer onder druk komt te staan. Dit is geen gezonde uitgangssituatie. Het CDA pleit dan ook voor een integrale heroverweging van gemeentelijke investeringen, met de intentie tot vermindering van het aantal projecten, en het bijstellen van ambities’ aldus de fractievoorzitter.

Als schot voor de boeg pleitte De Jong voor versterking van het Stadshart en voor ontwikkelingen in Palenstein. Het CDA plaatst kanttekeningen bij ontwikkelingen in het Bleizo gebied aan de oostkant van Zoetermeer, de komst van een Factory Outlet Centrum en de dure plannen voor de bouw van een Stadsforum.

Stadsforum niet ten koste van bestaande voorzieningen als CKC
Op het gebied van cultuur maakt De Jong zich overigens grote zorgen dat een bestaande voorziening als het CKC stevig moet bloeden, wegens een eenzijdig door de gemeente opgelegde bezuinigingstaakstelling, terwijl tegelijkertijd de budgetten voor het nieuwe te bouwen Stadsforum onaangetast blijven. Het CDA heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de eventuele komst van het Stadsforum niet ten koste mag gaan van de bestaande voorzieningen.

Gedoogconstructies
Verder toonde Klaasjan de Jong zich kritisch over gedoogconstructies. Hiermee doelt het CDA op situaties die strict genomen niet passen binnen de beleidskaders, maar die veelal stilzwijgend worden geaccepteerd. Hier moet de gemeente Zoetermeer zo snel mogelijk een eind aan maken.

Evaluatieonderzoek koopzondagen
De CDA-fractie heeft er al lange tijd geleden bij de wethouder op aangedrongen om tijdig met een opzet te komen voor een onafhankelijk evaluatie-onderzoek naar de uitbreiding van het aantal koopzondagen. Er ligt nu een Collegevoorstel waar de CDA-fractie niet mee kan leven. Het voorstel houdt geen onafhankelijk onderzoek in, en de vraagstelling is suggestief. En daar hebben we helaas al eerder slechte ervaringen mee opgedaan. De CDA-fractie heeft tijdens het voorjaarsdebat ervoor gepleit dat het College een aangepast onderzoeksvoorstel doet voor een onafhankelijk onderzoek, waarbij tevens de vraagstelling wordt aangepast zodat een objectief beeld wordt verkregen.

Mantelzorgers, armoedebeleid en duurzaamheid
Andere belangrijke onderwerpen in de CDA-bijdrage gingen over het grote belang van mantelzorgers, een solidair armoedebeleid, en duurzaamheid.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads