Aangepast zoeken

donderdag 22 december 2011

Bewonersavond vervanging bomen Meerzichtlaan

Op dinsdag 10 januari 2012 organiseert de gemeente een bewonersavond over de vervanging van de bomen langs de Meerzichtlaan. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis, ingang Frankrijklaan 6. De zaal is open om 19.45 uur.
De bomen aan de Meerzichtlaan hebben het einde van hun levensduur bereikt. Omdat dit onveilige situaties kan opleveren wil de gemeente deze bomen vervangen. Zij wil dit doen in overleg met de bewoners in de wijk Meerzicht. Ook natuurorganisaties zijn uitgenodigd. Bewoners die de bijeenkomst willen bijwonen kunnen zich vóór 6 januari 2012 aanmelden via bomenmeerzichtlaan@zoetermeer.nl.

Meepraten
Tijdens de bijeenkomst presenteert de gemeente verschillende varianten, kunnen aanwezigen hun suggesties naar voren brengen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de bijeenkomst onderzoekt de gemeente de ingebrachte ideeën en koppelt de uitkomsten terug tijdens een tweede bijeenkomst. Bewoners die willen meepraten over de uitwerking van de plannen kunnen daarna meedoen in ontwerpsessies.

Duurzaam en groen
Het college streeft naar een duurzame en groene stad. Om tot een duurzamer bomenbestand te komen is het nodig dat bomen duurzaam worden onderhouden en zo nodig worden vervangen. De gemeente heeft een visie opgesteld voor enkele projecten die op korte termijn gaan spelen. Een van deze projecten is het vervangen van de bomen aan de Meerzichtlaan. Deze visie is te bekijken op www.zoetermeer.nl/bomenmeerzichtlaan of bij de wijkpost Meerzicht (Uiterwaard 29).

In de visie zijn drie varianten beschreven en de gemeente heeft een voorkeur voor een van deze varianten. Hierover wil zij graag met de bewoners tijdens de bewonersavond van gedachten wisselen.

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads