Aangepast zoeken

woensdag 21 december 2011

Raad Zoetermeer eist bij evaluatie 52 koopzondagen onderzoek onder winkelpersoneel

ZOETERMEER – De raad van Zoetermeer heeft haast met de evaluatie van de 52 toegestane koopzondagen, inclusief een onafhankelijk onderzoek onder het winkelpersoneel.

Dit bleek op 20 december bij de behandeling van het bezwaarschrift van de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling tegen het genomen raadsbesluit. De bezwarencommissie had het bezwaar ongegrond verklaard en het College nam dit advies, zoals verwacht, over.

De meerderheid van de commissie wilde het raadsbesluit in heroverweging niet terugdraaien, maar stelde wel nadere eisen aan een aanvankelijk tegensputterende VVD-wethouder Bé Emmens van economische zaken. Onder druk van de meerderheid van de commissie heeft de wethouder de toezegging gedaan, dat hij de evaluatie zal bekorten (over 1 jaar in plaats van over 2 jaar). Hij verklaarde zich bereid het onderzoek naar de 52 toegestane koopzondagen nu al in gang te zetten en in het eerste kwartaal van 2012 de onderzoeksvragen aan de commissie aan te bieden. De commissie kan die vragen dan beoordelen en eventueel nog aanpassen en/of uitbreiden.

Winkelpersoneel
Op aandrang van met name de PvdA-fractie vindt ook een onafhankelijk onderzoek onder het winkelpersoneel plaats. Wethouder Emmens, om een reactie gevraagd op het door CNV Dienstenbond medio dit jaar in het Stadshart gehouden onderzoek, zei dat zich bij hem nog niemand heeft gemeld met klachten over gedwongen werken op zondag of te weinig uitbetaald loon.

De VVD-fractie, gesteund door D66, bleek opnieuw de fervente belangenbehartiger van de supermarkten en wilde vasthouden aan de evaluatie na 2 jaar. De supermarkten hebben daar volgens de liberalen rekening mee gehouden. Overigens zijn in de wijkwinkelcentra, tot woede van de zelfstandige winkeliers, vrijwel uitsluitend alleen de supermarkten nu alle zondagen open. Dit betekent verlies van marktaandeel en een daling van de omzet bij de ondernemers die om principiële en sociale redenen niet open willen en kunnen zijn.

CDA, SP, ChristenUnie/SGP, PvdA en TON namen het opnieuw op voor de kleine zelfstandige winkeliers die zwaar onder druk staan. De SP vindt het advies van de bezwarencommissie op het bezwaarschrift van de Stichting beneden de maat en stelde voor de commissie haar huiswerk over te laten doen.

Geen stemming in gemeenteraad
Het CDA leverde nog kritiek op minister Maxime Verhagen, die op grond van het genomen raadsbesluit, de gemeente Zoetermeer geen strobreed in de weg wil leggen. De CDA-fractie had Verhagen om vernietiging van het raadsbesluit verzocht. De minister wees overigens wel op de bezwarenprocedure. De CDA-fractie drong aan op stemming in de raadsvergadering van 16 januari, maar dit voorstel kreeg geen steun van de commissie. Het te nemen besluit wordt nu gewoon als conformstuk op de agenda van de raadsvergadering geplaatst.

Meteen na publicatie van het raadsbesluit staat voor de Stichting de weg open om een gerechtelijke bodemprocedure te beginnen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
(Tegenverruiming.nl)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads