Aangepast zoeken

zaterdag 10 september 2011

Samenvoeging vrijetijdsvoorzieningen Voorweg


Een rustpunt in de stad. Als het aan de burgemeester en wethouders ligt wordt dit de uitstraling van een nieuwe vrijetijdsvoorziening aan de Voorweg. Zij hebben het plan om stadsboerderij Het Buitenbeest, de wijktuin en het vrijetijdscentrum aan de Voorweg samen te voegen op één locatie, die van stadsboerderij Het Buitenbeest. Hiermee worden de activiteiten van deze drie voorzieningen met elkaar verbonden.

Behoud landelijke karakter
De locatie van stadsboerderij Het Buitenbeest wordt uitgebreid om de drie voorzieningen te kunnen inpassen. De gemeente probeert zoveel mogelijk het landelijke karakter van de boerderij in stand te houden. De voorzieningen bieden straks hun activiteiten en producten gezamenlijk op één plek aan. Zij behouden hierbij wel hun eigen kenmerken. De komende maanden zit de gemeente aan tafel met medewerkers en vrijwilligers van de voorzieningen om te komen tot een geïntegreerd programma-aanbod van de nieuwe locatie.

Aanleiding
Vernieuwing van de voorzieningen is noodzakelijk, omdat de locaties toe zijn aan een renovatie. Door de samenvoeging op één locatie, kan de gemeente een moderne voorziening realiseren, met behoud van het authentieke karakter.

Voortgang
Dit jaar gebruikt de gemeente om het programma van eisen op te stellen. Eind november beslist de gemeenteraad over de toekenning van financiële middelen. Volgens de planning moet de voorziening in het eerste kwartaal van 2014 klaar moeten zijn.
(Gem.Z'meer)

De gemeente steekt blijkbaar flink geld in de renovatie van de bovenstaande voorziening.De vraag is nu ,was het niet goedkoper geweest om de andere VTC voorzieningen open te houden?

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws