Aangepast zoeken

vrijdag 6 januari 2012

Rellen in Zoetermeer: Bewoners Houtbuurt woest op burgemeester

Bewoners Houtbuurt woest op burger"vader" Verwaaij, of is het Waaijer.De verslaggever van de NOS vond Verwaaij waarschijnlijk beter passen dan Waaijer.

Burgemeester Waaijer verkoopt Lariekoek aan landelijke media

ZOETERMEER – De afgelopen dagen was de Houtbuurt in Rokkeveen de kop van jut. De nationale en lokale media staan vol over het zogenaamde ME optreden, de molotov-werpers en bovenal over het schorem dat in de Houtbuurt zou bivakkeren. Onder leiding van buurtvader Verwaaij sprak men er schande van. Als een ongekend atletisch talent verbeterde hij keer op keer het Olympisch-record hardlopen om zodoende de toegestroomde pers te woord te kunnen staan. Zo vertelde hij met droge ogen aan heel Nederland dat er in de Houtbuurt jongeren rondlopen die onder invloed van drank en pillen de hele wijk naar de filistijnen hadden geholpen. In één dag veranderde deze man de Houtbuurt in een krachtwijk; de prachtwijk van Nederland.

De vraag is echter of buurtvader Verwaaij zelf niet een slok te veel op had. De burgervader sprak namelijk over een totale chaos in de nacht van Oud en Nieuw. Het deed hem zelfs denken aan een oorlogssituatie. Volgens veel buurtbewoners is het echter nog nooit zo rustig geweest in de Houtbuurt. Waar de beste man zijn informatie vandaan haalt is dan ook een raadsel. Door het Oud en Nieuw in de Houtbuurt met dergelijke termen te kwalificeren schoffeert Verwaaij al diegene die daadwerkelijk in een oorlogssituatie zitten. Tevens gaat hij volledig voorbij aan het feit dat het enkel de aanwezigheid van de Polizei was die eventueel een oorlogssituatie deed vermoeden.

Vreemd genoeg geeft onze buurtvader niet thuis op het moment dat zich er daadwerkelijk oorlogstaferelen voordoen in Rokkeveen. Nee, Verwaaij geeft dan doodleuk zijn fiat voor het geheel. Zo was het voor Verwaaij geen enkel probleem dat er tot driemaal toe neonazi’s – waarvan het merendeel notabene uit Deutschland afkomstig was – door de wijk marcheerden. Ook de plaatselijke Polizei vond het niet nodig in te grijpen toen dit gespuis voor de plaatselijke bejaardenflats in het Deutsch nazi-teksten scandeerden. In plaats van dit tuig aan te pakken, knuppelen ze onze kinderen in onze straten, zet de gemeente Marokkaanse beveiligers in die vervolgens met buurtbewoners op de vuist willen en mag elke idioot gratis en voor niets het WAS-team versterken.

Het lijkt er dan ook op dat buurtvader Verwaaij, in zijn nadagen, aan de buitenwereld wil laten zien dat er ook in zijn gemeente echte problemen zijn. Onze buurt lijkt hier het slachtoffer van geworden te zijn. Wij, als buurtbewoners van de Houtbuurt, tolereren dit niet langer. Wij verzoeken Verwaaij hiervoor zijn eigen gemeente te misbruiken. In de ogen van de bewoners van de Houtbuurt heeft Verwaaij zichzelf volkomen ongeloofwaardig gemaakt met het verkondigen van deze lariekoek.

Buurt bewoner over de "rellen" in de Houtbuurt

Wij als buurtbewoners zijn van mening dat het gebeuren met Oud en Nieuw is opgeblazen. Wij houden hier dan ook een zeer nare nasmaak aan over.

1. De ME was nergens voor nodig. Zonder die lui bleek het ouderwets gezellig in de buurt. Dat sommige bewoners spreken over een grimmige sfeer kunnen wij best begrijpen op het moment dat er gedurende enkele uren en verspreid over enkele dagen meerdere ME-busjes en personeel door de wijk marcheren. Of deze inzet echter nodig was valt te betwijfelen. Er hebben zich namelijk, ondanks de provocerende houding van de politie, geen confrontaties voorgedaan. Ook voorgaande jaren is er met de politie, vanuit de kant van buurtbewoners, geen heibel geweest. De wijkagent complimenteerde de buurtbewoners dit oud en nieuw zelfs voor het feit dat het zo rustig en gezellig was. Even later stond het blauw van de ME. Dat is toch niet geloofwaardig meer?

2. Ook hebben wij vernomen dat de politie en gemeente toestemming had gegeven voor een vreugdevuur. Op het laatste moment werd de brandstapel met veel machtsvertoon door de ME en gemeente verwijderd. Wat moet de buurt hier van denken? Burgemeester Waaijer maakt hiermee de gemeente en de politie zeer onbetrouwbaar. Tevens doet dit gigantisch afbreuk aan het aanzien van de overheid. Ondanks dit alles hebben de buurtbewoners zich gedurende heel oud en nieuw, zoals gewoonlijk, keurig gedragen. In veel andere buurten in Nederland zou dit heel anders zijn gelopen. Door de Houtbuurt dan vervolgens tokkiebuurt nr. 1 te verklaren slaat de burgemeester de plank volledig mis.

3. Verder betwijfelen wij het molotov-incident ten zeerste. Of het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is ook voor ons een raadsel. Wel kan ik u melden dat de bewoners van de Houtbuurt zich nooit op de Danny Kayelaan ophouden. Mocht het gebeurd zijn, dan moeten het haast wel mensen van buiten de wijk zijn geweest en dan betwijfelen wij de ernst van het gebeuren. Het zal dan niet de eerste keer zijn dat iets over en in de Houtbuurt wordt opgeblazen.

Kern van het geheel is dat de buurt zich bijzonder genaaid voelt. Sommige buurtbewoners denken zelfs dat dit alles een weloverwogen actie van sommigen is. Het wantrouwen m.b.t. de overheid heeft met al dit gebeuren dan ook een (zoveelste)dieptepunt bereikt.

met vriendelijke groet
Buurtbewoner Houtbuurt

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads